۴        بنام خالق عالم هستی

این وبلاگ بدون داشتن کدام جهت سیاسی و یا مذهبی جهت معلومات در مورد قانون جذب و دیگر قوانین ذهنی ، میتوانید این وبلاگ را لینک نمایید،  یگانه هدف من فقط  کمک به پیروان ادیان مختلف و یا انانیکه کدام عقیده  ای مذهبی ندارند میباشد.

قانون جذب یا راز موفیقیت شما در زندگی .... به ادامه رنگین کمان صلح ۵ درمورد قانون جذب.

در لینک این وبلاگ استفاده از قدرت ذهن بخش سوم در بخش پیوندهای  وبلاگ استفاده از قدرت ذهن بخش سوم ،  دانلود کتب اثر انتونی رابینز، کاترین پاندر و ناپلیون هیل  را درمورد رسیدن به موفقیت سلامتی خوشبختی و پولدار شدن فراموش نکنید….

به ادامه تحقیقات دانشمندان امریکایی در مورد فواید نماز…..

این دانشمند آمریکایی معجزه نماز را کشف کرد! 
«رامشاندرن» در تحقیقی که در مورد وضعیت بدن انسان هنگام نمازخواندن، با مجموعهای از پژوهشگران آمریکایی انجام داد، به فعالیت بیشتر مغز انسان و آرامش روحی هنگام نماز آگاه شد.در این تحقیق علمی، مشخص شدن این وضعیت پس از ۵۰ ثانیه از آغاز نماز آشکار میشود.
در این تحقیق آمده است میانگین ضربان قلب و احتمال لخته شدن خون به صورت مشترک در حین نماز بین۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش مییابد و همچنین پوست بدن مقاومت بیشتری پیدا میکند.همچنین در عکسهایی که از مغز در هنگام نماز گرفته شده است خیلی جالب است،
فعالیت مغز نمازگزار به صورت قابل توجهی در مقایسه با حالتهای عادی افزایش پیدا میکند و نورونهای عصبی به صورت نورانی در اشعه های دریافتی از مغز به نمایش در میآید.روزنامه “واشنگتن پست” در این رابطه نوشت این تحقیقات علمی اسرار نهان مغز انسان را روشن میکند. روزنامه “ساینس” نیز در شماره گذشته خود با تقدیر از اینگونه تحقیقات بر رابطه قطعی دین و علم تاکید کرد.
*********************

هرمساله ایکه ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند. هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتباْ به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر مسایل متمرکز کنید که در زندگی واقعاْ طالب آن استید .

تمرکز ذهن با تمرکز به خداوند با دعا یا نیایش در میان پیروان ادیان مختلف و یا به طورمداوم تمرکز روی افکار تان یا تمرکز ذهنی در هر زمینه باعث منظم شدن امو اج مغز ی، منظم شدن میدان مقناطیسی بدن ، در تعادل شدن مراکز انرژی در بدن ، منظم شدن جاکره سیستم و فریکانس های صوتی در ارگان های مختلف از بدن میشود، شما با تمرکز ذهن بیک مقناطیس یا آهن ربای زنده مبدل میشوید، با تمرکز ذهن مغز و میدان مقناطبسی بدن شما فریکونس ها یا ارتعاشات مشابه ، هم جنس یا هم سو جذب میکند.

شما با تمرکز ذهن اگر کدام باور مذهبی دارید با ایمان یا باورکامل به خداوند خود را به ان ارزو و هدف دست یافتی میدانید و نتیجه نهایی را حس میکنید و یا با تمرکز روی افکار و تصاویر ذهنی که آن آرزو یا هدف را برایتان دست یافتنی بدانید و نتیجه نهایی را حس کنید با کنترول احساس تان ، آن آرزو و هدف برایتان دست یافتنی میشود.

یک تعداد افرادیکه انرژی درمانی میکنند در میان پیروان ادیان مختلف داشتن کدام باور مذهبی با رعايت اصول صحيح انجام آن با تمرکز به خداوند برای خود سلامتی میخواهند یا تمرکز بالای ناحیه درد ، ساحه درد را تعین میکنند برای خود آرزوی سلامتی و آرامش میکنند ( آنانیکه خود و یا دیگران را انرژی درمانی میکنند که از آن بنام ریکی یک، ریکی دو و ریکی سه یاد میکنند با استفاده از چاکره دست بالای ساحه درد به انرژی درمانی میپردازند )، اگر شما انرژی درمانی میکنید که ارزوی سلامتی دارید و یا ارزوی مؤفقیت، خوشبختی و رسیدن به هدف را دارید شما با تمرکز به خداوند یا تمرکز روی ان آرزو هدف یا خواست تان با عالم هستی بیک کانال امواج الکترو مقناطیس تبدیل میشوید ناگفته نماند که در میان پیروان دین مقدس اسلام استفاده از قطب نما یا قبله نما در منظم ساختن میدان مقناطیسی بدن فوق العاده کمک میکند باوجودیکه مسلمانها به زبان عربی عبادت میکنند و حتی اکثریت عربی نمیدانند، قسمیکه پیروان سایر ادیان با موسیقی ارام با تمرکز به خداوند به عبادت و نیایش میپردازند با تمرکز به خداوند شما بیک کانال امواج الکترومقناطیس با عالم هستی مبدل میشوید و از عالم هستی انرژی میگیرید، با گرفتن این انرژی احساس قدرت و توانایی میکنید، از همین سبب پیروان یک مذهب نظرات سایر ادیان را نمی پزیرند تا در کشورهای ما طالبان دست به حملات انتحاری میرنند، انسانها به دو نوع انرژی برای ادامه حیات خود نیاز دارند، انرژی از مواد غذایی ، خوردن غذای سالم و انرژی الکترو مقناطیس از طریق دعا ، نیایش و یا میدتیشن ، میدتیشن مخصوصاْ برای کسانیکه کدام باور مذهبی ندارند، قسمیکه گفته شد با روش های مختلف تمرکز ذهنی ،شما با عالم هستی بیک کانال امواج الکترو مقناطیس مبدل میشوید از همین سبب انانیکه کدام باور مذهبی دارند عمر طولانی تر دارند نسبت به کسانیکه کدام باور مذهبی ندارند و اما مسلمانهای غیر عرب وقتی خواست خود را از خداوند یا عالم هستی مطالبه میکنند باید به زبان که به ان تسلت دارند آن آرزو یا خواست خود را مطالبه کنند تا مغز شما بداند ان ارزو یا خواست شما از خداوند یا عالم هستی چیست و مغز ان خواست، آرزو یا هدف شما را از عالم هستی جذب کند، باور داشته باشید که آن آرزو برایتان دست یافتنی است و نتیجه نهایی را حس کنید، در زنده گی در برابر نعمت های ولو کم شاکر باشید و اما قانع نه تا مغز وفور نعمت برای شما جذب کند، میگویند: شکر نعمت نعمتت افزون کند، وقوع اتفاقات خوب را در زنده گی خود پیش بین باشید ( استفاده از قطب نما، خطی که قطب های مقناطیسی زمین را به هم وصل میسازد، قطب شمال و جنوب ، مسلمان ها در وقت عبادت، بالای این خط میایستند و به عبادت میپردازند که باعث منظم شدن میدان مقناطیسی بدن شان میشود ) .

عمل کرد مغز شما احساسی است، قلب حس میکند و ذهن باور.

شما با تمرکز دوام دار احساس تانرا تحت کنترول میگیرید تا مغز باور کند و شروع کند به جذب، ذهن هوشیار میبیند و میشنود با دعا نیایش و یا ذکر عبارات تأکیدی و تصویر سازی ذهنی و اما آن ارزو هدف یا خواست شما را، ذهن نیمه هوشیار باور، در ذهن نیمه هوشیار شما نفوذ و ثبت میشود، ذهن نیمه هوشیار آنچه واقعیت دارد یا نه، نمیتواند میان آن فرق قایل شود، هر غیر واقعیت را به عنوان واقعیت باور میکند و میپزیرد و از همان فریکانس جذب میکند. آن خواست آرزو یا هدف شما ابتدا در دنیا درون بعد در دنیا بیرون شما واقعیت پیدا میکند و به حفیقت مبدل میشود. میگویند تمرینات ذهنی را تا زمانی ادامه دهید تا ذهن نیمه هوشیار شما به اصتلاح گول یا فریب بخورد و باور کند. پس باور داشته باشید که میتوانید، قانون باور ذهن میکوید : هر چیزی را که عمیقا باور داشته، نه شک و تردید، برای تان دست یافتنی میشود.

از اینکه شما کدام باور مذهبی داشته باشید یا نه اگر بخواهید یا نه ، مغز تشخیص داده نمیتواند که به نفع شماست یا ضرر شما،‌ جذب میکند، هدف من تبلیغات به ضد مذهب کدام مذهب نیست، میگویند ایمان یک نفر را ازش بگیر قدرتش را ازش بگیر، شما با داشتن کدام باور مذهبی با ایمان به خداوند خود را به ان ارزو و هدف دست یافتنی میدانید، میگویند ازاینکه روی چی مساله تمرکز میکنید به دیگران نگوید تا شما را مسخره نکنند که در ان صورت سبب شک و تردید در شما میشود و قانون جذب عمل کرد مثبت ندارد، ایمان به خداوند شک و تردید را از شما دور میکند. 

در مورد قانون تمرکز ذهن که در حقیقت استفاده از قدرت ذهن است و اساس قوانین ذهنی روی قانون تمرکز ذهن استوار است نویسنده گان و استادان علم زندگی توجه نمیکنند و به قانون جذب زیادتر تأکید میکنند ، چون قوانین ذهنی توسط کسانی تدریس میشود که اکثریت شان جز مردمان را تشکیل میدهند که امروز درجهان بک ابر قدرت اند در حالیکه این دو قانون لازم و ملزم یکدیگر اند و به تنهایی هیچکدام کار انجام داده نمیتواند، ذهن تمرکز میکند که مغز جذب میکند، تمرکز باعث جذب میشود. 

در مورد تمرکز ذهن که با ذهن چی میکند، ارتباط ان با امواج مغزی میدان مقناطیسی بدن ….. رباد گغتبم و اما تمرکز ذهن با جسم چی میکند ؟؟؟؟؟ …. ذهن و جسم در ارتباط هم کار میکنند، تمرکز ذهن باعث ارامش ذهن و جسم میشود در جسم باعث شل شدن عضلات یا ریلکس شدن عضلات در بدن ، ریلکس شدن عضلات ملسا در رگ های خون و ریلکس شدن سیستم عصبی مرکزی و محیطی میشود، قطر رگ های خون زیاد میشود ، فشار خون پاهین میاید، از لغته شدن خون در رگهای خون جلوگیری میکند، خون و اکسیجن وافر به سلول ها یا حجرات و انساج بدن در اورگانهای مختلف از بدن میرسد مخصوصا در حجرات دماغ، حجرات دماع بدون اکسیجن زنده گی نمیتواند و به زودی میمیرند.

ابر قدرت ها در طو ل تاریخ ابتدا از طریق ادیان بعد از طریق سوسیالیزم و کمونیزم در جهان به قدرت رسیدند، چون قوانین ادیان را از قوانین ذهنی ساختند، مثل قانون تمرکز ذهن، قانون جذب، قانون باور، قانوت بخشش، قانون شکر گذاری با به ظهور رسیدن ادیان تدریس قوانین ذهنی که از ان امروز بنام قوانین موفقیت یاد میکنند ، منع کردند، این قوانین مانند قوانین اساسی یک حزب و قوانین عدلی ساختهٔ دست انسان نه بلکه مانند قانون جاذبهٔ نیوتن قانون انرژی و سایر قوانین علم فیزیک ثبوت علمی دارند، قوانین مؤ فقیت سه هزار سال پیش از میلاد مسیح تدریس میشد، قبل از ظهور ادیان انسان ها با تمرکز به عبارات تأکیدی و تصاویر ذهنی احساس خود را تحت کنترول میگرفتند و باور داشتند که ان ارزو و هدف برایشان دست یافتنی است و انرا حس میکردند و اما با ظهور ادیان با ایمان یا باور به خداوند و تمرکز به خداوند خود را به ان ارزو و هدف دست یافتنی میدانند و احساس دست یافتن به آن آرزو و هدف را حس میکنند.

انسانهای که از قدرت ذهن ( تمرکز ذهن ) خود آگاهی حاصل نمودند، توانستند جز مؤفق ترین، سالم ترین، ثروت مند ترین و خوشبخت ترین افراد در جوامع بشری باشند، مشروط براینکه ذهن و زنده گی خود را تحت کنترول عوامل محیطی و خارجی احساس نکنند، از رسیدن به مؤفقیت ترس نداشته باشند، احساسات منفی مثل کینه، حسادت،غیبت، خودخواهی، دشمنی،نامیدی، شکست، احساس گله و شکایت و افکار منفی را رها کنند، با افرادیکه از زنده گی گله و شکایت دارند نشست و برخاست نداشته باشند، مثبت باندیشند، احساساتی که باعث خوش شدند و لذت بردن از زنده گی میشود، آنچه میخواهند باشند و یا داشته باشند با تمرکز ذهن در خود ایجاد کنند تا به سلامتی مؤفقیت خوشبختی و سعادت برسند.

فلم راز در پانزده ویدو کلپ     : در بخش پیوندهای این وبلاگ ….     

http://www.youtube.com/watch?v=QWwwD-kDwQM

                                                                              خاطره

" زن با یک دست گهواره و با دست دیگرجهان را تکان میدهند

                                                             ناپلیون بناپارت

 

۸ مارچ گرامی داشت از مقام والای زن  روز جهانی زن به زن که مادراست مبارک

       " پر شد زگل بباغ درختان نسترن "   "  گلهای گونه گونه بباغ است موج زن "

                     http://www.youtube.com/watch?v=Jw3u1l9QPXE

           deborah.mihanblog.com              


چهارشنبه سوری تان مبارک

 هفت راز خوشبختی از  کوروش کبیر  " متنفر نباش،عصبانی نشو،ساده زندگی کن، کم توقع باش ، همیشه لبخند بزن، ببخش، یک عشق خوب داشته باش. " 

                        

       امد بهار و اتش گل شعله ور شده      بلیل فغان کرد که گلشن شرر شده

                                                                                       خاطره

 به استقبال بهار و نوروز باستان میرویم، مقدمش را گرامی میداریم ،  نوروز را جشن میگریم، دربهاریکه هرسال یکبارزنده شدن طبیعت را به ما به ارمغان میاورد!  تجسمی داشته باشیم از عشق و دوستی به همه کس وهمه چیز به سعادت، موفیقیت و سلامتی بیاندیشیم و سالی را که پیام اور صلح و پرازوفور نعمت باشد در سرزمین  خود ارزو کنیم، سال نو به اریایی ها مبارک.

   نوروز شد و لاله ای خوش رنگ برامد     مرغ دل من از قفس تنگ برامد

   مرغان هوا سایه کنند صحرا را             بلبل به تماشای دف و چنگ برامد

                                                                         ............

           

                                              http://www.youtube.com/watch?v=3pbJiIBJYmY

 پیک سحر

پیک سحر تو ناله ای من هرکجا رسان   اشک مرا به خاک در اشنا رسان

درفصل نو بهارو گل و موسم طرب       ازبهرما تو مژده ای صلح و صفا رسان

ای دست سبز شاخه ای احساس پاک من   برقلب ریش مادر میهن دوا رسان

ازسوز هجر و قوم ووطن ناله میکنم     ای دل بسوز و شیون من تا خدا رسان

برباد باد دشمن میهن ز بیخ و بن        یارب قبول درگه ای خویش این دعا رسان

دردم فزون وصبرمن ازحد گذشته است    یارب به من تو ایه ای رحم و شفا رسان

ای فصل گل به تربت پاک شهید خاک      از خود گلی گذارو درودی زما رسان

ای پیک گل خامه ای غمبار نادری         برهرکه میرسی سخن بی ریا رسان

                                                                    مرحوم محمد امان نادری

از شگفتن یک شاخه گل من نه میشگفم، مرا طراوت یک کرد گل کافی نیست، اگر شما را به موسم تان اعتباری است، تمام باغچه را سبز از بهار سازید. شاد روان قهار عاصی.      

             رد: صور امطار  متحركة قمه في الروعه والجماااااااال

        عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود    عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود

        شرط میبندم زمانی که زود است و نه دیر        مهربانی حاکم کل مناطق میشود

                                                                                                   ...  ........ 

Video conferencing programs: skype , yahoo messenger, microsoft net meeting, microsoft MSN messanger, oovoo   

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
      

      1    

   به ادامه رنگین کمان صلح۵ ... تمرکز صرف باعث ارامش ذهن و جسم میشود و با  ارامش  ذهنی و جسمی مغز شما ، امواج مغزی با ارتعاشات منظم یا به عباره ای دیگر فریکونسها -ی منظم به عالم هستی متصاعد میکند، مراکز انرژی یا چاکره ها در بدن منظم و متعادل میشوند ، میدان مقناطیسی بدن منظم میشود و درنتیجه فریکونسهای صوتی در اورگانهای مختلف بدن منظم میشوند و شما با عالم هستی بیک کانال امواج الکترومقناطیس تبدیل میشوید ( ازهمین سبب است کسانیکه دارای  کدام عقیده ای مذهبی اند عمر طولانی تر دارند نسبت به انانیکه کدام عقیده مذهبی ندارند تمرکز به خداوند که اساس انرا دعا درمیان پیروان ادیان مختلف تشکیل میدهد، زمانیکه شما خواست تانرا از خداوند و یا عالم هستی میخواهید ، مغزخاصیت مقناطیس را دارد ، مغز شما ان خواست شما  را ابتدا در دنیا درون شما و بعد در زندگی حقیقی شما شکل میدهد و به واقیعیت مبدل میکند مشکل در کلمه عبور رنگین کمان صلح۵ ایجاد شده لطفا نظرات تان را در وبلاگ رنگین کمان صلح ۶... بنویسیدhttp://ranginkamanesolh-5-5.blogfa.com/

 دعا یا تمرکز به خداوند به جسم و ذهن احساس ارامش و قدرت میدهد و خواست شما  بدون شک وتردید  ثبت ذهن نیمه هوشیار شما میشود و قانون جذب شروع میکند به عمل کرد، با ایمان به خداوند شما خود را به خواست تان دست یافتنی میدانید، قانون باور ذهن میگوید به هر چه باور داشته باشید به حقیقت مبدل میشود و در نتیجه تبدیل شدند قانون باور به قانون جذب.

3-  یگانه مشکل ما در زندگی اینجاست که اکثریت ما مردم در مورد انچه فکر میکنیم

که نمیخواهیم و یگانه دلیل عدم موفیقیت ما  را درزندگی  یست زیرا زیاد تر تمرکز یا فکر کردن روی انچه نمیخواهیم نسبت به انچه میخواهیم  متوجه باش به انچه تمرکز مینمایی  و یا از خداوند یا عالم هستی تقاضا میکنی قانون جذب مطلقا اشتباه نمیکند ( مغز فر یکونسهای افکار شما را به عالم هستی متصاعد میکند و از همان جنس بر ایتان جذب میکند ) برای عمل کرد قانون جذب  اهمیت ندارد  به انچه شما تمرکز میکنید خوب است یا بد یا به عباره ای دیگر به نفع تان است یا به ضرر شما به اساس طرز فکر شما برای تان جواب میدهد به طور مثال اگر شما حساس بد مثل پریشانی و گرفتاری دارید از سبب یست که شما در ذهن تان افکار منفی دارید شما همان زیگنال ها یا فریکونسها را به عالم هستی میفر ستید و زیادتر پریشانی را در زندگی  تان جذب میکنید. شما به ذهن تان به طور قطعی افکار منفی را رشد میدهید و یا میکارید (  زیادتر متمرکز شدن به افکار منفی )  و از همین سبب  است که قانون جذب یا فر یکونسهای مغز شما از همان افکار منفی شما برایتان زیاده تر جذب میکند قانون جذب از جمله ای قوانین طبیعی به شمار میرود ( مانند یک سلسله قوانین فیزیکی که ما با معادلات ان در علم فیزیک سروکار داریم  و همه ثبوت شده اند مثل قانون نیوتن قانون کار قانون انرژی  .......که ساخته دست بشرنیست قوانین مانند قانون اساسی در یک دولت قوانین عدلی....  که همه ای این قوانین را انسانها ساخته اند )  قانون جذب واقعا مطع و فرمان بردار ان چیزیست که شما درمورد ان فکر میکنید و زیاد متمر کزمیشوید و انچه که شما میخواهید انرا تجسم میکنید دقیقا برای شما میدهد. به انچه که زیادتر تمرکز میکنید شما نیرومندانه انرا به طرف خود میخواهید یا جذب میکنید به طورمثال شما نمیخواهید برایتان ناوقت شود  شما به ناوقت شدن زیاد دقیق میشوید و برایتان بار بار ناوقت شدن اتفاق میافتد گرایش و توجه قانون جذب به این نیست که شما میخواهید یا نه انچه را در زندگی شما اشکار میکند و یا اتفاق میافتد که شما به ان زیاد فکر میکنید پس در طول روز متوجه افکار خود باشیم و برای قانون جذب مهم نیست که در زندگی تان چه اتفاق میافتد و نمیتواند انرا از زندگی تان دور کند وقتی  شما به انچه زیاد متمرکز میشوید در حقیقت انرا میخواهید و جذب میکنید مغز شما انرا با یک قدرت فوق العاده از عالم هستی جذب میکند و قانون جذب تشخیص داده نمیتواند که انرا جذب کند یا نه 

پس وقتی شما به انچه نمیخواهید زیاد دقیق میشوید و میخواهید از ان  دوری کنید  قانون جذب در خدمت میرسد و از ان فریکونس برایتان از عالم هستی جذب و از همان جنس چندو چندان  درخدمت شما قرار میدهد.                                                                

                                                                      ترجمه ازکتاب  The Secret                 

یگانه عامل ابکه مانع پیشرفت ما در زندگی میشود باورهای ماست که بنابر تجارب و خاطرات تلخ گذ شته در زند گی برای ما باقی مانده به طور مثال در چند رشته تحصیل کردیم هیچ کدام به درد نخورد و یا شرایط محیط و  ماحول ما انطور که ارزو میکردیم  مطابق خواست ما نبود و یا نیست یا خود را نمیتوانیم منحیث یک فرد ازاد در اجتماع حس کنیم  و به چشم سر میبینیم نه با چشم ذهن تصویرسازی ذهنی و یا تمرکز به افکار منفی دیگران  به بهانه های مختلف و شیوه های مختلف زندگی ما را در کنترول دارند و میخواهند در کنترول داشته باشند این باور ها مانند کوه جلوی موفیقیت ما را در زندگی میگیرد  و ما به هیچ کار در زمینه های مختلف زندگی خود نمیتوانیم تصمیم بگیریم  و این باور ها باعث افسرد ه گی وبیماری های مختلف میشوند.

توجه   ترجمه از یک زبان به زبان دیگر در لینک رنگین کمان صلح ۶ دقیق و صحیح نبوده و میتوانید به قسم دیکشنری از ان استفاذه کنید - اموزش تایپ نیزشامل لینک رنگین کمان صلح ۶است که شما را به اموختن تایپ کمک خواهد کرد، شما میتوانید با  دانلودSoftware Vierwer Team    به طور رایگان در لینک این وبلاگ موجود است، کمپیوتر دوستان تانرا از راه دور  کنترول و به حل مشکلات شان بپردارید و درامد خوبی برای شما خواهد بود. ( ناگفته نماند که ازکلمه عبور صرف یکبار میتوانید استفاده کنید)، تماس تیلیفونی با تصویر ویدویی از طریق انترنیت رایگان  SKYPE شامل لینک رنگین کمان صلح ۶.              

                

4-    ان طوریکه شما به افکار منفی زیاد متمرکز میشوید و  قانون جذب با قوه قدرت مند انرا از عالم هستی جذب میکند با تمرکز به گفتار منفی شما نیز قانون جذب درخدمت میرسد به طور مثال

من نمیخواهم ان شخص بامن خشن و زمخت باشد- گفتار شما زیادتر به خشن بودن و یا زمخت بودن متوجه است در نتیجه قا نون جذب برای شما چنین عمل  میکند:  شما میخواهید ان شخص با شما خشن باشد و در نتیجه قانون جذب چند وچندان از همان فریکونس یا جنس جذب میکند شما میخواهید :  ان شخص و دیگران  نیز  با شما خشن باشد.

من نمیخواهم ذکام شوم  ( من میخواهم ذکام شوم و بیماری های دیگر را نیز جذب کنم من  مشاجره نمیخواهم  ( من  مشاجر ه  میخواهم و  مشاجره بیشتر با دیگران )  با من اینطور صحبت نکن ( من میخواهم با من اینطور صحبت نمایی و من میخواهم دیگرمردم  نیز با من چنین برخور د داشته باشند). من نمیتوانم به این کارها رسیدگی کنممن کارزیاد میخواهم  بدون اینکه بتوانم به ان رسیده گی کنم ).  شما در همان زمان درچه مورد توجه میکنید وزیاد  دقیق میشوید قانون جذب برای شما میدهد.  پس متوجه صحبت نمودن خود در طول روز باشیم.

 به انچه شما باور دارید قانون جذب سروکار دارد که ارتباط میگیر د به ضمیرناخوداگاه یا ذهن نیمه هوشیارایا این باور شما واقیعیت دارد یا نه برایش مهم نیست و نمیتواند تشخیص دهد.

قانون جذب قانون خلق کننده است  زندگی شما را  اینده شما را خلق میکند- فیزیک کوانتم  میگوید: انچه را که قانون جذب در عالم هستی خلق و به ظهور میر ساند در نتیجه افکار شماست  و درزندگی هر فرد مطابق طرز فکر ان شخص  به شکل انفرادی یک نوع عمل کرد دارد  وقتی شما از قدرت باور نکردنی این قانون اگاه شوید شما قادر میشوید که درزندگی به افکارو گفتار تان متوجه باشید. 

به چه  اندازه شما متمرکز به افکار تان هستید به همان سرعت عمل میکند.( پس در طول روز به اهداف مهم تان  مثبت فکر کنید ) وقتی شما به گذشته میاندیشید  (  در مورد خاطرات گذشته چه مثبت یا منفی فکر میکنید- خاطرات منفی گذشته را فراموش کنید ) به حال ( درزمان حال زندگی کنید و مثبت فکر کنید ) وبه اینده ( نگران ایند ه نباشید ) فکر میکنید قانون جذب کار میکند. قانون جذب مطابق طرزفکرشما ازهمان فریکونس یا جنس جذب  وانچه فکرمیکنید عمل میکند. در طرزکارقانون جذب وقفه وتوقف وحود ندارد.

  ایا ما در کثر اوقات با فکرنمودن متوجه تحقق بخشیدن افکار خود هستیم یا نه؟ ما اکثر اوقات فکرمیکنیم - اگر شما با شخص طرف مقابل که صحبت میکنید یا به گفته های ان شخص  گوش میدهید فکرمیکنید و یا  زمانیکه  روزنامه میخوانید  تلویزیون مشاهده میکنید فکرمیکنید و یا وقتی شما خاطرات تانرا فراه میخوانید شما در مورداتفاقاتیکه در گذشته در زندگی برایتان رخ داده فکرمیکنید وقتی انچه را که برای اینده تان درنظرمیگیرد فکر میکنید؟ اوقتی شما صبح اماده گی میگیرید فکر میکنید- وقتی شما موتر میرانید فکر میکنید  اکثرما یگانه زمانیکه فکر نمیکنیم زمانیست که ما به خواب فرو میرویم اما نیروی قانون جذب هنوزدرحال عمل کرد است وبه اخرین فکر شما در زمان خواب کار میکند و جواب میگوید پس پیش ازفرو رفتن به خواب برای رسیدن به مهم ترین هدف تان مثبت باندیشید.                                                                                                   

   

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
       2

  
5- قانون جذب بزرگترین راز در زندگی شماست،  قانون جذب میگوید که هم مانند هم مانند را جذب میکند بنا زمانی شما فکر میکنید مانند افکار تان جذب میکنید افکار شما مانند مقناطیس  است و دارای فریکونسها، وقتی شما در مورد افکار تان دقیق و متمر کز میشوید این افکار که همه انرژی استند شما این  ارتعاشات یا فریکونسها را به عالم هستی میفر ستید و مانند مقناطیس این افکار شما فریکونسهای هم نوع یا هم جنس خود را جذب میکند و دوباره به شما که منبع هستید برگشت میکند.   ( افکار ما ابتدا در دنیا درون ما شکل میگیرد و بعد در زندگی ما و پیرامون میسازد).  شما مانند یک سیستم انتفال دهنده ای نیروی انسانی هستید که این فریکونسها را توسط افکار تان به عالم هستی انتقال میدهید، اگر میخواهید زندگی تانرا تغیر دهید پس افکار تان یا به عباره دیگر طرز فکر تانرا تغیر دهید، تا این فریکونسها تغیر کند و زندگی تان متحول گردد افکار شما درهمین حالا  زندگی اینده ای شما را خلق میکند، در مورد انچه زیاد فکر میکنید یا متمرکز میشوید زیادتر در زندگی تان اتفاق میافتد و این فکر غالب شماست که در زندگی حقیقی شما شکل میگیرد وزندگی  واقعی شما را میسازد. 

 ما در جهانی ایکه از قوانین طبیعی ساخته شده زندگی میکنیم و قانون جذب از جمله ای قوانین طبیعی یست  برای قانون جذب مهم نیست که شما چگونه شخصی هستید خوب یا بد... قانون جذب شخصی نیست و بیطرفانه عمل میکند  مانند قانون جاذبه  که یک شخص از یک تعمیرسقوط و به زمین اصابت میکند (قانون جذب مطابق طرزفکر یا خواست شما بسیار دقیق وعینا عمل کرد دارد. )  

  تمام وقایع وحوادث ایکه هم اکنون در محیط ما اتفاق میافتد و ما از ان شکایت داریم - با گله و شکایت ما زیاده تر گله و شکایت جذب میکنیم، بعضی حوادث ایکه ما از وقوع ان نفرت داریم و عاجل اظهار میکنیم، به طور مثال من نه میخواهم تصادم موتر را جذب کنم و یا من نه میخواهم قرض یا بدهی را جذب کنم برخلاف ما جذب میکنیم از طرف دیگر (  اگرچه این جملات در زمان حال است اما جملات منفی و به تصادم موتر و یا قرض زیاد متمرکز میشویم ) تمام حوادث ایکه در زندگی شما اتفاق میافتد شما به انچه در زندگی تان میخواهید طراحی و تجسم این حوادث وابسته به افکارشماست که خوشبختی را درزندگی شما به ارمغان بیاورد و یا عکس ان.

ازهمین حالا انتخاب با شماست  بخواهید و باور داشته باشید که وقوع حوادث  و اتفاقات در دستان خود شماست، خوشبختی موفیقیت و سعادت زمان نصیب شماخواهد شد که شما طرز فکر خود را تغیر دهید، صرف شما یک انتخاب دارید، و انچه را در مورد ان فکر میکنید مثبت یا منفی در زندگی تان اتفاق میافتد. هیچ اتفاق خوب در زندگی تان نخواهد افتاد مگر تا زمانیکه شما در مورد خواست تان متمرکز نشوید،نخواهید و باور نداشته باشید، هیچ کس دوست ندارد انچه نمیخواهد در زندگی خود جذب کند بنابرعدم اگاهی از قانون جذب  این اتفاق میافتد، و ما از قدرت خلاق افکارخود اگاه نیستیم ،  چون این افراد زیادتر به افکار منفی متمرکز میشوند و به افکار خود کنترول ندارند، برای بعضی ما ها کنترول افکار با اموختن قانون جذب برایشان سرگرمی تلقی میشود و یا به قسم کار مشکل جلوه میکند که حوصله ای انجام دادن انرا گویا ندارند اما بدانیم که این سرگر می به قسم میان راه چطور زندگی ما را متحول خواهد ساخت.  غیرممکن است که ما روزانه به شصت هزارافکار خود کنترول داشته باشیم و شما میتوانید تصور کنید که چقدر خسته کن است ( هریک ما درطول روز شصت هزار فکر مختلف داریم درموارد و مسایل مختلف فکر میکنیم) و اما احساس ما میتواند این افکار را کنترول کند و خوشبختانه احساس ما به ما اجازه میدهد که بدانیم ما چطورفکر کنیم،  بزرگترین افزار خلق کننده زندگی شما احساس شماست واما فقط و فقط افکارشما اسباب ابتدایی همه چیزاست همه چیزیکه در زندگی شما و پیرامون شما اتفاق میافتد واثرگذار است .

احساسات ما یک هدیه ای باور نکردنی یست که به ما اجازه میدهد که ما میدانیم چطور فکر میکنیم ،  احساس شما سریع برای شما میگوید که شما چه فکر میکنید ممکن برای شما یک حادثه ناخوش ایند اتفاق افتاده باشد ویا خبریکه شما را متاثر میسازد بشنوید وعکس العمل شدید و خیلی بد از خود نشان دهید، پس احساس شما یک زیگنال سریع است برای  اینکه شما بدانید یا مطلع شوید که  شما چطور فکر میکنید،

 شما دو نوع احساس دارید خوب و بد و میتوانید این دورا از هم فرق نمایید  احساساتیکه شما را خوش میسازد و احساسات بد یا نا خوش ایند ( احساسات بد مانند افسرده گی، خشم، عصبانیت، نفرت، حسادت، گناه و ترس یا احساساتیکه از شما توانایی و قدرت را سلب میکند ) هیچکس نمیتواند احساس شمارا بداند یا درک کند به جز خود شما و هر قدرت در طول روز در مورد احساسات بد یا ناخوش ایند که درشما ایجاد شده فکر کنید زیاد تر شما از این افکار منفی جذب میکنید زیرا افکار منفی شما این احساس ناخوش ایند را درشما ایجاد کرده  با داشتن احساس ناخوش ایند از خود سوال کردن یا تمرکز روی افکارمنفی را متوقف نمایید درچنین حالت برای شما ناممکن است که هم زمان مثبت و منفی فکر کنید زیرا شما افکار منفی و احساس ناخوش ایند دارید ذهن شما روی افکارمنفی متمرکز شده و احساس ناخوش ایند برایتان دست داده افکار شما همه ای این ارتعاشات یا فریکونس ها را تعین میکند واحساس شما عاجل برای شما میگوید که شما در چه فریکونس هستید و با احساس بد این فریکونسها  برای شما زیادتر اتفاقات بد را ترسیم یا به عباره دیگر قانون جذب به پخش و جذب فریکونسها یا ترسیم وقایع و اتفاقات بد به شما پاسخ میدهد که شما احساس بد کنید- زمانیکه شما احساس خوب ندارید و کدام توجه برای تغیر افکارتان نمیکنید به این معنی که شما خواهان همین شرایط ناخوش ایند هستید و نمیخواهید احساس خوش برای شما دست دهد و میخواهید این حالت شما ادامه پیدا کند و در زندگی و پیرامون تان اتفاقات ناخوش ایند زیادتر رخ دهد و فریکویسهای مغز شما برای شما از همین فریکونسها ی منفی جذب واحساس شما یا حال شما بد وبدتر شود. 

                                                                        ترجمه ازکتاب  The Secret
                                  

6- زمانی به شما احساس خوب دست میدهد که در زندگی تان محبت عشق صمیمیت و دوستی را دعوت کنید ( به هرچه بگو: دوستت دارم  به انسان، حیوان، نبات به محیط وپیرامون تان) فریکونسهای مغز شما از عالم هستی برای شما عشق محبت و دوستی را جذب و ز ندگی شما را متحول میسازد. در حالتیکه شما احساس خوب دارید نمیتوانید منفی باندیشید زیرا شما مثبت فکر میکنید، اگر شما احساس خوب میکنید، شما اینده ای تانرا مطابق خواست تان خلق میکنید ویا برعکس ان، اگر ما در طول روز مخصوصا  اینکه صبح خود را چطور اغاز یا چگونه باندیشیم ( قانون جذب در تک تک ثانیه ها ی ما کار میکند ) در هر مورد که ما میاندیشیم و حس میکنیم طول روز و اینده ای خود را خلق میکنیم، اگر شما در اغاز یا طول ر وز احساس نگرانی، اضطراب و پریشانی داشته باشید مغز تان نگرانی اضطراب و پریشانی را زیاد تر جذب و وقایع ناخوش ایند برایتان در طول روز اتفاق میافتد.

با مثبت فکرنمودن احساس خوب میکنید  پس مثبت باندیشید زیرا مغز شما فریکونسهای قدرت مند را به عالم هستی متصاعد و این فریکونسها برای شما هرانچه سبب میشود تا احساس خوب در شما ایجاد کند  از عالم هستی جذب میکند، فراموش نکنید که افکارشما اسباب ابتدایی اغاز یا شروع همه چیز است و اما احساس شما افکار شما را میخواند  که مثبت فکر میکنید یا منفی، در حالتیکه احساس بد دارید طرز فکر تان را تغیر دهید و مثبت فکر کنید ( در موارد یا مسایل ایکه به شما احساس خوب میدهد متمرکز شوید و یا با انجام کار، ورزش یا مشاهده برنامه های تلویزیونی که دوست دارید مخصوصا کمیدی، مطالعه، شنیدن موسیقی ایکه اشعارغمگین کننده نداشته باشد.... خلاصه هر انچه خودتان دوست دارید، خود را مصروف سازید تا افکارمنفی به سوراغ شما نیاید)شما در حقیقت فریکونسهای مغز تانرا را  با تغیر طرز فکر تان تغیر میدهید ودر نتیجه احساس خوب میکنید، اگر شما بخواهید که شروع روز را فال نیک بگیرد تا در طول روز خوش باشید شما افکار منفی  یا احساسات ناخوش ایند که خلق و خوی شما را تغیرمیدهد  با  طرز فکر نمودن تان  قانون جذب محیط شرایط اوضاع و افراد  را در خدمت شما قرار میدهد تا شما احساس خوشی کنید و اما در طول روزها و ساعات ما برای ما پیش امده  که اتفاقات بد یکی بعد دیگر در زندگی برای ما رخ میدهد که همه از یک فکر منفی ما شروع میشود وزیاد تر برای ما منفی جذب میکند و اکثر ما ها عادت داریم که روی افکار منفی متمرکز میشویم،  شما میتواند افکار تانرا به انچه میخواهید یا خواهان ان هستید تغیر دهید وافکار شما رااحساس شما تایید و دریافت میکند که افکار یا به عباره ای دیگر فریکونس افکار شما تغیر کرده و قانون جذب به سرعت این فریکونسها را گرفته و تصویر جدید از زندگی شما را برای شما ترسیم میکند، برای خواست تان از عالم هستی شما میتوانید هدف مندانه از احساس تان استفاده کنید تا فریکونسها قدرت مند تر را به عالم هستی متصاعد سازید، شما از همین لحظه میتوانید شروع کنید بگوید: من  احساس صحت مندی میکنم، من احساس سلامتی میکنم، من به محیط یا انچه در پیرامون من است عشق میورزم، باوجودیکه چنین نیست و واقیعت ندارد و اما عالم هستی  ان خواست شما را مطابق احساس تان برایتان اشکار میکند زیرا شما انرا حس نمودید. اگر احساس خوب ندارید، به احساس هدف مندانه متمرکز شوید ( برای تغیر احساس ناخوش ایند برای یک دقیقه چشم های تانرا ببندید به ان هدف متمرکز و تبسم کنید تا احساس ناخوش ایند از ذهن تان حذف شود. )  افکارشما و احساس شما اینده ای شما را خلق میکند، اگر احساس خوب ندارید یک موزیک ایکه دوست دارید بشنوید و یا اواز بخوانید، موسیقی کارکنید، به انچه دوست دارید فکر کنید  و به ان متمرکز شوید نه به افکارمنفی و ناراحت کننده تا بتوانید از حالت ناراحتی یا احساس بد رهایی یابید برای تغیر احساس ناخوش ایند یک لست ترتیب دهید و در ان با  بیاد اوردن و نوشتن  لحظات و خاطرات خوش زندگی تان،  درمورد موفیقیت های تان درگذشته ، لحظات خنده اورویا سرگرم کننده که شما را خوش میساخت و یا خوش میسازد، موسیقی مورد نظر یا شخص مورد علاقه ای تان در مورد طبیعت زیبا هر انچه دوست دارید در مورد ان بنویسید و یک لست ترتیب دهید ودر   زمانیکه عصبی یا ناامید هستید واحساس خوب ندارید، بیکی از اینها که در لست ترتیب شده د راوقات مختلف متمرکز شوید.  اگر در شما احساس خوب دست نداد به دیگرش فکر کنید. ( فقط یک یا دو دقیقه را در برخواهد گرفت که  فریکونس افکار شما تغیر کند و در نتیجه احساس خوب در شما ایجاد شود.)   با داشتن احساس خوب  نسبت به خانواده یا فامیل و یا حیوانات خانگی که ما از انها نگهداری میکنیم نیزمیتوانیم در خود احساس خوب ایجاد کنیم بطورمثال محبت نمودن به حیوانات شما را به یک حالت والای عاطفی قرار میدهد وقئی شما به حیوان محبت میکنید( مغز شما این فریکونسها را به عالم هستی متصاعد میکند و عالم هستی عشق و محبت را  در زندگی شما به شما هدیه میکند).  

هیچ قدرت در عالم هستی از احساس عشق ومحبت والاتر نیست این احساس دارای بالاترین یا قوی ترین فریکونسهاست که نمیشود انرا تخمین کرد، اگر رفتار، گفتار و افکار شما با  احساس محبت عشق و دوستی باشد و اگر به همه چیز و همه کس عشق بورزید، زندگی شما متحول خواهد شد.

                                                                     ترجمه ازکتاب  The Secret


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

 3    

به ارتباط قانون جذب....

درهفته ایکه گذشت بنابراخرین تحقیقات ایکه دانشمندان جیوگرافی نمودند: محور زمین به اندازه ده درجه نوسان نموده یا منحرف شده، از طرف دیگرزمین لرزه ها و سیلاب های ایکه در این چند سال اخیر یک بعد دیگر اتفاق افتاد.... درزمین لرزه جاپان این جزیره ۴ متر حرکت نمود، دانشمندان بابررسی دقیق کره زمین به این عقیده اند که " یک انرژی مضاعف درکره زمین متصاعد شده که باید متوجه افکار گفتار رفتار و خواسته های تان از عالم هستی باشید ".

مغز ما خاصیت مقناطیس یا اهن ربا را دارد که مطابق خواست ما عمل میکند، متصاعد شدن این فریکونسهای امواج الکترومقناطیس مغزی به عالم هستی توسط افکارما تعین میشوند، پس مثبت باندیشیم ومتوجه گرفتار و رفتار خود باشیم این انرژی ها که فعلا در عالم هستی متصاعد میشود و جاریست افزاریست که میتواند موفیقیت عدم موفیقیت، خوش بدبختی یا بدبختی، ثروت یا فقر، سلامتی و یاعدم سلامتی شما راسبب شود، فراموش نکنیم که ما با عالم هستی یکی هستیم چون امواج الکترومقناطیس مغزما با امواج الکترومقناطیس عالم هستی در ارتباط است، ما ازعالم هستی جدا ناپز یریم. ( ارتباط میگیرد به تمرکز ذهن که در صفحه ۱ این وبلاگ شرح داده شد).

با نشریک تعداد برنامه های تلویزیونی وگزارشات درسایت های انترنیتی سال ۲۰۱۲ را سال نابودی کره زمین و یا قیامت عنوان میکنند، از اینکه همه درانتظار نابودی زمین قیامت و یا تجسمی از افکار منفی یا نابودی زمین زیبا خویش را داشته باشیم( به اساس قانون انتظار که از جمله ای قوانین ذهنی یست، هرگاه ما انتظار وقوع حوادث و اتفاقات مثبت یا منفی را داشته باشیم در زندگی حقیقی ما رخ میدهد، چون ما به مسایل منفی یا مثبت زیاد متمرکز میشویم ، مغز از همان فریکونس ها در عالم هستی متصاعد و فریکو نسها هم مانند خود را جذب میکند) .

از قدرت های نهفته ای مغز خود که خداوند برای همه عطا نموده استفاده کنیم ویا به عبارت دیگر( ارتباط امواج الکترومقناطیسی مغزما با عالم هستی، روی چه خواست، ما درطول روز زیاد فکر میکنیم یا متمرکز میشویم مغزما از همان فریکونسها یا همان جنس برای ما جذب میکند علاوه برتمرکز ذهنی مثبت ازعبارات تاکیدی مثبت نیزاستفاده کنیم) درزمین ایکه همه ای ما را به ادیان و نظریات سیاسی مختلف تقسیم نمودند و ما روی ان زندگی میکنیم و تا حالا زنده ماندیم.... و حیات به سر میبریم، زمین خانه مشترک همه ای ماست، ازهرچه ترس داشته باشیم زیادتر به سوراغ ما میاید، تمرکز ما زیاد ترروی ان مسایل ایست که ما از ان هراس داریم مغزما فریکونسهای هم نوع خود را جذب میکند، پس با مثبت اندیشی و ذکر عبارات تاکیدی مثبت، خواست ما از خداوند یا عالم هستی چیست ؟ براورده میشود مغز ما ازهمان فریکونس یا جنس جذب ودردنیا واقعی ما شکل میگیرد خود را به مثبت فکر نمودن در طول روزعادت دهیم، خو شبختانه شما مجبور نیستید تا برای اجرای تمرینات ذهنی و یا تمرکز ذهنی پول بپردازید و کم خرچ نیزاست، درمورد اینکه چگونه عبارات تاکیدی بسازیم و بنویسیم ( معلومات دررنگین کمان صلح ۵...) شما میتوانید فقط خودتان جملات زیبا تربنو یسید؛ به طورمثال من در زمین ایکه زندگی میکنم برایش شادابی سرسبزی وادامه حیات میخواهم تا از زیبایی ان لذت ببرم، من درزمین ایکه زندگی میکنم برایش ارامش و ادامه حیات میخواهم تا در ارامش زندگی کنم، در زمین ایکه زندگی میکنم برایش بقا و ارامش میخواهم، جملات تان منفی نباشد؛ مثلا من درزمین ایکه زندگی میکنم برایش سیلاب زمین لرزه و ویرانی نمیخواهم، مغزشما زیاده تربه سیلاب زلزله متمرکز وحوادث غیرمترقبه طبیعی را جذب میکند، به هرچه زیاد متمرکز شویم مغز ما از همان جنس جذب میکند، قانون تمرکز ذهن میگوید به هر چی  ذهن تانرا به ان زیاد مشغول کنید به واقیعت مبدل میشود، قانون ذهن میگوید: افکار شما افریننده اند از انچه خواهان ان نیستید از ان اجتناب و به ان فکر نکنید( چگونه در زمین ایکه زندگی میکنیم به ان انرژی دهیم معلومات دررنگین کمان صلح۴... در صفحه ای۴) .

دانشمندان به این عقیده اند که در سال ۲۰۱۲ شهاب سنگ اتشی اپوفیس به زمین برخورد خواهد کرد و حیات در زمین نابود خواهد شد، با استفاده ازتمرینات ذهنی اگرازتصویر سازی ذهنی استفاده کنیم با تجسم ذهن ممکن برای بعضی ها خنده اور باشد، تصاویرایکه درفضا از سیاره های مختلف اخذ میشود، سیاره ها شکل توپ را در فضا دارند این شهاب سنگ که نسبت به زمین بزرگتر و اتشی یست و اما زمین ما در میان سایر سیارات رنگ زیبا ابی را بنابربرموجودیت اب بحرکه اگر اشتباه نکنم سه برچار کره ای زمین را اب احاطه نموده، دارد ، پس تجسمی از این شهاب سنگ و زمین خود داشته باشیم و سیاره اتشین را با تمرکز ذهنی و تجسم ذهنی بالای ان خطوط عمود ی،افقی و مایل ترسیم و پارچه پارچه سازیم ومسیرپارچه های انرا از کره زمین تغیردهیم و برای این شهاب سنگ نابودی بخواهیم و احساس نابودی انرا بکنیم،( مغز ما خواست ما را جذب میکند، به قدرت مغز خود شک نداشته باشیم و هیچ وقت به این باور نباشیم که چگونه عالم هستی برای ما انجام میدهد) هیچگاه به مشکل فکر نکنید به راه حل مشکل باندیشید وخواست خود را دست یافتنی بدانید، شک نداشته باشید و باور داشته باشیم تا ذهن نیمه هوشیارباورکند ودرنتیجه مغز همان فریکونسها را به عالم هستی متصاعد وفریکونسهای مشابه یا هم مانند خود را جذب وخواست ما درزندگی واقعی ما شکل حقیقی خود را بگیرد ، دراجرای تمرینا ت ذهنی باید ارامش ذهنی و جسمی کامل داشته و به دیگر افکار یا افکار مزاحم اجازه ندهید که تمرکز ذهنی شما را برهم بزند، تمرینات ذهنی را در محیطی دور از سروصدا و ارام انجام دهید، تمرینات ذهنی باید روزانه تکرار شود و یا در طول روز به خواست تان فکر کنید.

ما در مورد قانون جاذبه زمین صحبت میکنیم اما نمیدانیم چگونه به وجود امده... نیوتن فیریک دان معروف برای اولین بار قانون جاذبه زمین را کشف نمود و به این عقیده که زمین همه اشیا را به طور عمودی به طرف خود جذب میکند و این تجربه را با انداختن یک عدد سیب از درخت به زمین به اثبات رسانید، قطب های مقناطیسی زمین قدرت مند ترین مقناطیس اند که باعث شده به زمین قوه جاذبه دهد و میدان مقناطیسی زمین را بوجود اورد این خاصیت مقناطیسی در همه سیاره ها موجود و باعث شده تا سیارات با کهکشانها در ارتباط همدیگر و به یک نظم خاص در فضا معلق باقی بمانند، امواج الکترومقناطیس زمین که ارتباط میگیرد به قطب های مقناطیسی زمین باعث حرکت زمین به دور ماه که از ان بنام حرکت وضعی زمین یاد میکنند و حرکت زمین به دور خورشید که بنام حرکت انتقالی زمین و حرکت زمین به دور محورخودش که بنام حرکت محوری زمین یاد میشود و در نتیجه زمین را در فضا معلق در ارتباط با سیارات نظام شمس و کهکشان ها نگداشته اگر این نظم در سیاره ها وجود نمیداشت همه سیاره ها به همدیگر اصابت میکردند ( این بحث مربوط علم جعرافیه میشود که خدا کند اشتباه حرکات زمین را تشریع نکرده باشم در انترنیت مراجعه شود)، قطب های مقناطیس همنوع یکدیگر را دفع و مختلف نوع یکدیگر خود را جذب میکنند، فراموش نکنیم که در اطراف ساحه مقناطیسی برق یا جریان الکتریکی و در اطراف ساحه ای برقی مقناطیس تولید میشود، همه اجسام زنده و غیرزنده از کوچکترین ذره که اتم است ساخته شده اتوم ها از الکترونها در محیط و در هسته از پروتون ساخته شده در حالت نورمل خنثی و اما با باختن و گرفتن الکترون اتم ها مثبت یا منفی چارج میشوند، الکترونها جریان های برقی منفی با ولتیژ مختلف و در اطراف خود ساحه مقناطیسی تولید میکنند ، علاوه بران این جریان های برقی در امتدا سیستم عصبی ما بوجود میاید و به قسم امواج مغزی به عالم هستی متصاعد میشود یک سلسله مطالب در این مورد در رنگین کمان صلح ۴،۵ و ۳ از انترنیت جمع اوری شده است، هرگاه مغز ما بتواند فریکونسهای قوی تررا نسبت به فریکونسهای ایکه قطب های مقناطیسی یک سیاره از خود متصاعد میکند، تولید کند، قسمیکه در زمین لرزه رخ میدهد در سیاره چنین حادثه اتفاق خواهد افتاد، میتواند این فریکونسها ی پرقدرت مغز ما مسیر حرکت سیاره را تغیر دهد و درنتیجه بتواند سیاره را نابود کند ، با تجسم و تمرکز ذهنی ممکن است ) که همه ارتباط میگیرد به متصاعد شدن فریکونسهای امواج الکترومقناطیس مغز ما و با متصاعد شدن فریکونسهای امواج الکترو مقناطیس قطب های مقناطیسی ان سیاره. امید تا نظر یاد تان نرود

به هر چه نفرت بورزید با طوقی کیهانی به بند و اسارتش در می آیید اگر در تمام دنیا یک نفر باشد که به راستی از او خوشتان نمی آید همانا او کسی است که با حلقه ای محکم تر از فولاد خود را به او وصل کرده اید                                                                                 کاترین پاندر

7- افکار شما در همین لحظه زندگی اینده ای شما را خلق میکند، چون شما همیشه در حال فکر نمودند هستید و با این افکاراینده ای تان را خلق میکنید، در مورد انچه که زیاد فکر میکنید یا متمرکز میشوید،در زندگی حقیقی شما اتفاق میافتد. افکار شما مانند دانه است و انچه درو میکنید این نبات بستگی به دانه دارد، اگر شما از زندگی شکوه گله و شکایت دارید قانون جذب برای شما از عالم هستی زیادتر شکوه گله و شکایت جذب میکند و برعکس ان قانون جذب با افراد شاد سروکار دارد ( فریکونسهای مغز شما فر یکونسها ی همنوع یا هم جنس خود را ازعالم هستی جذب و درزندگی واقعی شما شکل میگیرد)، وقتی شما به شکایت یک نفر گوش میدهید و به حرف های ان شخص فکر میکنید به این معنا که شما موافق و هوادار ان شخص هستید و مانند ان شخص شرایط او را در زندگی خود دعوت و جذب میکنید پس کوشش کنید با مردمان ایکه از زندگی در شکوه و گله مند اند معاشرت نکنید ویا به انها کمک احساسی کنید تا بتوانید زندگی این افراد را تغیر دهید، قانون جذب دقیقا برای شما در مورد انچه فکر میکنید در زندگی حقیقی شما بر میگر داند با استفاده از این علم قدرت مند شما میتوانید تمام شرایط ووقایع زندگی تان را مطابق خواست خود با تغیر افکار تان درطول عمر خود تغیر دهید، اگر قانون جذب را نمیدانیم باید انرا رد هم نکنیم ما در مورد جریان برق نمیدانیم که چگونه کار میکند اما از مزایای ان لذت میبریم و میدانیم که چگونه با استفاده از برق برای خود غذا بپزیم....
اکثر اوقات وقتی مردم در مورد راز بزرگ یا قانون جذب اگاه میشوند با تمام افکار منفی خود میجنگند و باید بدانند که افکار مثبت صدها مراتب قدرت مند تر یا اثر گذار ترنسبت به افکار منفی شان است با تمرکز مثبت یا مثبت فکر نمودن در طول روز به طور مداوم افکار منفی از ذهن حذف میشود اگر شما به طور مداوم روی افکار منفی متمرکز میشوید در زندگی حقیقی شما این افکار شکل واقعی خود را میگیرد و با داشتن افکار منفی اگر اضطراب ترس نگرانی دلواپسی داشته باشید شما زیادتراحساس اضطراب، ترس، نگرانی..... را در زندگی تان جذب میکنید، پس از همین لحظه با خود تصمیم بگیرید که مثبت فکرکنید، بگویید  و بنویسید: من قادر هستم که به افکار منفی خود غالب شوم، من باور دارم که تمام افکار مثبت من در زندگی من اثر گذار است و تمام افکار منفی من  نابود شدنی یست، جملات ایکه ذهن شما را قدرت مند بسازد.  برای ایجاد احساس ارامش ذهنی و دور نمودن افکار منفی و یا احساس خوب نداشتند در همان لحظه از خود، قدم بزنید، گرفتن ااکسیجن ، دیگران را ببخشید تا احساس خشم و غضب را از شما دور کند. ( خارج از این بحث )، به ان مسایل ایکه در طول روز زیاد به ان فکر میکنید یا متمرکز میشوید،چه بخواهید یا نه، ذهن شما انرا جذب میکند. ( افکار، گقتار، احساس و رفتار شما فریکونسهای مغز شما را برای رسیدن به خواست شما تغیر میدهد و اما فراموش نکنیم که با تصویر سازی ذهنی با تجسم ذهنی نیز میشود به ان خواست یا ارزو رسید)، در طول روز متوجه افکار، گفتارورفتار تان باشید، احساس خشم، کینه، حسادت، نفرت، غصه خوردن، افسرده گی، ناامیدی.... را از خود دور کنید.

از همین لحظه با خود تصمیم بگیرید که مثبت فکر کنید، خدا را شکر که یک تاخیر برای چذب افکار شما در مغز شما وجود دارد، تا در مورد به انچه فکر میکنید یک ارزیابی کنید یا نتیجه بگیرید و در مورد طرز فکر نمودن به انچه میخواهید برسید یا به انچه میخواهید داشته باشید یک انتخاب جدید یا طرز فکر جدید داشته باشید ( به مشکل فکر نکنید، اگر بیست فیصد به مشکل فکر میکنید، هشتاد در صد به حل مشکل فکر کنید )، شما ازهمین لحظه قادر هستید تا زندگی اینده ای خود را خلق کنید زیرا اگر از همین حالا شما فکر میکنید که درحقیقت پیوستن این افکار در زندگی حقیقی شما موثر و مفید نیست شما میتوانید طرز فکر نمودن خود را تغیر دهید و این فکر را با جاه گزین کردن فکر بهتر در ذهن تان کنید تا از ذ هن تان حذف گردد و وقت لازم است تا با فکر نمودن یا تمرکز متداوم فریکونسهای جدید از مغز شما به عالم هستی متصاعد شود، به جملات یا عبارات تاکیدی متمرکز شویم تا به ذهن اثرگذار باشد و احساس خوب بدهد برای جاه گزین کردن احساس من زیبا  نیستم و یا من زشت هستم، من مقبول هستم و برای اینکه احساس بهتر در ذ هن ایجاد شود، من جذاب هستم و یا من جذاب هستم و میخواهم جذاب تر شوم  برای جاه گزین کردن احساس من  تنبل هستم از من کار ساخته نیست جمله من لایق هستم و جمله ایکه به ذهن ما احساس بهتر بدهد من قادر هستم که میتوا نم لایق باشم،  این مثال به ذهن احساس قدرت میدهد.

عبارات تاکیدی را هر روز بنویسد و تکرار کنید به صدایی بلند و یا در خاموشی ذهن تکرار کنید         و به ان متمرکز شوید تا ثبت ذهن تان شود و قانون جذب شروع کند بکار.

برای کنترول افکار باید ارامش ذهنی داشته باشید و یگانه راهی کنترول به افکار و ذهن تان و رسیدن به ارامش ذهنی مراقبه است، شما ضرورت ندارید که ساعت ها به مراقبه بپردازید( دعا در ادیان مختلف، تمرکز روی انچه میخواهید باشید یا داشته باشید یا به عباره دیگر تمرکز روی افکارمثبت تان باعث ارامش ذهن و جسم میشود) مراقبه روزانه برای ۳ الی ۱۰ دقیقه برای بدست اوردن انچه در مورد ان فکر میکنید کافیست ، بگویید من استاد افکار خود استم (صد هزار بار شکر  من به افکار خود تسلت دارم ویا من قادر هستم که میتوانم به افکارم تسلت داشته باشم) به اساس قانون جذب مغز شما جذب میکند، و اما به نظر من تمرکز یا فکر نمودن مثبت در طول روز روی خواسته هایتان افکار منفی را از ذهن شما خود به خود حذف و شما را سریع تر به خواست تان میرساند) از همین لحظه تصمیم بگیر، روی افکار خود متمرکز باش و به افکار خود کنترول داشته باش تا روی انچه فکر میکنید در زندگی حقیقی شما اتقاق بیافتد.

قانون جذب میگوید: هم جنس هم جنس خود را جذ ب میکند ( به انچه فکر میکنید از همان جنس جذب میکنید)، افکار شما خاصیت مقناطیس را دارد ، هرفکر واحد دارای یک فریکونس واحد است ( افکارشما انرژی یابه عباره دیگر فریکونسهای امواج مغزی شما فریکونسهایی امواج الکترومقناطیس اند که از مغز شما به عالم هستی متصاعد و فریکونسهای هم نوع یا هم مانند خود را جذب میکند و این فریکونسها به منبع که شما هستید بر میگردد ) ، شما منحیث یک موجود زنده انتقال دهنده ای فریکونسها توسط افکار تان هستید، اگر شما خواهان این هستید که زندگی شما تغیر کند، این فریکونسها را با تغیر فکر تان تغیر دهید، افکار شما در همین لحظه اینده ای شما را خلق میکند، در مورد هرچی که زیاد متمرکز میشوید یا فکر میکنید، بیشتر در زندگی شما ااتفاق میافتد، افکار شما به ماده تبدیل میشود به این معنا که به هر چه زیاد فکر کنید الگو ذهن شما شده و ان تفکر درزندگی حقیقی شما اتقاق میافتد.

 هیچ چیز در زندگی شما اتقاق نخواهد افتاد مگر تا زمانیکه شما خودتان انرا نخواهید انتخاب در دستان خود شماست ، زیرا همه اتفاقاتیکه در زندگی شما رخ میدهد به طرز فکر شما ارتباط میگیرد به انچه شما زیاد فکر میکنید، از همین لحظه شما یک انتخاب دارید، تصور چیزهای ایکه در زندگی شما احساس خوشی سعادت و مو فیقیت به ارمغان بیاورد و یا عدم موفیقیت بدبختی، غم ، غصه و ناامیدی، قانون انتخاب ذهن میگوید: زندگی شما نتیجه ای انتخاب شماست، امروز در هر شرایط ایکه زندگی میکنیم ما خود ما خواستیم و انتخاب کردیم.

احساس شما مانند افکار شما بزرگترین افزار است برای خلق زندگی بهتربرای شما، با طرز فکر نمودن شما احساس شما نیز تغیر میکند، برای پرورش دادن یک احساس قوی در خود، تمرکز فکری خود را کنترول کنید، به عدم امکانات متمرکز نشوید مثلا اینکار ازدست من پوره نیست، نمیشه نمیتوانم قادر نیستم.... ، به انچه فکرکنید که میخواهید در اینده در زندگی شما اتقاق بیافتد و باور داشته باشید این باور در شما احساس اطمینان وقدرت ایجاد میکند و خودرا به خواست تان دست یافتنی میدانید، مغز شما  باورمیکند ( قانون باور به قانون جذب تبدیل میشود )، سوالاتیکه از خود میکنید به ان متوجه باشید از ذهن سوالات چرا نکنید که پاسخ های منفی میدهد،مثلا چرا من در امتحان نمره ای خوب اخذ نکردم، ذهن پاسخ  منفی میدهد، درس نخواندی تنبل بودی ....، به جای این سوال چگونه میتوانم بهتر بیاموزم تا نمرات خوب بدست اورم ، با سوالاتیکه از ذهن خود میکنید، ذهن راه حل برای مشکل شما نشان میدهد طرز فکرشما تغیرمیکند در نتیجه تمرکز شما تغیر میکند و روی انچه فکر میکنید زندگی شما را متحول میسازد، خاطرات گذشته که در شما احساس خوشی ایجاد میکند به خاطر بیاورید از چیزهای ایکه درزندگی دارید و شما را خوش میسازد بیاد اورید و شاکر باشید جسم و ذهن با هم در ارتباط اند، برای ایجاد ان احساس ایکه دوست دارید در خود ایجاد کنید با استفاده از افزارجسم طرز صحبت نمودن نشستن برخاستن قدم زدن، حرکات جسمی رنگ صورت شما بالای ذهن اثر گذاراست تا باورذهن شما شود و در زندگی حقیقی شما به واقعیت مبدل گردد ( قانون باور به قانون جذب تبدیل میشود)، اگر شما حساس خوب میکنید یا به شما احساس خوب دست میدهد این احساس شما به عالم هستی به قسم زیگنال متصاعد میشود و شروع میکند به جذب زیگنال های هم مانند خود  و به شما کمک میکند که احساس خوب کنید و قادر است که این احساس را دریک سطح بالا و بالاتر درشما  ایجاد کند ونگهدارد ما میتوانم خود ما احساس خوب و یا برعکس انرا در خود ایجاد کنیم ( یک مثال برای ایجاد احساس خوشی ویا  برعکس ان، اگر یک روز در طول روز به موسیقی شاد گوش دهید یا بخندید، فلم ها یا برنامه های کمیک و خنده دار مشاهده کنید و یا حکایات خنده دار مطالعه کنید، حتما احساس خوشی میکنید برخلاف اگر به موسیقی ترازید گوش دهید یا فلم های تراژیدی قتل وکشتار.... را مشاهده کنید و یا اشعار غمگین کننده مطالعه کنید واضح یست که احساس خوشی به شما دست نمیدهد، در افغانستان اکثریت مردم به امراض  مختلف ناشی ازاحسا س افسرده گی، استرس،  فشار خون بلند، فرط تیزابیت معده مبتلا  گردیدند همه ناشی از عوامل محیطی  مختلف مخصوصا جنگ است، از انجاییکه امراض روانی امراض ناشی از افکار منفی است که ذهن راتحت کنترول خود قرار میدهد، درطول روزمثبت فکر نمودن ،خندیدن وورزش   بیماران را در پهلوی تداوی طبی یا دوایی کمک  میکند).
 خواست شما مانند تصاویر ذهنی شما از عالم هستی باید دقیق واضح و روشن باشد( از عالم هستی چی میخواهید، مقدار و زمان ان مشخص باشد، مثلا برای کمیت های مقداری که مقدار ان قابل تعین است ، چی مقدار پول میخواهید و زمان انرا نیز مشخص باشد، یک چک بنویسید و بالای میز تن بگذارید، فهرست از خواسته های تانرا به عالم هستی سفارش دهید، بنویسید و روی یکی از انها که خیلی مهم است ،تمرکز کنید بهترین زمان تمرکز و تجسم ذهنی صبح بعد از بلند شدن از بستر و شب قبل ازرفتن به بستر در یک محیط ارام دور از سر و صدا و یا در اوقات مختلف روز  روی خوا سته های مختلف متمرکز شوید )، به خواست تان باور داشته و خودرا دست یافتنی به ان خواست تان بدانید، از نبود و یا کمبود خواسته های خود و یا اینکه چگونه دست یافتنی میشود مشوش نباشید خود را دست یافتنی به ان خواست بدانید و و با حواس پنجگانه انرا حس کنید که در اختیار شماست، لمس کنید ببینید.... به خواست تان اشتیاق داشته باشید (از نظر جسمی باید انطور تمثیل نمایید،طرز نشسن ایستادن قدم زدن حرکات دستان شما، رنگ چهره  طرز صحبت نمودن شما) و انطورفکر نمایید که کمبود ان خواست را در خود احساس نکنید و قسمی وانمود کنید که شما انرا دریافت نمودید، دارید . احساس، رفتار، گفتار افکار  و تجسم ذهنی فریکونسهای مغز شما را تغیر میدهد،  ذهن و جسم در ارتباط یکدیگر اند، وقتی ذهن باور کرد برایتان دست یافتنی میشود. ( تبدیل شدن قانون باور به قانون جذب ) ، قانون جذب تصویر از عالم هستی را مطابق فکرغالب شما و تجسم شما از عالم هستی گرفته و به شما بر میگرادند، وقتی مغز شما باور  میکند و فریکونسهای احساس رسیدن یا دست یافتنی بودن  به ان خواست شما را به عالم هستی منتشر میکند ، تصویری از احساس تجسم شما را در زندگی حقیقی شما به شما برمیگر داند ، قانون جذب قدرت مندانه  به حرکت میافتد ،اوضا ع ، شرایط، افراد و محیط را برای رسیدن به ان خواست شما در خدمت شما قرار میدهد، قانون تجسم ذهن میگوید: دنیایی بیرونی شما تجسم  یا تصویری از دنیا درون شماست، هر چیزی را که به وضوح و روشن و با تمام وجود تجسم کنید در زندگی شما به واقیعت میپیوند و اما قانون هدف میگوید:  درزندگی هدف تانرا به وضوح  مشخص و واضح ببینید، اگر هدف یا خواست شما گنگ باشد کاری انجام نمیدهد.  ( خلاصه هر یک از قوانین فوق که از جمله ای قوانین  ذهنی اند  درانتها به قانون جذب تبدیل میشوند )، برای شخص خودم صرف نوشتن عبارات تاکیدی خیلی در زندگی من اثر گذار است، لازم دانستم این موضوع را نیز در اینجاه ذکر نمایم.
استادان علم زندگی به این باور اند: عبارات تاکیدی را بنویسد  یا  با صدای بلند تکرار کنید و یا در خاموشی ذهن با خود تکرار کنید  روز ۵ دفیقه ، صبح و شب دو بار.( دستور از خانم کاترین پاندر استاد علم زندگی ) قانون فرمان ذهن میگوید: به عالم هستی فرمان های مثبت و نیرو بخش دهید و در ذهن رسیدن به ان  خواست خود را تجسم کنید تا در زندگی حقیقی شما اثر گذار باشد، در حقیقت شما با ذکر عبارات تاکیدی به عالم هستی فرمان میدهید ( ذهن فرا هوشیار شما به عالم هستی فرمان میدهد، ذهن هوشیار تحلیل و تجزیه میکند و این فرمان ثبت ذهن نیمه هوشیار شما میشود و قانون جذب شروع میکند بکار ( تبدیل شدن قانون فرمان به قانون جذب )  شما اگر بخواهید یا نخواهید عبارات تاکیدی شما یا گفتار یا الفاظ ایکه در طول روز ازدهن شما خارج میشود ثبت ذهن نیمه هوشیارشما میشود، پس در طول روز متوجه گفتار تان باشید)، ما در طول روز  چیزی های  را در ذهن خود تجسم میکنیم که نمیخواهیم و تصویر از ان تخیل ما در زندگی حقیقی ما به واقیعت مبدل میشود ( ذهن به انچه واقیعیت دارد و یا نه نمیتواند تشخیص دهد، هر غیر واقیعیت را به عنوان واقیعیت میپزیرد و تصویر از تخیل ما در زندگی حقیقی مابه واقیعیت مبدل میشود واکثریت ما ناخود گاه انجام  میدهیم، بدون اینکه بدانیم تصویر از اتقاقات ناخوش ایند را در ذهن خود داریم ) و این میشود عادت ما،  اگربتوانیم تا خود را عادت دهیم به انچه که میخواهیم،از ان خواست خود در ذهن خود تصویر واضع و روشن داشته باشیم ، شک نداشته باشیم، ان خواست خود را حس کنید که دارید و به دست یافته اید،  تصویر ذهنی شمابه واقیعیت مبدل شود   برای تغیر عادت باید احساس خود را تغیر دهیم، جاه گرین کردن ان احساسات که مارا خوش میسازد و احساس ما با طرز فکر ما یا با تمرکز ذهنی ما میتواند تغیر کند، پس خود را به مثبت فکر نمودن در طول روز عادت دهید، انچه در طول روز  یا هفته انجام دادیم انچه  شما را نیرومند میسازد و در شما احساس خوشی ایجاد میکند بنویسید، از کارهای کوچک که انجام ان شما را خوش میسازد خود را تشویق کنید  از طرف دیگر جسم وذهن در ارتباط هم اند، جسم  وقتی حس میکند که مغز به ان توجه میکند مثلا اگر به احساس درد متمرکز میشوید وبه بیماری متمر کز میشوید مغز از همان جنس زیادتر جذب میکند و یا برعکس  اگر ساحه ای درد را تعین کنید و بالای ناحیه شاکی از درد تمرکز نمایید ، ارامش و سلامتی بخواهید ویا با انرژی درمانی  درد را تسکین نمایید و یا با تجسم ذهنی به طور مثال سردرد هستید، ابتدا ساحه ای درد را تعین کنید و بالای ساحه دردتمرکز کنید با تجسم شعاع نور نقره ای یا با  امواج نور نقره ای رنگ طوریکه امواج نور نقره ای رنگ رااز داخل و خارج  ناحیه شاکی از دردعبور دهید و  به قسم  سیاهی درد را از ناحیه شاکی از درد خارج کنید، درد تسکین میابد.  به همین ترتیب در طول روزچه نوع احساس داریم؟ به خوشی توجه میکنیم و متمرکز میشویم یا غم ، افسرده هستیم و یا نیرومند و دارای اعتماد به نفس، اگر به جسم خود  کنترول داشته باشیم و کنترول افکار ما در دستی خود ما باشد، میتوانیم برا حساس و احساس ما بر رفتار ما اثر گذار است و رفتار ما میشود عادت ما وعادت ما  سرنوشت ما را رقم میزند درنتیجه میتوانیم زندگی خود را متحول سازیم و میتوانیم خوشبختی سلامتی و وضع مالی خود را تضمین  کنیم، ازنعمت ها از انچه در زندگی دارید ولوکوچک هم  باشد شکر گذار باشید و انرا بزرگ جلوه دهید،  در مقابل اشتباهات ایکه در زندگی مرتکب شدید هیچگاه خود را سرزنش نکنید، همه اشتباه میکنند،  خود را ببخشید و بخشش به دیگران و کمک به دیگران را فر ا موش  نکنید این بخشش میتوانید   احساسی قدمی قلمی .... باشد و سبب میشود احسا س خوب درشما ایجاد کند، اعتماد به نفس را در خود بالا ببریم ، احساس اعتماد به نفس به رفتارشما اثر گذار است. ( معلومات درمورد اعتماد به نفس در لینک این وبلاگ موجود است ) از نظر جسمی خود را نیرومند حس کنید، چون جسم و  ذهن در ارتباط هم اند تا ذهن باور کند ، خود را به مثبت فکر نمودن عادت دهید، دید ما از مسایل مثبت باشد، احساس خوشی، رضایت و لذت از زندگی و انچه در پیرامون ما میگذرد بستگی به دید ما دارد، تا قانون جذب بکار بیافتد وعمل کرد مثبت داشته باشد، پس برای تغیر احساس باید کنترول ذهن و جسم شما در دستی شما باشد.    http://www.daneshnamah.com/index.php/component/content/article/18-management/11-itmad-ba-nafs
 
 برای کنترول جسم ژ شت و رفتار تانرا را تغیر دهید از روش های ایکه  اعتماد به نفس را بالا میبرد استفاده  کنید و و با استفاده از عبارات تاکیدی و واژه های نیرومند با صدای بلند به ذهن فرمانهای درست دهید، تا ذهن باور کند، برای کنترول ذهن بهترین روش مراقبه است، با استفاده از عبارات تاکیدی و تکرار ان در خاموشی ذهن، به ذهن فرمانهای درست دهید تا ذهن باور کند،جملات تان در زمان حال مثبت و برای شخص خود تان باشد، افکار شما در همین لحظه زندگی فرادیی شما  اینده ای شما را خلق میکند،  انسان همواره در زمان گذشته یا آینده سیر میکند و همیشه در هراس از آینده و غم و افسوس گذشته‌است و از لحظه زنده و پویای اکنون غافل است. انسان نیروی درونی خود را به این طریق از دست می دهد. مراقبه تمرینی است که به انسان می‌آموزد چگونه در زمان حال زندگی کند و نیروی ذهنی خود را در راه هدفی که می‌خواهد به کار گیرد، مراقبه نشانگر توانایی های درونی ماست که منجر به آن چیزی می شود که آن را خوشبختی و شادکامی و اقتدار می نامیم که انسانها معمولا آن را بیرون از خود می جویند و طبیعتا به دلایل اساسی در مواجهه با آن با شکست مواجه می شوند.زیرا که خوشبختی امری اساسا ذهنی است و چون خوشبختی  جز حس رضایت از زندگی  چیزی دیگر نیست و برای کسی ایکه  خوشبختی را در بیرون از خود می جوید هیچوقت در خود احساس رضایت خاطری که عمیق و  طولانی است را نخواهد کرد.
تصویرسازی ذهنی برای حذف تجسم  اتفاقات ناخوش ایند در ذهن  ....
  تصویر ذهنی از اتفاقات ناخوش ایند ایکه در زندگی تان اتفاق اقتاده بسازید این تصویر را  در تجسم ذهن تان بزرگ و بزرگتر کنید این تصویر به شما احساس خوب نمیدهد و ذهن از ناراحتی فرار میکند و به خوشی اشتیاق دارد،  بعد این تصویر را کوجک و کوجکتر بسازید و حالا ان تصویررا که دوست دارید و خواهان ان هستید که در زندگی تان  اتقاق بیافتد و احساس خوب به شما دست میدهد،  بزرگ و بزرگتر نمایید،  اگر تصویر ما از خواست ما روشن و واضع باشد ثبت ذهن میشود وقانون جذب شروع میکند به کار. باید تصویر رنگه بسازید نه سیاه و سفید، مغز درمقابل تصاویر رنگه جواب میدهد دو نوع تصویر سازی ذهنی وجود دارد مرتبط که خود تان به انچه میخواهید باشید یا داشته باشید، نقش بازی میکنید وبه شما احساس خوب میدهد و غیر مرتبط که خود را از دور مانند اینکه  فلم را مشاهده کنید، میبنید.
پس برای اینکه قانون جذب عمل کرد داشته باشد باید احساس خود را تغیر دهیم، چون ذهن از احساس ناراحتی فرار میکند و به احساس خوشی پناه میاورد، در هر مورد اگر از کمبود و نبود انچه که میخواهید  داشته باشید  انرا به احساس  ناراحتی وداشتن انرا به احساس  خوشی  در ذهن نسبت دهید ، ثبت ذهن نیمه هوشیار در مغز میشود و قانون جذب شروع میکند،ما در طول روز ناخوداگاه به چیزی هایکه نمیخواهیم تجسم میکنیم و ان چه نمیخواهیم ثبت ذهن ما میشود، اما به انچه میخواهیم از ان تجسم ذهنی داشته باشیم به ان شک وتردید داریم  (چون شما  میخواهید یا به عباره دیگر ذهن هوشیار میخواهد واما ذهن نیمه هوشیار شما شک میکند وباور ندارد  )  علاوه از تصویر سازی ذهنی میتوانیم لست از نبود انچه که خواهان ان هستید ترتیب دهید که نبود ان شما ر ا چرا  ناراحت میکند  و باعث چی ناراحتی ها در زندگی شما شده و در موجودیت انچه میخواهید داشته باشید و یا باشید، چه اتفاقات خوب در زندگی شما خواهد افتاد و چگونه بود ان سبب احساس  خوشی در ما فامیل ما و دوستان ما میشود و با این ترتیب از ترتیب این لست احساس خوشی  میکنید  ( در این لست ابتدا از کمبود  ونبود ان و ارتباط دادن ان به احساس ناراحتی در ذهن و  بعد در بود ان که سبب ایجاد احساس خوشی در شما میشود و ارتباط دادن ان به خوشی در ذهن ) از این تمرین ذهنی میتوانیم برای سلامتی، بهتر شدن روابط عاطفی، پولدارشدن و هرانچه ما خواهان ان هستیم  استفاده  کنیم، از داشتن نعمت هاولو که  کوچک باشد در زندگی شاکر باشید ( قانون شکر گذاری )  و اما قانع نه وبخشش را فراموش نکنید از انچه میبخشید به شما بر میگردد، مغزه میگوید ثروت مند هستید ( قانون بخشش)، خود را به ان خواست تان دست یاقتنی بدانید وشک نکنید ،حس کنید انرا دارید، برای کمیت های مقداری که قابل شمارهستند مقدار تعین کنید، مثل پول خود را ثروت مند احساس کنید برای رسیدن به خواست تان زمان تعین نمایید وبرای رسیدن به ان باور داشته باشید وشک نکنید و خود را انچه میخواهید باشید و یا داشته باشید لایق و شایسته ای ان بدانید، عالم هستی افراد و ان شرایط را در خدمت شما قرار میدهد،  تمرینات ذهنی مانند تمرینات  جسمی باید هرروزتکرار شوند وباید عادت تان شود تا در زندگی حقیقی شما ان خواست شما به واقیعیت مبدل شود.
چگونه افکار منفی را به افکار مثبت جاه گزین نمایم؟   افکاریکه شما را ناراحت میکند بنویسد،بعد درمقابل هر فکر منفی ، افکار مثبت جاه گزین کنید تا در شما احساس خوشی ایجاد کند وخود را با مثبت فکر نمودن در طول روز عادت دهید وقتی افکار مثبت شما باور ذهن شما ثبت ذهن شما شد، قانون جذب شروع میکند به عمل کرد مثبت. فراموش نکنیم که امراض روانی امراض افکار منفی است که ذهن ما را در کنترول میگیرد، چگونه باندیشم ؟ را به ارتباط این موضوع در ختم این بحث مطالعه کنید.
 چرا مراقبه می کنیم؟
 دلایل بسیاری برای لست کردن وجود دارند که هر کسی می تواند مهمترین شان را برای خود داشته باشد اما کلی ترین و اساسی ترین آنها از این قرارند:
1-شفای روح و جسم یعنی ایجاد هماهنگی در ذهن و سیستم های بدن برای زدودن عارضه های روحی و جسمی
2-ایجاد تمرکز برای زدودن اندوه و اضطراب توسط زیستن در زمان حال
3-ایجاد حس بی نیازی
4- ایجاد شادی عمیق و بلاشرط و غیر وابسته به افراد و اشیاء
5-ایجاد جذابیت وجودی
6-ایجاد اقتدار وجودی
7-ایجاد آگاهی تزلزل ناپذیر و عمیق به شکل روشن بینی و بصیرت باطنی.
8-ایجاد حس عمیق رضایت خاطر و خوشبختی
9- تخریب تمناها و هوس های مخرب و کنترل اساسی شهوت
10-ایجاد حس یگانگی با طبیعت
11-تقویت بنیادین اراده و عقل
و ده ها دلیل دیگر که نشانگر اهمیت حیاتی و فوق العاده مراقبه است مراقبه یعنی اینکه یاد بگیرید چگونه ذهن شما مانند جسم تان می تواند در زمان حال و نه در گذشته و آینده زندگی کند پس مراقبه یعنی تسلط بر جهان زیرا جهان من چیزی جز تجلیات ذهن من نیست.
مراقبه درک حقیقت نجات خویش به دست خویش و درک تغییر جهان به واسطه تغییر ذهن است مراقبه دانش شناخت و دگرگون کردن خویش و دنیا خویش است ذهن شما   به شکل غیر ارادی و ناخوداگاه دائم در حال ارزیابی همه چیز با هم است و عذاب و رنج روحی از مقایسه ی ارزش گذارانه ی بی توقف هر آنچه که به ذهن خطور می کند ناشی می شود.ارزش و اهمیت تسلط بر ذهن . مراقبه باعث می شود که حال شما خوب شود یعنی حس کنید بدون هیچ کمک یا مسکن خارجی روحتان آرام بگیرد و اعصابتان راحت شود از همسر و فرزندان شما عزیزتر می شود زیرا همه آن ها را به دست آوردید که حالتان خوب شود اما آیا حالتان واقعا خوب شده است؟ مراقبه به یک معنا یعنی اینکه اگر گمان كنید آرامش و رضایت خاطر عمیق از زندگی در جایی دیگر است و به دنبال آن بدوید، هرگز به آن نخواهید رسید زیرا چنین چیزی در حقیقت وجود ندارد. تنها آن زمان میتوانید  آرامش و سعادت را لمس کنید یا حس کنید که در همین لحظه درزمان حال ان ارامش و سعادت را لمس نماید ومی‌توانید آرام بگیرید واز نظر روحی خود را عمیقا سالم حس کنید.یادمان نرود که برترین عامل احساس شادکامی و خوشبختی ، عدم وابستگی به امور یا اشخاصی یست که تحت کنترل ما نیستند.
براي هر كس آينده لزوما به شكل گذشته نخواهد بود. هدف ما از بررسي گذشته اين است كه بدانيم قبلا چه حلقه هاي ارتباطي در ذهنتان شكل گرفته است. پس به حلقه هاي ارتباطي كه در ذهنتان شكل گرفته نگاهي انداخته و ببينيد چه باور هايي در زندگي شما وجود دارد كه اگر تغيير شان دهيد سرنوشتتان عوض خواهد شد؟ كدام نگرش است كه مي تواند اساس رفتار هاي روزانه و نتايجي را كه به دست مي آوريد دگرگون كند؟ 
شما چگونه مي توانيد سرنوشت تانرا تغير دهيد؟ برقراري هماهنگي عصبي مناسب مي تواند در يك لحظه تغييرات شگرفي در شما و زندگيتان به وجود آورد، آنچه که همین حالا در همین لحظه انجام مي دهيد به دليل احساسي است كه هم اكنون داريد.
اگر بتوانيد احساستان را تغيير دهيد رفتار خود را دگرگون كرده ايد و آينده را در دست تان گرفته ايد.
من در طول زندگي توانستم چند حلقه ارتباطي مهم و بسيار قوي در ذهن خود بسازم  به عنوان مثال توانستم آموختن را بويژه آموختن هر چه كه مي توانست احساس و رفتارم را تغيير دهد با لذت ارتباط دهم. چنين باوري به من كمك كرد تا بتوانم شيوه ي تفكر و رفتار افراد موفق را در خود باز آفريني كنم. به اين ترتيب زندگيم تغيير كرد و به موفقيت دست يافتم.از ياد گيري لذت فوق العاده اي ميبرم و به همين دليل اشتهاي سيري ناپذيري براي آموختن داشتم، آنچه در ذهن من ثبت شده است اين است : آموختن نحوه زندگي افراد موفق به معناي دست يافتن به خوشي و موفقیت است. پس از آن ديگر نيازي به تلاش براي آموختن نداشتم چون عاشق آموختن و يادگيري شده ام، مثال دیگر  من از بخشش لذت مي برم و معتقدم اين خصيصه در سرنوشتم به شكلي مثبت تاثير خواهد داشت و براي اينكه بتوانم به راحتي به ديگران ببخشم اين رابطه را در ذهن خود به وجود آوردم :
با بخشش ,ديگران مرا دوست خواهند داشت و من از لذت محبت ديگران بهره مند مي شوم.احساس دوست داشته شدن ,لذت بزگي است و اگر چنين حلقه ي ارتباطي در ذهن شكل بگيرد, با اينكه هنگام بخشيدن چيزي را از دست مي دهيد اما احساس لذت و خوشي ما بسيار قوي تر از احساس ناراحتي است.
چگونه فردي مي تواند به راحتي فردي را بكشد در حاليكه ديگري براي نجات انسان ديگري خود را به خطر مي اندازد ؟ تفاوت اين دو در چيست؟ تنها در معنايي كه أنها از دوست داشتن ديگران در ذهن خود ساخته
اند،مثال دیگر نداشتن پول را در ذهن تان به ناراحتی ربط دهید و بنویسید که بی پولی چی ناراحتی های در زندگی ایجاد کرده که شما را ناراحت ساخته و بعد اگر پول میداشتید چی خواسته های شما فامیل ودوستان شما  براورده میشد ( جاه گزین کردن افکار منفی به مثبت) بخشش را فراموش نکنید، ببخشید تا مغز باورکند که شما ثروت مند هستید،در مقابل نعمت های کوچک در زندگی شکرگذار باشید و خود را ثروت مند احساس کنید.
 ۷ روش ایکه اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد            http://www.tebyan.net/nutrition_health/spiritual_mentalhealth/confidence_selfesteem_success/2003/6/11/2439.html                                                جمع اوری مطالب از منابع مختلف        با خلاصه ای ترجمه راز .
چگونه باندیشیم                                 http://successful.blogfa.com/post-120.aspx
                                                          
                        مثال د ر مورد قانون باور    http://www.farshidramezani.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=46:1388-09-20-18-10-00&catid=46:1388-09-20-18-06-12&Itemid=55
                              *******************************
از قدیم مردم با رفتن به کلیسا و  یا نزد ملا درمیان پیروان اسلام با دم دعا بیماری شانرا علاج میکنند، چون باور دارند که  شفا میابند، شفا میابند، تبدیل شدن قانون باور به قانون جذب ، قانون باور ذهن میگوید به هرچی باور داری به حقیقت مبدل میشود، در ضمن در ص ۸ این وبلاگ در مورد انرژی درمانی یا ریکی که چگونه عمل میکند، معلومات ارایه شد، کف دستان دارای قوی ترین ساحه انرژی جهت استفاده برای انرژی درمانی است.
 فلسفه تسببح انداختن در میان پیروان مذهب اسلام و مسیحت با ذکر نام خداوند، مانند ذکر عبارات تاکیدی عمل کرد دارد تا از هرمذهب ایکه پیروی میکنند و به هرباوریکه هستند به ان باور پابند باقی بمانند و اما در کشورما که زیادتر مردم در قریه ها نوشته و خوانده نمیتوانند برای شان از طریق مبلغان محترم دینی عبارات تاکیدی یاد داده شود، تا بتوانند در زندگی خود موفق باشند، عبارات تاکیدی مثلا اگر بیمار هستید، بالای ناحیه درد تمرکز ساحه ای انرا تعین کنید و بگویید: من برای خودم سلامتی میخواهم، من برای خود ارامش میخواهم،  برای سفره ای تان برکت بخواهید و بگوید:من برای سفره ای خود برکت میخواهم و یا پولی ایکه در کیف پولی  در بانک یا در جیب تان دارید، با تمرکز به کیف پولی یا جیب تان و یا دست تانرا بالای کیف پولی تان بگذارید، برای پول تان برکت بخواهید و بگوید: من برای پول خود برکت میخواهم ، در زندگی شاکر و شکر گذار باشید اما قانع نه اگر در زندگی قانع باشید، مغز شما برایتان از عالم هستی وفور نعمت جذب نمیکند.
مبلغان دین از چی سبب؟  ( به جواب سوال  شما )
در قریه ها در پهلوی کار روز مره ،  مردم به مسجد جهت ادای نماز مراجعه میکنند و از گفته های مبلغان دین پیروی میکنند، حتی درطول تاریخ تبلیغات مبلغان دینی نقش بس مهم در به قدرت رسیدن دولتهای ما داشته است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

      

       5   
 

چگونه میتوانیم باور کنیم؟

مانند یک طفل ، قسمی عمل کن که در همین لحظه ان خواست شما نزد تان موجود است و به خواست خو د رسیده اید، نه تنها در همین لحظه بلکه در طو ل در روز به ان خو است خود باور داشته باش که برایت دست یافتنی شده، باور شما فنا ناپزیر است و یک قدرت بزرگ درشما ایجاد میکند که این موتور ذهن را برای جذب خواسته هاای شما بکار بیاندازد. (تبدیل شدن قانون باور به قانون جذبقانون باور در مورد باور های مذهبی در ادیان مختلف، قوانین ایکه در ادیان مختلف وجود دارد، در مورد خرافات که به مذهب ارتباط نمیگیرد نیز صدق میکند تا افراد را سخت پا بند یک مذهب خاص میسازند، مثلا باور ما شده تا زمانیکه سر یک خانم مسلمان پوشیده نباشد، دعا ان شخص مورد قبول خداوند نیست، در حالیکه تمرکز به خداوند در میان پیروان ادیان مختلف باعث ارا مش ذهن و جسم میشود ( این موضوع به تفصیل در شروع این وبلاگ شرح داده شد و اما خواست شما را فریکونسهای مغز شما از عالم هستی جذب و در زندگی حقیقی شما شکل میدهد، استفاده از لباس کلان و یا رو سری در زمان عبادت صرف باعث ارامش جسم و ذهن میشود، چون به زبان عربی نماز خوانده  میشود و بعضی ها معنی انرا نیز نمیدانند و اما وقتی مرا با خود در کلییسا های مردمان ایتو پیا و ارتریا میبرند و تحت فشار های مذهبی قرار میدادند، یک تعداد از اینها در زمانیکه اهنگ های مذهبی مینواختند، از خود حرکات خاص جسمی نشان میدادند و یا به رقص میشدند و اما به نظر من با این شکل عباد ت نمیشود به خداوند تمرکز کرد، و دوست  این خانم که همه یکدست بودند با سعیدان پاکستانی و کشور سومالی که مسلمانان خیلی متعصب مذهبی بودند، یکی در دفتر ریفوجی کار میکرد و دیگرش خانم یک طالب پاکستانی بود خیلی رابطه ای صمیمانه نیز داشتند به شمول یک خانم افغانی که در شوروی به رشته ای پزشکی تحصیل کرده بود در شوروی خلقی بودند اما درهلند روز های یکشنبه کلیسا میرفت در اتاقش جای نماز نیز داشت،خلاصه به نظر من اجرای حرکات خاص درزمان عبادت باعث تمرکز و ارامش ذهنی وجسمی نمیشود صرف اینها خود را در نظرمردمان عادی عیسوی  افراد مذهبی جلوه میدهند واما یک خانم هلندی و یک خانم حجاب پوش مسلمان یه من گفتند که اینها همه ادیان را ساخته اند و به این ارتباط خانم دیگر از کشور ایتوپیا که او نیز در دفتر ریفیوجی کار میکرد و هرکدام دوست و اشنایی  پولیس  بیشمار نیز دارند ، در حدود سی چهل بته چرس درخانه ای خود داشت.

این رقص ها از تحت فشارهای مذهبی گرفتن دیگران بدام انداختن دیگران  و فروش چرس و مواد مخدر است نه عبادت عیسی ع، صد هزار بار شکر که با کدام یکی از اینها من دو ست نشدم که تا حالا دیگر چی کیس ها برایم میساختند، چنانچه در مورد همسایه هایم در صفحه ای ۱۰ این وبلاگ نوشتم.

انرژی ذهنی یا امواج مغزی

هر چه در هستی وجود دارد انرژی است ، و من معتقدم که خدا هیچ چیز را به عنوان ماده نیافریده است ، من ، شما ، تخته ، انرژی خاص خود را داریم ، انرژی ها تراکم های مختلف دارند .ماده چیزی جز انرژی تراکم یافته نیست .

انسان دارای انرژی هایی است که به او کمک می کند که به تکامل دست یابد.

متاسفانه ما انرژی های فوق العاده خود را نمی شناسیم و نیز نمی دانیم انها چه کاربردی دارند که این باعث کندی پیشرفت انسان می شود.

 از وجود انسان همواره چهار نوع انرژی تابشی تراوش می شود .

1-انرژی بتا که مربوط به سطح بالای مغز است و ضعیف است و همان ضمیر خودآگاه است ، مثل حالت های هوشیاری ، بیداری ، تفکر ، فعالیت ها

2- انرژی آلفا مربوط به سطح پایین مغز است ، نیمه آگاه ، آرامش وریلکس و استراحت . انرژی قوی است و آرزوها در این قسمت برآورده و خواسته ها اجرا می شود .

3-انرژی تتا مربوط به سطح پایین ترین مغز است . مربوط به ناخودآگاه ، لحظات اولیه خواب ، وقتی که دارد چرتت می برد و انرژی قوی تری است ولی نمی توانید به آن جهت بدهید .

4-انرژی دلتا مربوط به خواب عمیق است . و از همه ی این انرژی ها قوی تر است . ولی جهت دار نیست .

هیچ انسانی نیست که این چهار انرژی از او تابش نکند و بیش تر از همه انرژی بتا تراوش می شود .

انرژی آلفا باعث موفقیت می شود .

انرژی بتا چون ضعیف است نمی تواند خواسته ها را بر آورده کند .

انرژی تتا و دلتا هر چند قوی ترین است ولی چون شما نمی توانید آن را جهت بدهید ، نمی تواند باعث موفیقیت شود .

شما انرژی می خواهید که هم قوی باشد و هم قابل هدایت باشد ان انرژی همان الفا است.

کافی است پیام را به نا خود آگاه بدهید و آن قدر تکرار کنید که به قدرتمندترین شکل انجام شود .

انرژی الفا هنگامی تراوش می شود که شما در حالت کاملا ارامی قرار داشته باشید تمام ترس ها ،اضطراب هاو تمام چیزهایی که فکر شما را مشغول می کند را باید از خود دور کنید.

برای این منظور روش ساده ای وجود دارد.

ابتدا سعی کنید به چیزی فکر نکنید سپس چشمان خود را ببندید و شروع به تنفس های عمیق کنید البته این کار را انقدر ارام انجام دهید که حتی صدای تنفس خود را نشنوید.(بهتر است تنفس را از بینی انجام دهید)این کار را به مدت پنج دقیقه انجام دهید.ما غالبا 12 تا 18 بار در دقیقه نفس می کشیم ولی اگر نفس های خود را 8 بار یا کمتر کاهش دهید، هم احساس ارامش بیشتری می کنید و هم بر اعصاب خود کنترل بیشتری خواهید داشت با ارامتر شدن تنفس خود الگوهای فکری شما ارامتر خواهد شد احساس سرزندگی می کنید و مغز اماده می شود که به امواج الفا برسد.

بعد از اینکه به الفا رسیدید به خواسته هایتان فکر کنید ارزوها و رویاهایتان، طوری که کاملا به حس واقعی برسید.به این صورت می توانید دقیق تر خواسته هایتان را جذب کنید.

چه کنیم تا از هدر دادن انرژی آلفا جلوگیری کنیم ؟

1-کنترل میل جنسی

میل جنسی به شدت آلفا را از بین می برد و به همین خاطر است که مرتاض ها و یوگا ها کم تر ازدواج می کنند، البته کنترل بهتر از سرکوب است .

چون در میل جنسی فکر و تصور و هیجان بیشتر است .انرژی را از بین می برد و ، جذب مغناطیسی آلفا را کم می کند .

2- کنترل غذا خوردن

هر چه بیش تر می خورید انرژی ذهنی شما کمتر می شود ، اجابت دعا کم تر می شود ، آلفا کم می شود .جذب موهبت ها کم تر می شود و در این راستا هم کم خوردن مهم است و هم غذا های سهل الهضم خوردن .

غذاهای دیر هضم مانند پروتئین هاست.

پنیر و تخم مرغ خیلی انرژی ذهنی را کم می کند .

3-کنترل هیجانات – کنترل خشم و عصبانیت

4-کنترل احساسات

5-کنترل کارهای غیر عادی

مانند پا تکا ن دادن ، کندن موی سر یا صورت یا آدامس جویدن و ... به شدت انرژی آلفا را کم می کند توجه داشته باشید که هر گاه عملی به صورت عادت در آید به قسمت پایین مغز می رود .

6-عدم انقباض عضلات - مثلا در اتو بوس میله ی اتوبوس را به شدت گرفتن ، گوشی تلفن را به شدت گرفتن ...باعث انقباض عضلانی می شود و آلفا را کاهش می دهد .

چه کنیم تا انرژی آلفا را افزایش دهیم ؟

1-آرامش ، هر عاملی که به آرامش ذهنی کمک کند ،انرژی ذهنی را بالا می برد، مثل نرمش، رقص ، حرکات موزون و ...

2- سکوت

3- تبسم ، ریلکس عضلات صورت است و در نتیجه آرامش ایجاد می شود و انرژی آلفا افزایش می یابد .

4 – خواب

وقتی کسی می خوابد در حقیقت از انرژی بتا به آلفا می رود ، هرگز خواب روز مانند خواب شب نمی شود . چون در شب انرژی کائنات زیاد است آرامش و سکوت دارد ، پس انرژی بیش تری می گیرید .

آلفای شما در شب چون در میدان آلفای قوی تری قرار می گیرد ، قوی تر است شنیده اید که می گویند خواب مؤمن عبادت است .

این برای آن است که آلفای او بالاست و کسانی که هم فکر او هستند از آن انرژی کسب فیض می کنند .

                                                                     منبع  تصویر لینک این وبلاگ

                            

                      

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
      

           6 

ریکی از راه دور هر چیزی در این جهان فیزیکی از اتمها و ملکولها تشکیل شده است و آنها چیزی جز انرژی­های در حال ارتعاش نیستند، همه چیز در حال ارتعاش و نوعی از انرژی است. بدن ما در سطح ملکولی میدانهای فعال انرژیِ در حال تغییر است. با هر فکر و اندیشه و هر نفس فرکانسهای حوزه انرژی بدن تغییر می­کند. انیشتین با نظریه نسبیت خود فاصله ها را از میان برداشت، و نشان داد که زمان و مکان نسبی و بسته به دید بیننده است. ریکی یک نوع انرژی ماورایی است. هرچیز ماورایی در چهار چوب­های محدود این جهان فیزیکی نمی­گنجد و از قوانین جهانهای دیگر پیروی می­کند. در عوالم دیگر بعد زمان و مکان به این مفهوم وجود ندارد، زمان و مکان ما قوانینی هستند که خود وضع کرده­ایم و دیدیم که انیشتین نسبی بودن آنها را نشان داد. اگر ما به کُرات یا منظومه­های دیگر سفر کنیم در آنجا زمان و گذشت آن صورت دیگری می­یابد!
در عوامل ماورائی زمان مطلق و مکان خلاء است و هیچ سنخیتی با زمان و مکان کره زمین ندارد.
از آنجا که ریکی ماورایی است می­تواند در یک لحظه به هرکجا که بخواهید فرستاده شود و گیرنده ریکی در همان لحضه انرژی ریکی و تاثیرات آن را دریافت می­کند درست مانند موقعی که شخص در کنار شما است و شما به او ریکی می­دهید.
ریکی دادن از راه دور مسئله­ای ساده و قابل تجربه کردن است. هر شخصی که ریکی مرحله دوم را گذرانده باشد (همسویی مرحله دوم را دریافت کرده باشد) می­تواند از راه دور برای دیگران ریکی بفرستد! با همین روش می­توان ریکی را برای آینده و یا گذشته فرستاد، تکنیک ریکی در جلسه امتحان از همین اصول پیروی می­کند.

در این روش برای فرستادن ریکی به راه دور ( آن طرف اتاق و یا آن طرف کره زمین ) از سمبل راه دور که قبلا معرفی شد و کار آن اتصال ما به راه دور است استفاده می­شود این سمبل فاصله­ها را حذف می­کند، زیرا برای این سمبل محدودیت زمان و مکان وجود ندارد. بعد از گذراندن همسویی مرحله دوم ریکی، شما شاهد خواهید بود که چگونه برای شخصی از راه دور ریکی می­فرستید و او همزمان انرژی ریکی را احساس و دریافت می­کند. بزودی با تجربه این روش جایی برای تردید در شما باقی نخواهد ماند. 
   

              

                                 تصاویر متحرک پس زمینه موبایل (10 تصویر)

ضمیر ناخودآگاه خالق اندیشه نیست قادر به تفکر نیست هیچ خیر شری را تشخیص نمی‌دهد و نمیتواند تحلیل وتجزیه کند، اماهر فرمانی را می‌آموزد و اجرا می‌کند، از طفولیت الی پیری و کهولت ما از محیط میاموزیم انچه میشنویم میبینم،  باور میکنیم و به اموختن ان چیزهای ایکه  اشتیاق داریم ویا باید انجام دهیم  تکرار ان به ما عادت میشود، اموخته های ما از محیط و پیرامون ما به حساس ورفتار ما اثر گذار است و میشود عادت ما، در محیطی ایکه زندگی میکنیم مردمان ان محیط تابع چی فرهنگ هستند ما هم پیروی میکنیم، چی نوع لباس استفاده کنیم که پسند ما و مردمان محل ما باشد، از چی مذهب پیروی کنیم، به خوردن چی غذاهای عادت میکنیم وغیره  و این عادت های ما بخشی از شخصیت ما را میسازد، با پیروی از ادیان مختلف و عقاید و نظریات سیاسی مختلف که همه ساخته دست بشر است، باعث شد تا در طول تاریخ انسان ها از یکدیگر نفرت کنند و متل معروف است که میگویند ترک عادت موجب مرض میشود، این متل را ما فارسی زبانها در مورد عادت های ایکه مورد پسند ما نباشد استعمال میکنیم.

تمرینات ذهنی یا بازی با ذهن یعنی چگونه ذهن را فریب داد ؟ چگونه ذهن نیمه هوشیار باور کند؟ ذهن با دیدن، شنیدن و حس کردن باور میکند و انچه را میبیند میشوند حس میکند در خود ذخبره میکند ذهن نیمه هوشیار یا ضمیرنا خود اگاه نمیتواند تشخیص دهد هر غیر واقعیت را به عنوان واقعیت قبول میکند و از همان فریکانس به عالم هستی متصاعد و فریکانسهای هم نوع یا مشابه خود را جذب میکند، در نتیجه تبدیل شدن قانون باور به قانون جذب مثال خوب ان دستگاه های تبلیغاتی برای کنترول افکار عامه در هر زمینه باورمند ساختن ذهن تا چگونه از ادیان مختلف پیروی کنند و یا ضد مذهبی باشند و حتی در زمینه ای انحرافات اخلاقی از این روش استفاده میکنند. ( البته هدف من تبلیغات به ضد کدام مذهب خاص ویا انانیکه کدام عقیده ای مذهبی ندارند، نیست، خواستم تا به خواننده ای محترم بفهمانم که چگونه ذهن باور میکند. ) این همه روش های یست برای بدام انداختن ملت ها واستعمال شان به ضدیکدیگر. استفاده از روش های مختلف جهت ترور شخصیت دیگران ، از دست دادن اعتماد به نفس و یا قصداً مبتلا ساختن دیگران به امراض روحی روانی به روش های مختلف مانند استرس افسر ده گی فیبرومالیژیا ... و علاوه با اسفتاده از این روش ها معتاد ساختن اقشار مختلف جامعه مخصوصا جوانان به مواد مخدر..... ، درایجاد رابطه ها ممکن از یک رابطه ای عادی، دوست یابی ویا عاشقانه شروع شود و شما را درگیر مشکلات بسازند و شما در اغاز هدف اصلی چنین افراد را نمیدانید، میگویند این خانم یا اقا خوش باور بود که به حرف های ان شخص باور کرد، باید در انتخاب دوست خیلی دقیق بود و حتی در فامیل ها با بر قرار ساختن رابطه ای دوستی و ازدواج با این افراد زندگی اکثر فامیل ها را از هم پاشیده است و به اصتلاح برادر را دشمن برادر میسازند....... میزان طلاقها و جدایی در میان این افراد اگر غربی اند یا شرقی سیاه پوست اند یا از کدام نژاد دیگر مهم نیست از چی مذهب پیروی میکنند یا نه ، چه رسم و رواج و یا فرهنگی دارند، زیاد عمومیت دارد، زیادتر چشم این افراد به پول مال ثروت و افراد تحصیل کرده ای فامیل ها ست و بر اورده شدن خو اهشات شخصی شان است تا داشتن یک زندگی مملو از عشق و یک زند گی پاک .خلاصه ان خدایی را که در صد مذهب عبادت میکنند و یا ضد مذهبی استند ازان خدا هم ترس ندارند و برای پیش برد اهد اف خود از هیج نوع مضریت در حق دیگران دریغ نمیکنند، از تبلیغات در هر زمینه مخصوصا تبلیغات مذهبی و یا ضد مذهبی سیاسی مانند افزار برای پیش برد اهداف خود استفاده میکنند.

اگر در مورد خود بنویسم در هر کشوریکه زندگی کردم در پاکستان و فعلا در هلند، تحت فشارهای مذهبی این مردمان عوام فریب قرار گرفتم و از ۱۳ سال به این طرف بنابر فشارهای عصبی روانی و مذهبی درهلند به افسرده گی و بیماری فیبرومالیژیا مصاب گردیدم، توسط چگونه افراد؟ همسایه ها که قاچاق مواد مخدر میکنند چرس دود میکنند و ممکن بفروشند به خدا معلوم، پیرو صد دین مذهب یا ضد مذهبی و درهر دفتر پولیس یک تعداد افراد موجود اند که از اینها حمایت میکنند و به گفته ای خود اینها مردمان قدرت مند را میشناسند و پولیس با اینها ست و یکی از اینها توسط پولیس ایکه مانند این افراد نبود در قاچاق مواد مخدر دستگیرشد، همیشه از چشم دید خود مینویسم تا باور خواننده گان وبلاگ شود، بعضی وقت مرا به این فکر میاندازد که ممکن همه ای اینها برای مافیایی مواد مخدر کار کنند چون همه ای شان در این پارتمان یکدست استند به شمول یک خانم سالخورده که در منزل او پسر طالب افغانی ایکه با پولیس به گفته ای خودش کار میکرد رفت و امد داشت و فعلا از اپارتمانش نقل و مکان نمود قرار شنیده این پسر طالب نیز از هلند به کشور انگلیس نقل ومکان نموده، حتی در بیمارستان ایکه جهت تداوی مراجعه میکنم مرا منتظر داکتر نگهمیداشتند و افراد نامعلوم شروع میکردند به زمین زدن اشیایی وزمین در طبقه ای بالا،ممکن از طریق این بیمارستان به اینها هدایت داده شود تا چگونه مرا در منزلم بیمار نگهداری کنند، تا میتوانند زندگی مرا درکنترول میگیرند درهر دفتر و بیمارستانیکه مراجعه میکنم توسط افراد مرموز کنترول میشوم تا مردم عادی از مشکلاتم با اینها اگاهی پیدا نکنند برای بار اخر که در دفتر پولیس مراجعه کردم میگوید برو در کدام کشور دیگر زندگی کن، در این کشور که طالبان خلقی ها پرچمی ها بتوانند زندگی کنند من چرا نمیتوانم زندگی کنم، حتی داکترم حاضر نشد تا برایم یک تصدیق بنویسد که من توسط همسایه در منزلم قصدی بیمار نکهداری میشوم.

                                                    *********

با یک فامیل از مردمان اهل هنود در نزدیکی اپارتمانم زندگی میکنند، تازه اشنا شدم،مدت ده روز زیادتر نمیشود که اینها درهلند زندگی میکنند ، تا زمانیکه برای شان لوازم خانه  خریداری کنند یک تعداد ازلوازم خانه را به قسم امانت و بخشش برایشان دادم،  این همسایه ها به مرجع ایکه از ان پول در یافت میکنم راپور داده اند که من در منزلم لوازم خانه میفروشم و از این بابت پول دریافت میکنم من  برای ضروریات روزمره ای خود   بنابر به دردهای عصبی ایکه  پایم صدمه دید و تکلیف دسک کمر به مشکل میتوانم ضروریات روز مره خود را خرید کنم و دیگر اینکه من در منزل خود طفل کدام همسایه را با خود نگهداری میکنم این هم از مضریت دیگر این افراد مضر که در این هفته  برایم اتفاق افتاد، امروز مورخ ۲۵-۱۰-۱۱ من از طریق این دفتر یک کمک میشوم  نامه دریافت کردم که باید فردا این موضوع را همرایشان حل و فصل کنم.

این مواد مخدر فروشها و چرسی ها هرچی میکنند دیگران گوش به فرمان اینهاست باز هم مساله قدرت است نه چیزی دیگر، اگر این افراد مضر ادم میکشند  مواد مخدر میفروشند چرس میفروشند پول مردم را میخورند  مردم جهان را به چی مصیبت های نیست که گرفتار نکردند و نمیکنند هیچ مرجع نیست که از اینها سوال کند، اما اگر من خواستم به فامیلی کمک انسانی کنم این مضر ها میخواهند از ان یک مشکل برایم ایجاد کنند حتی یک تعداد شان گربه های بی خانمان را که من غذا میدادم کشتند، این اولین بار است که من چنین مکتوب دریافت میکنم، بعد از معلومات دریافتم که این نامه صرف یک رهنمای یا معلومات بود اگر من طفل نگهداری کنم یا لوازم بفروشم باید به انها راپور دهم .

ادامه ای مطلب در صفحه ده

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

 

7

 انسانها دارای ۷ چاکره ای اساسی اند و زمین نیز دارای ۷ چاکره ای اساسی است

توجیه علمی انرژی ریکی: امروزه ، علم بشر به واسطة پیشرفتهای اخیرخود ، به درک بعضی ازابعاد شفابخشی(Healing) نائل آمده است . یکی از روشهای بسیار کهن شفابخشی با قدمت چندین هزارساله که از حدود صد سال پیش تاکنون در سراسر دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته ( درزمینة طب و تکنولوژی بشری) موردتوجه بسیار قرار گرفته ، سیستم انرژی بخشیِ ریکی می باشد .در این مقاله و همینطور در مقالات بعدی به دیدگاههای علمی و تحقیقات بالینی معتبری که شفابخشی و به خصوص سیستم ریکی ( یک روش ساده ، جامع و درعین حال قدرتمند) را توجیه می نمایند ،خواهیم پرداخت . در حال حاضر ، مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی کردن نحوة عملکرد ریکی ، میدانهای الکترومغناطیسی حاصله از کلیة موجودات زنده است . پروفسور جیمز اوشمن(James Oschman Ph.D).در کتاب اخیر خود به نام “ مبانی علمی طب انرژی بخشی” Energy Medicine, The Scientific Basis") “(به این موضع شگفت انگیز اشاره می کند . البته حضور و انتشار جریانهای الکتریکی در بدن انسان ، از مدتها پیش به یک حقیقت علمی تبدیل شده است . این جریانها که در مسیر سیستم عصبی حرکت می کنند ، یکی از راههای خود تنظیمی بدن برای رسیدن به تعادل و هماهنگی لازم محسوب می شوند . به عبارت دیگر پیامهای عصبی که از مغز منشاء می گیرند ، از طریق سیستم عصبی که با تمامی بافتهای بدن در ارتباط می باشد به کلیة اعضا و اندامها رسیده و موحب تنظیم فعالیتهای بدن می شوند . از سوی دیگر الکتریسیتة قلب نیز توسط پلاسمای خون و از راه عروق و مویرگهای خونی که مجموعاً بیش از 50000 مایل ( هر مایل معادل 1609 متر) درازا دارند به سایر قسمتهای بدن منتشر می گردد . این راه ، دومین مسیر ( البته به صورت فرعی) برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به حساب می آید . این جریانها نه تنها در داخل سلولها بلکه در اطراف همة سلولهای بدن انتشارمی یابند . از طرفی بسیاری از سلولها ، حاوی کریستالهایی به فرم مایع می باشند . این کریستالهای زنده ، در غشاهای سلولی ، غلاف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط دیگر به طور پراکنده یافت می شوند . تمامی کریستالها ، هنگامی که به نوعی تحت فشار قرارگیرند ، در پاسخ واکنشی تحت عنوان « تأثیرات پیزوالکتریک» از خود نشان خواهند داد . به همین ترتیب ، کریستالهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریانهای الکتریکی همگرایی می باشند که همانند لیزر ، فرکانسهای حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد . این ارتعاشات لیزر مانند قادرند علاوه بر حرکت در درون بدن ، به محیط اطراف نیز منتشر شوند . این واقعیت ،‌ تداعی کنندة تأثیرات بالقوه‌ شفا دهندة کوبش بر روی طبل است . هنگامی که فشارهای کوبشی حاصل از ضربان طبل به بافتهای بدن انسان می رسد،‌ جریانها و میدانهای الکتریکی آهنگین ( ریتمیک )‌ خاصی دربدن ایجاد می شود که بطور مستقیم درفعالیت بیولوژیک آن بافتها تأثیرمی گذارد . دومین محیط از سیستم عصبی بدن انسان ،‌ غلاف عصبی (‌ پری نوریوم)‌ نام دارد که متشکل از یک لایه بافت همبندی و پوشانندة سیستم عصبی است . رابرت بکر( Robert o. Becker ) در مجموعه ای از مقالات به شرح این موضوع پرداخته است : "بیش از نیمی از سلولهای مغزی را سلولهای پری نوریال تشکیل می دهند . پری نوریوم که توسط امواج مغزی کنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الکتریکی ، مستقیماً‌ در فرایند شفابخشی دخالت دارد . هرگاه یکی از قسمتهای بدن دچار آسیب می گردد ، سیستم پری نوریال در آن موضع خاص ، نوعی پتانسیل الکتریکی به وجود می آورد که اولاً بدن را نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً‌ سلولهای بازسازی کننده نظیر گلبولهای سفید خون ، فیبرو بلاستها و ماکروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت همگام با ترمیم یافتن ضایعه ، پتانسیل الکتریکی موضع نیز تغییر می یابد . سیستم پری نوریال ، همچنین نسبت به میدانهای مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است ." هنگامی که جریان الکتریکی از داخل یک جسم هادی الکتریسیته عبور می کند ، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن جسم تشکیل می گردد . به همین نحو ،‌ جریانهای الکتریکی که در درون بدن انسان در حرکت می باشند نیز در داخل و اطراف بدن ، میدانهای مغناطیسی خاصی به نام ‌میدانهای بیومغناطیسی (Biomagnetic Fields)به وجود می آورند . دکتر جان زیمرمن (Dr. John Zimmerman)در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلرادو در شهر Denverایالات متحده . به منظور درک بهتر نحوة عملکرد بدن وتشخیص عمیقتر بیماریها ، با استفاده از دستگاهی به نام (Super Conducting Quantum Interference Device) SQUIDیادستگاه فوق هادی با تداخل کوانتومی ) اقدام به اندازه گیری دقیق میدانهای بیومغناطیسی بسیاری از اعضای بدن ، از جمله مغز و قلب نموده است . قلب دارای میدان مغناطیسی پرقدرتی است که تا فاصلة 15 فوتی ( هر فوت معادل 48/30 سانتیمتر )‌ ادامه دارد . مغز و کلیة ارگانهای بدن نیز دارای میدانهای بیومغناطیسی مخصوص به خود هستند که آنها را احاطه نموده و با یکدیگردر تعامل می باشند . هرارگان ، فرکانس ویژة خود را دارد که بیانگر وضعیت سلامت آن است . اما در شرایط بیماری ، این فرکانس دچار تغییرمی شود . مجموعة تمامی میدانهای بیومغناطیسی بدن ، تشکیل یک میدان بیومغناطیسی تجمع یافتة بزرگ را می دهد که بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است که هاله Aura) ) نامیده می شود . به این ترتیب ، میدان بیومغناطیسی مورد نظر می تواند یکی از اجزای مهم هاله قلمداد شود ، گر چه که ممکن است ابعاد دیگری نیز در این مقوله دخیل باشند . میدانهای بیومغناطیسی انسان با میدانهای مشابه در اطراف او نظیر میدانهای بیومغناطیسی سایر انسانها در تعامل متقابل است . این اصل در علم فیزیک ،‌ القاء ( (Induction نامیده می شود وبه این معنی است که هر میدان مغناطیسی می تواند باعث القای تغییراتی در قدرت و نیز فرکانس جریانهای الکتریکی در جسم هادی مر بوط به میدان مغناطیسی مجاور خود (‌ در اینجا بدن انسان دیگر ) ‌گردد . به همین منوال . میدان بیومغناطیسی یک فرد هم قادر است از طریق فرایند القاء ،‌ تأثیراتی را بر روی میدان مغناطیسی فرد دیگرچه از نظرذهنی_روانی ( دگرگونی در احساس سلامت ، میزان احساس خوشایند او ...) و چه از لحاظ جسمی (کیفیت عملکرد ارگانها و بافتهای بدن وی) ، بگذارد . آگاهی از این اصل . از یک سو تعریف مناسبی را از واژة مصطلح شخصیت مغناطیسیMagnetic Personality) ) خاص هر انسان ، برایمان ارائه می دهد و از سوی دیگر ، ‌نحوة‌ ایجاد تأثیرات درمانی مستقیم یک انسان بر روی انسان دیگر را به صورت علمی توجیه می کند . تا به اینجا دریافتیم که از دیدگاه علمی ،‌ وجود یک انسان به محدودة پوست او ختم نمی شود بلکه به فضای اطراف او نیز گسترش می یابد . تا بحال همه ما هنگامی که حضور فرد دیگری را بدون دیدن او در نزدیکی خودمان احساس کرده ایم ،‌ بر این واقعیت صحه گذاشته ایم ، اما امروزه این مقوله به عنوان یک اصل علمی پذیرفته و ثابت شده است . دستها نیز توسط میدان مغناطیسی مخصوص به خود احاطه می شوند . بررسی میدان مغناطیسی حاصل از دستان یک فرد شفاگر( Healer)در حین انجام درمان نشان می دهد که این میدان به وضوح قوی تر از میدان مغناطیسی دستان افراد معمولی است . در این بررسی از یک مغناطیس متر ساده ، شامل دو عدد سیم پیچ 80 هزار دور متصل به یک تقویت کننده استفاده شد و نتیجة حاصله ، گویای این واقعیت بود که دستانِ فردِ شفاگر دارای میدانی با قدرت 002/0 گاس (gauss ) بود که هزار بار قوی تر از هر میدان مغناطیسی دیگری است که از بدن انسان به بیرون امتداد می یابد . فرکانس این میدان نیز متغیر ( بین 3/0 تا 30 هرتز) و عمدتاً‌ در محدودة 8 ـ 7 هرتز در نوسان بود . انرژیِ شفادهندة‌ دستها حداقل تا حدودی توسط سیستم پری نوریال ایجاد می شود . این سیستم همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، رشته های عصبی را پوشانیده و ‌در بدن به عنوان مسیری برای هدایت جریانهای الکتریکی تحت کنترل تالاموس مغز ، عمل می کند . پاره ای از شواهد حاکی از این است که سایر فرمهای انرژی به غیر از نوع بیومغناطیسی‌ نظیر امواج مادون قرمز ،‌ مایکروویو و بعضی دیگر از پرتابهای فوتونی ‌نیز از دستها خارج شده ، تأثیرات درمانی خود را در سیستمهای بیولوژیک ( زیست شناختی )‌ بدن به دنبال دارد. این دستاورد با تئوری متافیزیکی(و کل نگر) رایج مبنی بر اینکه بیماری ابتدا در هالة انرژی یا میدان بیو مغناطیسی انسان ایجاد شده و سپس در جسم فیزیکی بروز می کند ، کاملاً هماهنگ و مطابق است . هنگامی که شفاگر، دستان خود را به منظور درمان در مجاورت یک عضو غیر سالم قرار داده ،‌ شروع به شفابخشی می کند ، میدانِ مغناطیسیِ خارج شده از دستان او که به مراتب قویتر از میدانِ مغناطیسی حاصل از عضو بیمار می باشد ، با دربرداشتن فرکانسهای طبیعی و سلامت بخش مورد نیاز آن عضو، تأثیر درمانی خود را آغاز می کند و نهایتاً‌ با مکانیسمِ القایی ، فرکانسِ طبیعی را به عضو بیمار بازمی گرداند . این تنظیمِ فرکانس ، به نوبة خود بر جریانهای الکتریکی سلولها و سیستمِ عصبیِ عضوِ مربوطه و همینطور فعالیتِ بیولوژیک آن عضو تأثیر می گذارد و به این ترتیب ، درمان صورت می گیرد . تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که فرکانسهای شفابخش برای بافتهای مختلف بدن عبارتند از : فرکانسِ معادلِ دو هرتز برای رشته های عصبی ، فرکانسِ معادلِ هفت هرتز برای استخوانها ، فرکانسِ معادلِ ده هرتز برای رباطها و فرکانسِ معادلِ پانزده هرتز برای مویرگها . درهنگامیکه شفاگر به منظور یافتن نواحی نامتعادل و گرفتار در یک بیمار ، به اسکن نمودن بدن او می پردازد ، فرایند القای میدانهای بیومغناطیسی در جهت معکوس اتفاق می افتد . در این شرایط ، شفاگر کف یک یا دو دست خود را در فاصلة چند سانتیمتری بدنِ بیمار به آرامی حرکت می دهد و درهمین حال به احساسی که درکفِ دستِ او ایجاد می شود توجه می کند ( اسکن بیوسن )‌ . در این حین ، میدان بیومغناطیسی بیمار تغییراتی را در میدانِ کفِ دستِ شفاگر ایجاد می کند و این تغییرات توسط شفاگرحس می شود و به این ترتیب او قادر خواهد بود نواحی دچار عدم تعادل و تحت فشار را در میدان بیومغناطیسی بیمار تعیین نماید . یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رِیکی این است که برای انجام آن باید ابتدا توسط استاد، یک جلسة همسویی Attunement)) برای شفاگر برگزار گردد . همچنین برای انجام رِیکی نیازی به ذهنِ آگاهِ شفاگر نیست ، بلکه انرژیِ رِیکی خود به خود جریان می یابد و به هیچ عنوان از انرژی شخصی فردِ شفاگر استفاده نمی کند . حال ببینیم فرایند همسویی و درمان در رِیکی چگونه صورت می پذیرد . همسویی می تواند ابعادی نهفته از درون هر یک از ما را که دارای درک بالاتری از کلیت وجود ، سلامت و شفای واقعی است ،‌ بیدار نماید . با توجه به اینکه آگاهی ، از فضایی ورای ذهن هوشیار ما منشاء‌ می گیرد ،‌ می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که سرچشمة آگاهی در واقع همان منشاء اَبَر هوشیارِ درونِ وجود ماست . از سوی دیگر ، با دانستن اینکه رِیکی از انرژی فردِ شفاگر نمی کاهد ، به این نتیجه می رسیم که پدیدة همسویی در واقع انرژی متفاوتی را نسبت به آنچه برای فعالیتهای روزمره مان استفاده می کنیم ، فعال می سازد . همة ما انسانها پتانسیلهای نهفته ای داریم که در اکثریت افراد غیر فعال است و نیاز به بیدار شدن دارد . اَبَرهوشیاری می تواند عملکرد تالاموس و سیستم پری نوریال را به نحوی هدایت کند که انرژیِ رِیکی را ایجاد و آنرا از طریق دستانِ فردِ شفاگر به عضو مبتلا برساند . با بیان ساده ترمی توان انرژی رِیکی را مجموعه ای ویژه از انرژی بیومغناطیسی و سایر انرژی هایی دانست که ذهن اَبَرهوشیار،‌ کیفیت آنها را دقیقاً متناسب با نیازِ عضوِ مبتلا که در زیرِ دستانِ شفاگر قرار دارد ، تعیین نموده و فرایند درمان را آغاز و تکمیل می نماید . بنابراین می توان چنین تصور کرد که هر چه ابعاد عالی ترِ ذهنِ اَبَرهوشیار برای ایجاد مجموعه هایی قویتر و مؤثرتر از انرژی از لحاظ فرکانس و قدرت ، بیدار شود ، می توان در موارد بیماریهای سخت و پیچیده ، با سرعت بیشتری به درمان بیماری پرداخت . در این صورت شفابخشی ، شامل ترکیبی از عشق ، همدردی و محبت خواهد بود که عضو آسیب دیده را هر چه بیشتر برای ترک الگوهای قدیمی و بازگشت به سلامتی تشویق می کند . یک درمانِ شفابخشیِ مؤثر و قوی ، قابل تشبیه به تعمیرکارِ فوق العاده ماهری است که بر اساس تجربه و درک بیشتر خود ،‌ قادر به انجام تعمیراتی می باشد که از عهدة‌ سایر تعمیرکاران خارج بوده است . وقتی به تدریج آگاهی خود را افزایش داده و عمیقتر از پیش به شفابخشی خود می پردازیم ، پتانسیلی که در درونمان به عنوان یک شفاگر وجود داشته ،‌ هر چه بیشتر بیدار می شود تا جایی که ما را قادر می سازد با ابعادی متعالی تر از ذهن اَبَرهوشیارمان ارتباط برقرار نموده ، مهارتهای والاتری را کسب نماییم . یکی از توانایی های بسیار جالب رِیکی همچون سایر روشهای انرژی بخشی ، درمان از راه دور است . همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ، نحوة درمان از طریق دستها هنگامی که شفاگر در مجاورت فرد بیمار قرار گرفته باشد از طریق تأثیرات القایی میدانهای بیومغناطیسی آنها قابل درک است ، اما درمان از راه دور را درشرایطی که ممکن است شفاگر نه تنها کیلومترها از بیمار خود فاصله داشته باشد بلکه نسبت به هم در دو سوی مختلف کرة زمین باشند ، از نظر علمی چگونه می توان توجیه کرد ؟‌ احتمالاً‌ درمان از راه دور بواسطة امواجِ اسکالر ( ٍScalar Waves : امواج الکتریکی با پایداری بالا که می توانند بدون نیاز به سیم برق و بدون تبعیت از معادلة ریاضی انتشار امواج با سرعتی معادل یک و نیم برابر سرعت نور در فضا حرکت کنند . کشف این امواج ، دستاوردی مهم و نوین در فیزیک مدرن بشمار می آید )صورت می گیرد . هنگامی که دو میدان مغناطیسی متمایز،‌ دارای فرکانسی کاملاً‌ مشابه بوده و دقیقاً از فاز خود خارج باشند ، نهایتاً یکدیگر را حذف می کنند ،‌ اما این حذف متقابل ، تأثیرات آن دو میدان را از بین نمی برد ، بلکه پتانسیل آنها همچنان موجود است و این پدیده منجر به ایجاد امواج اسکالر می گردد که برخلاف امواج مغناطیسی (‌ که با الکترونها در ارتباطند )‌ با هستة اتمها د رتعامل قرار می گیرند . این امواج نه تنها توسط قفسهای الکتزیکی فارادی Faraday Cages [1] یا سایر موانع شناخته شده متوقف نمی شوند ، بلکه خود را بدون کوچکترین افت انرژی و با همان قدرت اولیه (صرفنظر از بعد مسافت) ، به هدف مورد نظر می رسانند . همچنین ثابت شده است که امواج مورد نظر،‌ با تأثیر بر روی بافتهای زندة بیولوژیک ، روند ترمیم و درمان را تسریع می نمایند . بنابراین ممکن است همانطور که دکتر جیمز اوشمن معتقد است امواجِ اسکالر،‌ منشاء بنیادینِ درمان و ترمیم در بدن موجودات زنده باشند . علیرغم اینکه تئوریهای حاضر ، تا حدودی توجیه کنندة مکانیسم درمان از طریق شفابخشی می باشند ،‌ هنوز یک جنبه از شفا بخشی و کار فراطبیعی (معنوی) به صورت رازی بزرگ باقی مانده است . تولید میدانهای بیومغناطیسی و امواجِ اسکالر ر وابسته به جسم فیزیکی انسان و یا دستگاههای فیزیکی است ، در حالیکه بسیاری از شفاگرهای روحی، برای دریافت و هدایت انرژی ، با موجوداتی متعالی تر، که فاقد هر گونه جسم فیزیکی می باشند ارتباطی مستقیم برقرار می کنند . از دیدگاه علمی نه تنها مکانیسم ایجاد انرژی توسط این موجودات ، بلکه حتی وجود آنها نیز، قابل توجیه نمی باشد . لذا هنوز برای درک عمیق تر شفابخشی و طبیعت آگاهی ، زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در پیش روی علم نوین قرار دارد . بافتهای زندة بدن که متشکل از ملکولها و اتم ها هستند ،‌ مستقیماً‌ در اتصال و تأثیرپذیری از تمامی نیروهای موجود در طبیعت می باشند . همگام با تکامل موجودات زند ه ، نیروهای مختلف ، اعم از نیروهای شناخته شده و نیروهای مرموز و ناشناخته برا ی عملکرد بدن با یکدیگر ترکیب شده اند و طبیعتاً‌ با مطالعه موجودات زنده و به ویژه انسان ،‌ فرصتی بسیار خوب برای درک عمیق ترین و مرموز ترین نیروهای کیهانی به ما عطا خواهد شد . این شانس برای ما وجود دارد که همگام با پیشرفت تحقیقات علم بشری در مورد شفاگری و عوالم روحی ،‌ کشفیات حیرت آوری به وقوع بپیوندد که با گسترش آگاهی ذهن ما انسانها ،‌ تحولی متعالی را برای ادامة حیات بر روی کرة زمین برایمان به ارمغان آورد .

                                                                                          http://metaphysics.parsiblog.com/-409260.htm

                                                    deborah.mihanblog.com

       ریکی چگونه عمل میکنید؟  هر چه بیشتر ریکی دهید جریان انرژی در دستها قوی تر میشود .....

                                                              http://123harakat.persianblog.ir/page/11

 در کتاب اساسات ریکی مطالعه نمودم زمین ایکه ما در ان زندگی میکنیم  در کف دستان خود  کوچک تجسم کنیم و به ان انرژی بفرستیم  ، در سایت ذیل نیز درمورد چاکره های زمین مطالعه نمودم ، با انرژی فرستادند به چاکره های زمین .... هرگاه چاکره های زمین منبسط گردند درکل جهان  سلامتی را  به ارمغان میاورد، البته ذکر عبارات تاکیدی را  فراموش نکنیم من در زمین ایکه زندگی میکنیم برایش  سرسبزی  ارامش  میخواهم،من  برای طوفانها ارامش میخواهم،  صد هزار بار شکر در زمین ایکه زندگی میکنم سالم است یا  سرسبز است، یا پراز وفو رنعمت است،  من قادر هستم در زمین ایکه زندگی میکنم برایش سرسبزی و سلامتی بخواهم، جملات ایکه  به شما احساس خوشی و ارامش بدهد در خاموشی ذهن تکرار کنید  و یا به ذهن احساس قدرت بدهد، با صدای بلند تکرار نمایید،جملات مثبت و در زمان حال باشد ومیتوانید این جملات را بنویسد، فراموش نکنیم که بهترین زمان تکرار تمرینات ذهنی هر روز صبح بعداز اینکه از خواب  بلند میشوید و شب قبل از رفتن به بستر  است.                                  http://123harakat.persianblog.ir/page/46

 تمرکز روی خواست هدف و ان ارزوی تان از ۱۸ ثاینه شروع کنید  و اگر بتوانید  تا ۶۸ ثانیه ادامه دهید ، در جریان تمرکز ذهنی  به افکار مزاحم و افکار منفی اجازه ندهید تا تمرکز ذهنی شما را به همه بزند، عالم هستی چنان به تکاپو میافتد تا برای فکر متمرکز شده ای شما راه حل پیدا کند و شما را به ان خواست هدف و ارزوی تان برساند،

افکار شما انرژی است برای هر فکر واحد مغز فریکانس واحد به عالم هستی متصاعد میسازد وفریکانس مشابه یا هم نوع خود را جذب میکند، خواست شما ابتدا در دنیا درون شما و بعد در زندگی حقیقی یا دنیابیرون شما به واقعیت مبدل میشود،به هر چی که فکر میکنید و باور دارید ذهنا و قلبا با وجودیکه واقعیت ندارد وجود خارجی ندارد وجود خارجی پیدا میکند و به واقعیت مبدل میشود،( تبدیل شدن قانون باور به قانون جذب ) اگر به موفیقیت شادی خوشبختی سلامتی فکر میکنید و یا بر خلاف ان

 ازاینکه روی   چی موضوع  تمرکز میکنید به دیگران  وانمود نکنید تا شما را مسخره نکنند که باعث شک وتردید در شما میشود و قانون جذب   دراین صورت کار نمیکند.                             جمع اوری مطالب از منابع مختلف                                                                                   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
 

             ۸

  پیدایش  بشر....

در این مورد نظریات مختلف ارایه شده، اما از انجاییکه میدانیم اجسام در طبعیت به حالت جامد،مایع، گاز یا نیمه مایع و گاز پیدا میشود، از نظر علم فیزیک .( فیزیک علم یست که از تغیرات ظاهری اجسام بحث میکند اما نه فیزیک جدید...)همان طوریکه  مالیکول های اجسام جامد و یا مایع در اثر حرارت به گاز تبدل میشوند، به نظر من مالیکولهای گازات نیز دریک محیط مرطوب و درجه حرارت خاص تراکم میکنند اجسام جامد و مایع را بوجود میاورند ( همه اجسام از یک حالت به حالت دیگر در تغیراند و از این سه حالت خارج نیستند ) کهکشانها سیارات نظام شمس و زمین ایکه ما در ان زندگی میکنیم دراثر تراکم مالیکول های گازات در یک رطوبت مخصوص بوجود امده اند، در ابتدای پیدایش،  زمین ما سیاره ای اتشین بود و در مرور زمان سرد شده و قطب های یخ بندان را بوجود اورد به همین ترتیب تمام اجسام زنده نیزمثل انسانها،حیوانات، پرنده گان،  حشرات .... به یک رطوبت مخصوص به عالم هستی ارض اندام کردند ( در اثر تراکم مالیکولهای گازات در یک محیط مرطوب به یک  حرارت خاص) یک مثال بسیار ساده برای اثبات این مطلب، شما هندوانه یا خربوزه را پارچه پارچه نموده در اشپزخانه و یا در یک محیط پاک  دور ازتماس با مگس ها  ودیگر حشرات  بگذارید ، بعد از اینکه این میوه تخمر میکند یا فاسد میشود دران حشرات نشرونما میکنند در حالیکه قبلا تخم این حشرات دران  موجود نبوده واما ما موجودیت حشرات را در ان مشاهده میکنیم.

                                                                                           خاطره

                                                                                             امید تا نظر یاد تان  نرود

                         تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد  

صحت هدیه ای خداوندی یست   

صحت سرمایه ای زندگی یست

                                                                             خاطره

در طول روز نه تنها متوجه افکار گفتار ورفتار خود باشیم، بلکه متوجه تغذیه ای صحیح و خواب نورمل  خود باشیم، تا خود را در مقابل امراض وقایه نماییم.

فبیبرومیالژیا   مریضان فیبرومیالژیا با اعراض  و علایم  دردهای عضلی (درد در ماهیچه ها یا عضلات اسکلیتی)  درد پشت، کمر، زانو، پای ، گردن، درد درتمام بدن توآهم با  سردردی ، خستگی، بیخوابی، مختل شدن حافظه، نداشتن تمرکز فکری خوب، تغیرات در خلق و خوی مریص

اگر بیمار نزد متخصص روانی برود، ۱۷ نقطه ای حساس  درد دربدن مریض  دریافت  میشود و با دریافت ۱۱ نقطه حساس نیزمیگویم ،مریض مصاب فیبرومیالژیا است اعراض باید به دو طرف بدن باشد؛ مثلا اگر یک شانه درد کرد شانه دیگر نیز باید درد کند،ناحیه تیندر  میباشد در بعضی ها نقاط حساس در ناحیه گردن و کمر است با فشار دادن در ناحیه کمر یا گردن مریض احساس درد شدید میکند با دریافت های خون و رادیو لوژی مریض مصاب این بیماری است.

 عامل اصلی این بیماری معلوم نیست، شوک های عصبی که سبب انرا صدمات روجی روانی  مثلا  ازدست دادن اعضای فامیل دوستان، صدمات جسمی مانند ضربه خوردن تصادمات ،جراحی ، بیماریها ، مریضان ایکه استرس و  افسرده گی دارند، در افراد نورمل مرحله ای چارم خواب شانرا  قصدا از بین بردند این افراد نیز حالت  فیبرومیالژیا را گرفتند، ژتتیک،  تاریخچه ای فامیلی اگر یکی ازاوقوام شما این بیماری را داشته باشد، اکثریت سردردی دارند و این سردردی حالت دوامدار یا مزمن را بخود میگیرد و گردن دردی، مریضان به ادویه سردردی معتاد میشوند و با این ادویه مشکلات دیگر پیدا میکنند مریضان بی خوابی دارند زیادتر خانم ها به این بیماری مصاب میشوند تا اقایان و علت انرا تعیرات هارمونی در خانم ها میدانند ،یائسگی که باعث کاهش استروژن خون می شود ، اضطراب در خانمها سبب این بیماری میشود،  زنان در محدوده سنی 20 تا 50 سال بیشترین افراد مبتلا می‌باشند، انتانات مخصوصا ویروس ها،  یگانه مشکل ما مردم این است که ارامش ذهنی نداریم وریلکس نیستیم، لوپوس و انواع ارتریت ها، روماتیزم مفصلی ارتروز و سایر بیماری های ایمینی کم کاری تایراید نیز نزد مریضان نیز از جمله ای فکتور های ریزک شده میتوانند،

بعضی از متخصصان معتقدند که سطح پایین سروتونین خون باعث کاهش تحمل درد و یا افزایش حساسیت نسبت به درد می شود. سروتونین نوعی فرارسان عصبی در مغز می باشد که مرتبط با آرامش و کاهنده اضطراب است.

کاهش تحمل درد ممکن است نتیجه کاهش تاثیر مسکن طبیعی اندروفین و افزایش ماده شیمیایی به نام ماده P باشد. این ماده باعث تقویت سیگنال درد می شود، مقدار سروتونین مغز زنان ۷ مرتبه کمتر از مردان است و این می تواند یکی از دلایل شیوع بیشتر این بیماری در زنان باشد. تئوریهای دیگر مدعی است که این بیماری ناشی از تغییرات شیمیایی در بدن و تغییرات هورمونی ناشی از یائسگی باشد، اختلالات خواب نیز ممکن است مربوط به کاهش سطح سروتونین و در نتیجه افزایش حساسیت به درد باشد. بعلاوه تحمل درد در زنانی که دچار فقر خواب هستند بسیار کم است، دردهای مزمن ایجاد اضطراب و افسردگی می کند که مسلما علائم فیبرومیالژیا را تشدید می کند، بعضی محققان معتقدند که ژن افراد می تواند به روند تحریک درد در بدن نظم دهد. این محققان می گویند که افراد مبتلا به فیبرومیالژیا دارای ژن خاصی هستند که باعث می شود سریع به محرکات پاسخ دهند. البته باید گفت که تاکنون این ژن ها شناسایی نشده اند، افراد دارای چنین گرایش ژنتیکی، اگر دچار شوک عاطفی یا فیزیکی شوند، نحوه پاسخ بدنشان به استرس تغییر می کند و این تغییر باعث درد در بدن می شود.

 علائم فیبرومیالژیا، می‌روند و می‌آیند ، وصف درد : درد مزمن عضلانی: این درد در تمام بدن انتشار می‌یابد. به طور کلی، درد در مفاصل، عضلات و تاندون ها و دیگر بافت‌های نرم به وجود می‌آید.

مناطق بروز درد در فیبرومیالژیا عبارتند از: پشت سر، بین تیغه شانه، بالای سینه، بالای شانه، جلوی گردن، قسمت بیرونی آرنج، قسمت بالای لگن، طرفین لگن و قسمت داخلی زانو.

بیماران با درد بدن از خواب بیدار می‌شوند. برخی از بیماران در شب درد بیشتری را احساس می‌کنند. درد معمولا با فعالیت، هوای سرد و مرطوب، عصبانیت و استرس بدتر می‌شود.

خستگی : غالبا افراد دارای فیبرومیالژیا، خسته هستند، حتی اگر یک خواب طولانی هم کرده باشند.

بیحسی و سوزن سوزن شدن دستها و پاها ،  تپش قلب، کاهش توانانی درورزش، سردردی وصف تنشی یا وصف سردردی میگرینی را  دارد

توصیه های پرشکی به مریضان: به مریض ادویه ضد درد، ادویه ضد دپیریشن، ادویه ضد مرگی یا صرعه که در بعضی کیس ها استطباب ندارد، به مریضان ادویه خواب اور بعضی دوکتوران توصیه میکنند، مریض باید شیوه ای زندگی خود را تغیر دهد، استرس را کم کند، از نوشابه های کافین دار استفاده نکند، مثل فهوه، چای سیاه و سبز کافین دار.... و اما چای گل بابونه ،چای دار چین، چای گل راعی یا چای کوهی به مریض موثر است، میدتیشن ، یوگا برای مریضان ایکه مشکلات در تمرکز دارند و  یا مشکل در یاد گیری دروس دارند، کمک میکند، بیمار  هرطوریکه میشود باید ورزش کند، چون مریض جان درد است ورزش نمیتواند و با ورزش بدنش زیادتر درد میکند، باید ورزش  را از روز او ل به صورت تدریجی شروع و زیاد بسازد تا اهسته اهسته این درد با ورزش از بین برود، قدم زدن و سپورت بایسکل در خانه نیز به مریضان کمک میکند، ورزش تای چی و مساژ تراپی نیز به مریضان کمک میکند.  توجه به خواب خوراک ورزش و ریلکسشن (ارامش ذهنی و جیسمی )  تا اخر عمر باید مراعات شود، مریض غذایی چرب نخورد ووزن نگیرد،  دوش گرفتن در  حرارت مرطوب حمام آب گرم ، می تواند به کم شدن درد کمک کند و از شخی عضلات بکاهد، تنفس عمیق شکمی یا بطنی، تجسم تصاویر زیبا طبیعت و تمرکز  روی ان در کم ساختن استرس موثر است،  بادور ساختن افکار منفی و  همیشه مثبت فکر نمودن در طول روز،   افکار منفی  مانند شلاق  یست که خود ما خود را با ان شلاق میزنیم و بیمار میسازیم به هر چی فکر میکنیم مغز ما ازهمان جنس چند و چندان جذب و در زندگی حقیقی ما شکل میدهد. ( عمل کرد قانون جذب )

 یک تعداد مریضان که تنها گردن شان درد میکند، خستگی بی خوابی سردردی و تکلیف حافظه دارند و  نقاط حساس و دردناک در بدن شان موجود است و درد الاشه دارند و یا ناحیه تایراید شان درد دارد، این مریضان نیز میتوانند بیماران فیبرومیالژیا باشند.

                                          جمع اوری مطلب فوق خارج از انترنیت ازمتایع مختلف

ورزش تای چی: هر نوع ورزش، سبب ازاد شدن نوروترانسمیتور  طبیعی معز  اندروقین برای مبارزه با استرس ...

                                       http://www.youtube.com/watch?v=zeboFELKnXQ&feature=relmfu

محققان آلمانی دریافتند که در هنگام ورزش ،حجم ترکیبات و نوروترانسمیتور ها ی تولید شده در مغز،دقیقا در همان مناطقی از مغز بیشتر می شود که احساسات در آنجا پرداخته می شوند.این یافته ها،علت شادی و نشاط و دوام آن را در ورزشکاران توجیح می کنند.

اندروفین در بهبود مریضان استرس مفید است نیم ساعت بعد از ورزش سویه ای ان در خون بالا میرود، در مریضانیکه استرس دارند سویه کورتیزون در خون شان بالا میرود و سبب تخریب کریوات سرخ و  سقید خون شده، درنتیجه معافیت بدن ضعیف گردیده  بیماری ها گونا گون و   انواع سرطان ها را سبب میشود.
اندروفین یک گروه از افراد را پیش و پس از یک پیاده روی مداوم دو ساعته اندازه گیری کرده اند.در این تحقیق ،ترکیباتی اندازه گیری شدند که در بدن ساخته می شود و اثری شبیه مورفین دارند.(اندرو فینها ترکیبات شیمیایی آرام بخشی هستند که در مهره داران از غدد مخاطی و هیپوتالاموس ترشح می شوند.معروف ترین انواع اندروفین ها ،آلفا ،بتا و گاما هستند که نوع بتا تاثیر زیادی در کاهش درد دارد).به گفته پروفسور هنینگ بوکر،سرپرست گروه تحقیق در شهر بن آلمان پس از آزمایش یاد شده ، در کمال تعجب دیده شد که
بیشترین میزان اندروفین در همان بخشهایی از مغز آزاد شده است که نقش کلیدی در پردازش احساسات دارند.

با توجه به میزان نوروترانسمیتور ها در بخشهای مختلف مغز،می توان
اثر ورزش مداوم را شرح داد: ورزش مداوم موجب خوش اخلاقی می شود،درد را تا حد زیادی تسکین می دهد و خواب شب را راحت تر می کند.

فعالیت های ورزشی همچنین علاوه بر افزایش تمرکز و توانایی های جسمی و فکری ،آرامش و تعادل پایدار را هم در پی دارد.

این که نوروترانسمیتور های دیگری همچون دوپامین و سروتونین در ورزشکاران بیشتر تولید می شود،از مدت ها قبل برای محققان روشن است.
سرتونین هورمونی است که موجب احساس رضایت و آرامش می شود و دوپامین نیز بخش مربوط به ستودن و تشویق کردن را در مغز تحریک می کند.

خنده درمانی در عین حال که موجب یک زندگی شاد می شود، سلامتی جسم را نیز به دنبال دارد. به همین خاطر امروزه خنده درمانی یکی از راه‌های بسیار مؤثر در امر بهبود بیماران بوده و است.

خندیدن و ورزش کردن یا کارهایی مثل رسیدگی به گل‌ها و یا در محیط کار در جمع دوستان و همکاران بودن موجب می‌شود بدن ماده‌ای به نام "اندروفین" تولید کند که مشابه قرص های مسکن عمل می‌کند.

موقعی که مغز اندروفین آزاد می‌کند، سیستم ایمنی بدن فعال می شود و موادی که وظیفه ی مبارزه با باکتری ها و ویروس ها را دارند شروع به فعالیت می‌کنند و همین امر باعث ایجاد احساس بهتر در ما می‌شود. تحقیقات نشان می دهد اشخاصی که شادتر هستند و مثبت نگرند از سطح اندروفین بالاتری در خونشان برخوردارند و از نظر جسمی و روحی از افرادی که دائم افسوس می‌خورند بهتر و سالم تر هستند،بر عکس افراد عصیی مزاج به فشار خون بلند تکلیف زخم معده درد اعضا مبتلا شده ، پانزده سال از طول عمر خود میکاهند، اینچنین افراد به طور ی عادتی از قهرو عضبانیت برای کنترول اعضای فامیل خود استفاده میکنند، بدون انکه متوجه باشند این قهر و عصبانیت باعث کاهش طول عمر شان میشود واما در بعضی ها  لوب یا فص قدامی مغز که در ناحیه پیشانی قرار دارد، در اثر تصادمات ضربه میبیند این افراد نیز عصبی میباشند ( لوب قدامی مغز وظیفه تحلیل، تصمیم گیری و ارزیابی را به عده دارد )

اگر بهانه‌ای برای خندیدن پیدا نمی‌کنید سعی کنید به طور مصنوعی هم که شده بخندید. هر روز صبح جلوی آیینه بایستید و برای ‌١۵ ثانیه از ته دلتان بخندید. حتی خنده‌های مصنوعی هم قادرند به تولید و ترشح اندروفین کمک کنند و این کار به خود درمانی یا خنده درمانی فرد کمک می‌کند، خندیدن باعث طول عمر میشود

                                                                                       منبع انترنیت

نوت: تاثیرات زردچوبه، چای گل بابونه، چای دارچین ، چای کوهی، چای زعفران ، سرکه سیب، روغن ماهی، اجیل ها در تداوی  انواع التهابات ، درد عمومی بدن درد های مفصلی ، درد ماهیچه ها، درد های کولیک انواع سردردی ها  وقلوی نگهداشتن خون و در تداوی فیبرومالیژیا، افسرده گی و استرس،                                     

                                                                         از تجربه شخصی اینجانب  

 تحقیقات در مورد زرد چوبه نشان داده که این ادویه یک انتی اکسیدانت خیلی قوی بوده و درتداوی انواع التهابات مفید ثابت شده، درتداوی ارتریت، روماتیرم مفصلی، ارتروز، التهابات دماع،کبد ، کیسه صفرا....، مخصوصا درتداوی انواع ارتریتها روماتیزم مفصلی، ارتروز اگر پودر زر چوبه با مقدار کم پودر زنجبیل در اب مخلوط و جوش داده شود و بعد با شیر گرم ، عسل و پودر دارچین مخلوط و خورده شود، برای یک هفته هر روز استفاده شود و یک هفته نه، در غذا نیز میشود از ان استفاده کرد. 

                           http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87+%c2%ab%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%c2%bb&SSOReturnPage=Check&Rand=0

چای گل بابونه  برای درد ماهیچه ها ( عضلات اسکلیتی ) ، دردهای کولیک مثل درد کلیه ها، درد کلولون دردهای کولیک صفراوی ، عضلات را ریلکس وشل میکند و برای ارامش بخش است، روزانه ۳- ۴ گیلاس.

                                                      http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=6700&MagazineArticleID=79495

چای دارچین  شما را شاد نگهمیدارد، برای بیمارانیکه استرس دارند مریضان ایکه تکلیف شکر خون دارند  مفید بوده  و شما را جوان نگهمیدارد و سبب طول عمر شما میشود از دارچین در غذا نیز میتوانید، استفاده نمایید.

                                                        http://tea-aryana.blogsky.com/1388/08/14/post-4/

تحقیقات نشان داده که سرکه سیب برای انواع سردردی مفید ثابت شده، مریضان ایکه استرس و افسرده گی دارند خون شان اسیدی میشود، اسیدی شدن خون باعث باهین امدن سیستم معافیتی و انواع سرطان ها و سایر بیماریها میشود، سرکه سیب خون را القلی نگهمیدارد تا ما بیمار نشویم ،  برای تداوی میگرین و تداوی سردردی های ایکه وصف میگرین را دارد و سبب  ان استرس  است خیلی موثر است، ما افغانها و ایرانی ها درساختن انواع ترشی ها از سرکه انگور استفاده مبکنیم  اگر سرکه انگور انرا دور ریخته به جای ان سرکه ای سیب علاوه کنید بهترین طریق استفاده از سرکه سبب خواهد بود بعضی ها توصیه میکنند تا روزانه دو قاشق ماست خوری سرکه سیب را دریک لیوان اب مخلو ط و بنوشید تا وزن نگیرید،استفاده از سرکه سیب در غذا باعث میشود که زیاد پرخوری نکنید ووزن کم کنید، در ساختن انواع چتنی ها  نیز میشود از سرکه سیب استفاده کرد،سرکه سیب از بروز سرطان پیشگری هم می کند. اگر چه سرکه سیب سرطان را درمان نمی کند ، ولی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ، رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر اکسیداسیون به وجود می آیند و باعث تخریب سلول های بدن ، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان می شوند. بتاکارتن آنتی اکسیدان مهمی است که در سرکه سیب وجود دارد و رادیکال های آزاد را خنثی می کند. سرکه سیب علاوه بر بتاکاروتن ، ماده دیگری دارد که از سرطان جلوگیری می کند . نام این ماده پکتین است. پکتین یک نوع فیبر غذایی است. مطالعات نشان داده که دریافت زیاد فیبر از بروز سرطان و به خصوص سرطان روده در بدن جلوگیری می کند 

                                    http://www.niksalehi.com/taghzie/archives/058590.php

 خوردن میوه ها وسبزی های تازه که اورگانیک باشد نیز خون را قلوی نگهمیدارد نوشیدن نوشابه های گاز دار مانند سودا کوکالا ....  از جمله نوشابه های اسیدی اند که سبب اسیدی شدن خون میشوند، علاوه از اسیدی شدن خون، شما با نوشیدن این نوشابه ها معتاد میشوید سبب پوکی استخوان نیز میشود، مواد رنگه ایکه در ترکیب این نوشابه ها موجود است برای جگر خیلی مضر است نوشیدن اب کافی روزانه به طور اوسط ۷-۸ گیلاس اب، مخصوصا اب های نرم مانند اب چشمه و اب ایکه درمسیر ان  سنگلاخ ها قرار دارد که خوشبختانه ما در کشور خود از داشتن اب صحی  طبیعی غنی هستیم،اب های القلی  باعث میشود که تعادل اسید و القی را در خون نگهدارد در کشورهای پیشرفته ای جهان از  Miracle Machine اب جهت  تهیه ابیکه غلظت ایون هایدروجن ان القلی باشد، استفاده میشود سطح PH ایده آل  آب آشامیدنی بین 6-8.5 غلظت ایون هایدروجن تعین  شده، اب القلی غنی از اکسپژن والکترون هاست و  با داشتن ایونهای گروپ هایدرواکسیل یا OH- به  قسم یک انتی اکسیدانت قوی در برابر رادیکال های ازاد عمل میکند، از زیاد شدن اسید یوریک در خون جلوگیری میکند بنا از نقرص و تشکل سنگ های کلیه وی  و از-ارتریت جلوگیر ی میکند، انرژی و استقامت را در بدن افزایش میدهد، در پخت و پز  اگر استفاده شود، طمع غذا را خوب میسازد.

 در واقع، PH یک شاخص خوبی از اینکه آیا آب سخت و یا نرم است میباشد.PH آب خالص 7 است. به طور کلی، آب با PH کمتر از 7 در نظر گرفته شده است اسیدی و با PH بزرگتر از 7 القلی است محدوده طبیعی برای PH در سیستم های آب سطحی 6،5 تا 8،5 است ، و محدوده PH برای سیستم های آب زیرزمینی  بین 6 تا 8،5.

رادیکال های ازاد و انتی اکسیدانت ها      http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrition_news/healthy_nutrition/2011/4/14/161583.html

                     http://www.youtube.com/watch?v=bmAMtPEv-0M&feature=related

انتی اکسیدانت ها دونار یا دهنده ای الکترون به رادیکالهای  ازاد 

   http://www.youtube.com/watch?v=lG3OOXIXvxw&feature=related  

تغذیه سالم                   http://mhozoori.blogfa.com/post-26.aspx

PH نورمل خون  7.34-7.45             

                             http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86

ویتامین ث و سرکه ای سیب در خون عمل کرد القلی دارند.

چای سفید و چای سبز از جمله ای انتی اکسیدانت های فوق العاده قوی د ر مقابل رادیکال های ازاد اند.

چای کوهی یا چای گل راعی در تداوی افسرده گی و درد ماهیچه ها درد پشت و گردن کمک میکند.                                                     http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C

چای زعفران  و یا استفاده از زعفران در غذایی روز مره شمارا شاد نگهمیدارد در تداوی مریضان ایکه افسرده گی  دارند موثر است.

                                                         http://xn----ymcb4alf3c5cf6cn99m.worldfood.ir/T______%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm

در سال 1990، موسسه روماتولوژی در آمریکا، دو معیار برای تشخیص فیبرومیالژیا ارائه داد:

1-  درد منتشره که حداقل برای مدت سه ماه ادامه دارد. درد باید در این مناطق باشد: آرنج، باسن، سینه، زانو، پشت کمر، گردن، قفسه سینه، شانه و ران‌ها

2- عدم وجود بیماری دیگری در بدن که درد را ایجاد کند.

بر طبق یک نظریه، افراد دچار فیبرومیالژیا، دارای آستانه درد پایینی هستند. این کاهش آستانه درد، به دلیل افزایش حساسیت مغز نسبت به علامت‌های درد می‌باشد. محققان بر اساس این نظریه، بر این باورند که تحریک عصبی باعث تغییراتی در مغز افراد مبتلا به فیبرومیالژیا می‌شود. این تغییرات شامل افزایش غیر طبیعی در مقدار مواد شیمیایی در مغز (یا تغییراتی در انتقال دهنده‌های عصبی ) می‌باشد. به علاوه، گیرنده‌های درد در مغز، درد را به یاد می‌آورند و بسیار حساس می‌شوند و این خود دلیلی برای نشان دادن بیش از حد درد می‌باشد.

فیبرومیالژیا باعث یک بیماری دیگر نمی‌شود. اما به خاطر وجود درد و نخوابیدن، بر عملکرد شما در خانه و در محل کار اثر می‌گذارد.

درمان فیبرومیالژیا

داروها موجب کاهش درد و بهبود خواب می‌شوند. داروهای مورد استفاده عبارتند از: استامینوفن، ایبوپروفن، داروهای ضد افسردگی،  سروتونین از انتقال‌دهنده‌های عصبی است که توسط نورون‌های دستگاه گوارشی ودسنگاه عصبی عصبی مرکزی ترشح میشود. نورون‌های تولید کننده سروتونین را سروتونرژیک می‌گویند. سروتونین پیش از ترشح توسط پایانه‌های اکسون حجرات عصیی جذب و یا توسط انزایم MAO تجزیه می‌شود. ( از نهی کننده های انزایم مونو امینو اکسیداز نیز در تداوی بیماران استفاده میشود و اما با چای گل رای گرفته نشود) سروتونین در دستگاه گوارش از سلولهای انتروکرومافین در پاسخ به ورود غذا آزاد میشود. افزایش ترشح سروتونین موجب تهوع و اسهال میشود)، داروهای ضد تشنج، کم کردن استرس با تنفس عمیق و حفظ آرامش .

 به اندازه کافی خوابیدن : با چرت نزدن در طی روز و در یک ساعت معین بیدار شدن و هر شب در یک ساعت معین به خواب رفتن، این مشکل اصلاح می‌شود.

 به طور مرتب ورزش کردن: ورزش کردن، باعث کاهش علائم بیماری می‌شود. ورزش‌های کششی، درست نشستن و پیاده روی، شنا ، دوچرخه سواری و ورزش‌های آبی مفید می‌باشد.

به اندازه فعالیت داشتن: نه آن اندازه که خود را خسته کنید و نه آنقدر کم، که حوصله‌ی تان سر رود.، انجام کار های در طول روز که از ان  لذت میبرید، انجام دهید.

متنوع خوردن، غذایی چرب نخوردید، از نوشیدت نوشابه های کافین دار جلوگیری شود، ازعذا های ایکه سبب بلند رفتن اسیدهای شحمی ، ترای گلسرایدهاو کلسترول در خون میشود ، جلوگیری شود چون بدن به کلسترول خوب نیاز مند است به  جای خوردن غذا های چرب از اجیل ها مانند بادام، گردو یا چار مغز و پسته ... استفاده کنید.

                                                 http://www.iran4me.com/Pezeshki/5320.asp

 
روغن ماهی سطح سیروتونین ( انتقال دهنده عصبی شادی اور) را افزایش میدهد ومیزان بر وز اضطراب،افسرده گی، تشویش، ترس های ناگهانی و هوس بر ای خوردن کاربوهایدریتها ر ا کاهش میدهد، گوشت ماهی ( ماهی بدون جیوه صرف شود) بهترین منبع روغن ماهی یا اومیگا 3 است اما طی سه دهه جنگ افغانها از گوشت ماهی دریا ها وبندها بنابر غرق شدن سربازان و گروپهای در گیر در جنگ در اب استفاده نمیکنند، از طرف دیگر گوشت ماهی یگانه منبع ایودین است که از مصاب شدن به گواتر یا مرض جاغور که زیادتر در مناطق کوهستانی کشورما مردم به ان مصاب اند جلوگیری میکند.

                                           ( معلومات بیشتر در مورد روغن ها در صفحه ای ۶ رنگین کمان صلح ۵ )

طب سوزتی: باعث تغییرات در جریان خون و مقدار انتقال دهنده‌های عصبی در مغز و نخاع می‌شود.

ماساژ: باعث کاهش ضربان قلب، شل کردن عضلات، بهبودی دامنه حرکت مفاصل و کاهش درد در بدن می شود و استرس و عصبانیت را از بین می‌برد.

 یوگا و تای چی: در کنترل علائم فیبرومیالژیا کمک می‌کنند.

مواد غذایی و ویتامین‌های مفید در فیبرومیالژیا

این ها را باید تحت نظر پزشک مصرف کنید:

GABA (انتقال دهنده عصبی): برای بهتر خوابیدن

اسید مالیک (در سیب وجود دارد): خستگی و درد عضلانی را از بین می‌برد

منیزیوم: مگنیزیوم یا منیزیوم برای تولید انرژی و از بین برنده خستگی (هرگاه با ویتامین ث و بی کامپلکس یکجا گرفته شود ، سبب بالا رفتن سطح  سیروتونین میگردد).

ویتامین D: برای تقویت عضلات و کاهش درد عضلات

ویتامین B3: برای بهبود گردش خون و کاهش درد

 زمانیکه محصل طب بودم، در مورد بیماری فیبرومالیژیا ووطایف نوروترانسمیتور های مغزی و انتی اکسیدانتها، تحقیقات وجود نداشت وتمیدانستند، امید تا نظر یاد تان نرود.

 درامراض روحی روانی افسرده گی  فیبرومالیژیا اضطراب یا استرس....مغز نمیتواند ارامش داشته باشد و تمرکزکند، بنا قانون جذب عمل کرد ندارد، اگرارامش ذهن ندارید به ذهن تان فرمان دهید و بگویید:  ارام شو ارام شو زندگی را به  خود اسان بگیر.

                                                           جمع اوری مطالب قوق ازمتابع مختلف

نتایج یک آزمایش جدید تایید کرد چاشنی‌ها و ادویه‌هایی مثل زردچوبه و دارچین می‌توانند اثرات نامطلوب ناشی از خوردن غذاهای چرب را در بدن کاهش ‌دهند.

ایسنا: متخصصان تغذیه دریافته‌اند وعده‌های غذایی غنی از این ادویه‌ها فعالیت آنتی اکسیدانی را در بدن تا 13 درصد افزایش داده و واکنش انسولینی را تا حدود 20 درصد کاهش می‌دهد.

دکتر شیلاوست، استادیار سلامت زیست رفتاری در دانشگاه ایالتی پن در آمریکا می‌گوید: به طور طبیعی وقتی شما یک غذای پرچرب می‌خورید خونتان مملو از تری گلیسیرید می‌شود. تری گلیسیرید نوعی چربی خون است.

وی افزود: اگر این اتفاق مکرر و به دفعات رخ دهد یا اگر سطح تری گلیسیرید در خون بیش از حد افزایش پیدا کند احتمال بروز بیماریهای قلبی افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، وست تصریح کرد: ما دریافتیم که افزودن چاشنی‌ها و ادویه‌ها به وعده غذایی پرچرب موجب کاهش 30 درصدی واکنش تری‌گلیسیرید می‌شود.

این آزمایشات تایید کرد: آنتی اکسیدانهایی مثل ادویه‌ها در کاهش فشار اکسیدیته نقش مهمی دارند و در نتیجه خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را کاهش می‌دهند.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، در اینجا فهرست پنج غذا ذکر شده که در واقع می‌توانند به شما کمک کنند به خواب بروید.

به گزارش پایگاه اینترنتی کرین، یکی از این مواد غذایی مفید برای کمک به خوابیدن گیلاس‌ها هستند. گیلاس‌های تازه یا خشک یکی از منابع غذای طبیعی ملاتونین هستند، ماده شیمیایی که ساعت درونی بدن را برای تنظیم خواب کنترل می‌کند. محققانی که گیلا‌س‌های ترش را مورد آزمایش قرار داده‌اند و متوجه سطح بالای ملاتونین شدند، توصیه ‌کرده‌اند این گیلاس‌ها را یک ساعت قبل از وقت یا قبل از سفر وقتی می‌خواهید در هواپیما بخوابید، بخورید.

خوردنی بعدی موزها هستند. پتاسیم و منیزیم شل کننده‌های طبیعی عضلات هستند و موزها منبع غنی از این دو عنصر هستند. موزها همچنین حاوی آمنیو اسید الـ تریپتوفان هستند که در مغز به «HTP ـ ۵» تبدیل می‌شود. «HTP ـ ۵» به نوبه خود به سروتونین (یک ناقل عصبی آرامش دهنده) و ملاتونین تبدیل می‌شود.

نان تست نیز از گروه غذاهای غنی از کربوهیدرات است که موجب تولید انسولین می‌شوند و با افزایش سرعت آزادسازی تریپتوفان و سروتونین (دو ماده شیمیایی که شما را آرام کرده و به خواب می‌برند) ترغیب به خوابیدن می‌کنند.

خوردنی مفید بعدی بلغور جو است. یک کاسه بلغور جو مثل نان تست قند خون را بالا می‌برد که آن هم به نوبه خود تولید انسولین می‌کند و مواد شیمیایی مغزی ترغیب کننده خواب آزاد می‌کند. جوها غنی از ملاتونین هستند که ممکن است مردم از آن‌ها به عنوان یک کمک برای خوابیدن استفاده کنند.

شیر گرم نیز آخرین گزینه است. شیر هم مثل موز حاوی آمینو اسید ال- تریپتوفان است که به «HTP ـ ۵» تبدیل می‌شود و سروتونین آرامش بخش آزاد می‌کند. شیر هم حاوی کلسیم زیاد است که خواب را زیاد می‌کند

                                                                                                                   گردآوري و تنظيم :1پارس

نوت : استفاده از سبزیجات مانند زردک سمارق  براکلی و کچالو شیرین، عسل  در تقویه و بالابردن سیستم معافیتی بدن شما کمک میکند، اگر سبزیجات خام خورده شوند به قسم ایکه از انها سلاد تهیه نمایم ... فواید انها بیشتر است تا اب پز یا جوش داده شوند ، میوه ها و سبزیها به هر اندازه رنگ شان تاریک باشد به همان اندازه انتی اکسیدانت های بیشتر را دارا اند، زردک و پیار دارای انسولین طبیعی است، متوجه باشید که با نوشیدن جوس یا اب زردک به وزن تان اضافه اما خوردن ان باعث کاهش وزن میشود. 

برای الرژی های فصلی و نفس تنگی در هرمنطقه ایکه زندگی میکنند از عسل خالص ان منطقه در غدایی خود استفاده کنند، تحقیقات نشان داده که د ر تداوی براتکل استما و الرژی های فصلی موثر است، عسل از باکتریا های مفیده دستگاه گوارشی نیز حمایت میکند.

http://www.aftabir.com/lifestyle/view/81052/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

برای مریضان ایکه فشار خون بلند دارند،در پهلوی تداوی طبی خوردن اب ماست و ماست کم چربی، مالته، لیمو،سیر مونر است مریضان ایکه دارای فشار خون بلندهستند ازنوشابه های کافین دار استفاده نکنند،انانیکه در غدایی روزمره ای خود از ماست استفاده میکنند،خوردن ماست باعث طول عمر شان نیز میشود، لیمو منبع خوب ویتامین ث بوده ، استفاده از منابع ویتامین ث سبب جوان ماندن وطول عمرمیشود وخاصیت ضد استرس نیز دارد، ویتامین ث اگر به قسم تابلیت یا زرق وریدی به مقدار زیاد یادوز بالا گرفته شود از جمله ای ویتامین های منحل دراب است دربدن ذخیره نشده از طریق ادرار اطراح میشود. (سیر خام خوردنش یک اندازه مشکل است، سیر را توسط بلندر یا با کارد به قطعات کوجک خورد نموده، حسب خواهش با ماست مخلوط ، به سهولت میتوانید در غذایی روزمره ازان استفاده کنید، علاوه براین از سیر ، برگ نعناع تازه ، برگ گشنیز تازه، مرچ تازه، لیمو و ماست میتوانید چتنی خوش طمع تهیه کنید، برای کسانیکه  فشار خون بلند ندارند میتوانند نمک علاوه کنند، طوریکه این سبزیجات را در بلندر خورد نموده، با ماست و لیمو حسب خواهش مخلوط و از ان صرف نمایید ، اگر مقدار ماست زیاد علاوه نشود، خوش طمع میگردد)، نعناع دارای هورمون های طبیعی زنانه بوده و مدرر میباشد، استفاده از مرچ تازه درغذا سبب کاهش وزن میشود، میتابولیزم بدن را سریع میسازد و از دست دادن انرژی باعث کم شدن وزن شما میشود.

از بادیان  چای بادیان تهیه  کنید ، چای بادیان دارای هارمون های زنانه است.

تحقیقات نشان داده است که کپساسین به عنوان فعال ترین عنصر موجود در فلفل ، سبب کاهش میزان کلسترول خون و کاهش شدت سیگنال های درد در بدن می شود. این ماده همچنین خاصیت انتی اکسیدانی (که سلول های شما را از آسیب های رادیکالهای آزاد محافظت می کند) و ضد باکتریایی نیز دارد.        http://www.tebyan.net/nutrition_health/(foods)/vegetables/2007/5/21/41534.html

                                                                http://mirhoseenmiri.blogfa.com/

                                                         جمع اوری مطلب فوق از منابع مختلف

موجودیت باکتریهای مفیده یا سپروفیت ها که مرضی یا پتوجنیک نیستند و سبب بیماری نمیشوند درماست      http://www.avaxnet.com/archive/index.php/thread-40848.html

                   http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c+%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa&SSOReturnPage=Check&Rand=0

   موجودیت باکتریاهای مفیده در شیر مادر، شیر مادر بهترین غذا برای  کودک 

باكتري‌هاي پروبيوتيك موجود در شير مادر با اثر مثبت بر سلول‌هاي عصبي روده، دردهاي دستگاه گوارش نوزادان را بهبود مي‌بخشد.
باكتري‌هاي پروبيوتيك، ميكروارگانيسم‌هاي مفيدي هستند كه در واقع دوست دستگاه گوارش انسان بوده و مقاديري از آن به طور طبيعي در معده و روده يافت مي‌شود.
تحقيقات بيانگر آن است اين قبيل باكتري‌ها كمك زيادي به درمان اسهال، عفونت‌هاي مجاري ادراري، سندروم روده تحريك‌پذير و اگزما در كودكان مي‌كند و خطر ابتلا به سرطان مثانه را به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد.
محققان به تازگي دريافته‌اند، لاكتوباسيلوس ازجمله باكتري‌هاي پروبيوتيك مفيد است كه در شير مادر نيز وجود داشته و با اثر مستقيم و فوري بر سلول‌هاي عصبي روده، دردهاي آن را تسكين مي‌دهد.
اين ميكروارگانيسم‌ها مانع از انقباضات عضلاني دستگاه گوارش در دوران نوزادي شده و علاوه بر كاهش گريه‌هاي نوزادي تأثير بسزايي در پيشگيري از اضافه وزن كودكان دارد.
بيماري التهابي روده نيز از ديگر عوارض شايع دستگاه گوارش است كه نوزادان تغذيه‌كننده از شير مادر كمتر به آن مبتلا مي‌شوند زيرا باكتري‌هاي پروبيوتيك موجود در شير مادر، با تأثير بر رشد باكتري‌هاي مفيد تعداد ميكروارگانيسم‌هاي روده را تعادل مي‌بخشد.
              
http://xn-----btdbcn2bm1mpbt68icndd.worldfood.ir/T______%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF.htm

                          

         فیزیولوژی خواب   و  امواج   مغزی                          http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c+%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8&SSOReturnPage=Check&Rand=0

      تاثیرات خواب بر یاد گیری

                                            http://www.youtube.com/watch?v=8HzvAVH0rsc

       تداوی  گیاهی .... استفاده از چای کوهی در تداوی خون ریزی های مغزی، از بین بردن ویروس ایدز.....

                                                         http://zabanekhorakiha.blogfa.com/

   تاثیر ساعات مختلف خواب شب در سلامتی بدن

داشتن عادت غذایی و صحیح و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای حفظ سلامت بدن مهم است تا بتواند مواد مغذی را جذب و مواد زائد را دفع کند
برای سالم زیستن، باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به موارد زیر دقت کنید تا اهمیت خوابیدن برای شما روشن گردد.

ساعت 9تا 11 شب: زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود.در این ساعات بهتر است بدن در حال آرامش باشد.در غیر این صورت اثر منفی بر روی سلامتی خود گذاشته اید.
ساعت 11تا1 شب:عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید.
ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی در کیسه صفرا،در طی یک خواب عمیق به طورمناسب انجام شود.
ساعت 3 تا 5 صبح :عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان،سرفه شدید یا عطسه می کنند.
ساعت 5 تا 7صبح:این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد،لذا می توانید آن را دفع کنید.
ساعت 7تا 9 صبح:جذب مواد مغذی صورت می گیرد،پس بهتر است صبحانه بخورید. افرادی که بیمار می باشند،بهتر است صبحانه را در ساعت 6و30 دقیقه میل کنند.


کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند،بهترین ساعت صرف صبحانه 7و30 دقیقه می باشد و کسانی که اصلا" صبحانه نمی خورند ، بهتر است عادت خود را تغییر دهند و درساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.
دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب ،باعث می شود مواد سمی از بدن دفع نشوند.
از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح ، مغز استخوان عملیات خون سازی رو انجام می دهد.
در ایام تعطیل ،بسیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد از اتمام تعطیلات، با خستگی به سر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار سر درگمی شده است و نمی داند چه باید انجام دهد.
پس، همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید
       

تاثیر خواب نیمروزی در تقویت حافظه
خواب بعد از ظهر در تقویت حافظه بلندمدت مغز موثر است .

بر اساس این تحقیقات 90 دقیقه خواب نیمروزی ، حافظه بلند مدت فرد را به میزان چشمگیری افزایش می دهد .

محققان كارایی حافظه دو گروه از افراد را كه میزان كل خواب شبانه روزی آنان یكسان بود اما دسته اول به خواب نیمروزی عادت داشتند و دسته دوم فقط شب ها می خوابیدند ، بررسی كردند .

بر پایه این پژوهش ، یك ساعت خواب روزانه ، كارایی حافظه انسان را ، به ویژه در ساعات اولیه شب ، به میزان چشمگیری افزایش می دهد .

به گفته پژوهشگران ، به جای 6 تا 8 ساعت خواب مستمر ، مغز می‌تواند در مدت 90 دقیقه چرت زدن ، حافظه را تقویت كند .

          

                         خوشا نیکی خود  از یاد بردن             ولی نیکی  یاران یاد کردند

                      خوشا هنگام رنج و غصه ای خویش     دل غمگین دلان را شاد کردند

                                                                                                .............


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

        9

CHANGE YOUR WATER CHANGE YOUR LIFE      

در مورد ابهای ایکه خاصیت القلی یا الکلین دارد یاد اوری شد،۷۵ فیصد بدن ما از اب تشکیل شده، پی ایچ خون ما باید خفیف الکلین باشد، پی ایچ از ۷ بالا الکلین و از ۷ پاهین اسیدی است و پی ایچ ۷ نه الکلین است و نه اسیدی  ( خنثی ) پی ایچ صفر فوق العاده اسیدی و پی ایچ ۱۴ فوق العاده الکلین میباشد، پی ایچ نورمل خون شما ۷.۳۴-۷.۴۵ است،ابیکه مینوشید پی ایچ ان ۸ باشد، نل های اب را اگر زنگ بزند به این معنی که اب نل اسیدی است، اب های الکلین از زنگ زدن یا اکسی دی شدن حجرا ت در بدن جلوگیری میکنند ودرنتیجه ازتاثیرات رادیکالهای ازاد در بدن جلوگیری نموده وشما پیر نمیشود و از مصاب شدن به امراض مختلف مخصوصا انواع سرطان ها جلوگیری میکند درمورد رادیکالهای ازاد در صفحه ۸ این وبلاگ یاد اوری شد ابیکه خاصیت الکلین دارد بنام اب معجزه اسا نیز یاد میشوند در بسیاری از کشورهای جهان این ابها به طور طبیعی موجود است  این ابها دارای اکسیژن بالا وخاصیت الکلین را به خود میگیرند با گذشت از سنگلاخ ها منزال ها را با خود گرفته  و پراز الکترون میشوند،  کم شدن اب در وجود یا دیهایدریت شدن بدن نیز باعث میشود که خون اسیدی شود،  درامراض مانند امراض روحی روانی  از قبیل استرس افسرده گی ... که در این حالت خون اسیدی میشود و زمینه را برای مصاب شدن به انواع سرطانها و امراض  دیگر مساعد میسازد درکم شدن اب دربدن نیز  زمینه  برای انواع سرطانها و امراض دیگر مساعد میشود موجودیت مگنیزیوم پتاسیم و کلیسم در اب، اب را القلی یا الکلین میسازند بانوشیدن کولا یا سودا و نوشابه های گاز دار دیگر شما باید سه روزمتواتر از ابیکه خاصیت الکلین دارد بنوشید تا خاصیت اسیدی انرادر بدن تان از بین ببرید و بدن را پاک کنید، برای افردیکه اضافه وزن اند نیز کمک میکند تا وزن نورمل داشته باشند، شما میتوانید د رمنزل تان نیز این اب تهیه کنید، باوجودیکه میدانند نوشابه های اسیدی برای صحت فوق العاده مضراست اما در زمینه هیچ کدام اقدام از طریق مقامات مربرطه متاسفانه صورت نمیگیرد.

                                         http://www.youtube.com/watch?v=-iZEsYq5-jI&feature=related

                                    http://www.youtube.com/watch?v=e8FrD7f284k&feature=related

اب معجزه اسا                                               http://www.youtube.com/watch?v=94JgBiJZbA8

متوجه باشید که همه ابهای ایکه در مغازه ها به فروش میرسانند الکلین نیستند، دروقت خرید متوجه پی ایچ ان باشید. 

  تاثیر مواد غذایی بر PH بدن

اسیدیته و قلیاییت دو مشخصه شیمیایی ترکیبات مختلف است که توسط شاخصی به نام PH سنجیده می شوند. بر اساس تعریف اسیدها ترکیباتی هستند که یون هیدروژن (و یا پروتون) آزاد نموده و PH محیط را کاهش می دهند. در حالی که باز یا قلیا ماده ای است که می تواند یون هیدروژن (یا پروتون) را جذب نموده و موجب افزایش PH محیط گردد. شیمیدان ها محدوده ای از صفر تا چهارده را برای PH تعریف نموده اند که از صفر تا ۹/۶را محدوده PH اسیدی، از ۱/۷ تا 14 را محدوده PH قلیایی و PH هفت را PH خنثی (نه اسیدی و نه قلیایی) گویند. بر این اساس با افزودن یک ترکیب اسیدی به محلول، از PH محیط کاسته گردیده و اسیدی تر می شود. در حالی که با افزودن یک ترکیب قلیایی، PH محیط افزایش یافته و قلیایی تر خواهد گردید.

در بدن موجودات زنده همانند بسیاری از خصوصیات دیگر، غلظت یون هیدروژن و PH مایعات بدن به دقت کنترل می گردد. PH خون و مایعات خارج سلولی در محدوده ۴۵/۷ – ۳۵/۷ (اندکی قلیایی) می باشد و حفظ PH در این محدوده برای سلامتی بدن، کارکرد سیستم های حیاتی و انجام واکنش های طبیعی بدن ضروری است. بدن به کمک عوامل تنظیم کننده شیمیایی (بافرهای خون) و سیستم های فیزیولوژیک (ریه و کلیه) در برابر تغییرات PH مقاومت می کند. این سیستم ها تغییرات PH را به دقت کنترل نموده و هر گونه تغییر احتمالی در PH خون را رفع می نمایند. کاهش PH خون به کمتر از ۳۵/۷ را اسیدوز گویند که از علل اسیدوز می توان به کتواسیدوز دیابتی، اسیدوز لاکتیک و اسهال اشاره کرد. افزایش PH خون به بیش از ۴۵/۷ را آلکالوز گویند که از علل آلکالوز می توان به استفراغ و تجویز داروهای مدر اشاره کرد.

در زمان بروز اسیدوز (کاهش PH خون)، ریه ها با افزایش دفع دی اکسید کربن و کلیه ها با افزایش دفع یون هیدروژن از میزان اسیدیته خون می کاهند و در شرایط افزایش قلیاییت خون، عکس این فرآیندها صورت می پذیرد.

در اینجا لازم به ذکر است که غلظت یون هیدروژن در مقایسه با سایر ترکیبات بسیار ناچیز است. لیکن همین غلظت اندک نیز می بایست با دقت بسیار کنترل و تنظیم گردد. زیرا بسیاری از فرآیندهای متابولیسمی با غلظت این یون در بدن تغییر می یابند. به عنوان مثال تبادلات یونی و نفوذپذیری سلول های عصبی تحت تاثیر غلظت یون هیدروژن بوده و با آن رابطه عکس دارد. به همین دلیل در حالت اسیدوز (افزایش غلظت یون هیدروژن) تحریک پذیری سلول های عصبی کاهش یافته و ممکن است منجر به کما گردد. این در حالی است که در شرایط آلکالوز با افزایش تحریک پذیری سلول های عصبی، احتمال بروز تشنج پدید می آید.

بررسی در مورد تاثیر مواد غذایی بر اسیدیته خون و مایعات بدن به سالیان بسیار دور و دوران طب قدیم که تقسیم بندی اخلاط چهارگانه را به عنوان راه درمان بسیاری از بیماری ها معرفی می نمود، برمی گردد. امروزه و بر اساس یافته های فیزیولوژیک، در صورت عدم ابتلای فرد به بیماری های مختلف به ویژه بیماری های موثر بر متابولیسم ترکیبات مغذی (نظیر دیابت) و کارکرد صحیح سیستم های تنظیمی بدن (نظیر کلیه ها و ریه)، تغییر در PH خون بر اثر دریافت مواد مغذی بسیار محدود و ناچیز می باشد. زیرا با تغییر اندک در میزان PH خون، سیستم های کنترل کننده با دفع یون هیدروژن و یا ترکیبات اسیدی به این تغییر واکنش داده و از اسیدی و یا قلیایی شدن خون جلوگیری می نمایند. لیکن در مورد ادرار دفعی از کلیه ها وضعیت تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا همان طور که ذکر شد با افزایش دریافت غذاهای اسیدی میزان دفع ترکیبات اسیدی از ادرار افزایش می یابد. در مجموع دریافت غذایی می تواند بر اسیدی و قلیایی بودن ادرار تاثیر بگذارد. تشکیل اسید در ادرار به وجود ترکیباتی نظیر یون های کلراید، فسفر و سولفور وابسته است. در حالی که تشکیل ادرار قلیایی به وجود ترکیبات موسوم به کاتیون ها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بستگی دارد. بر این اساس مصرف ماده غذایی که دارای املاح کلر و فسفر بیشتری است، موجب تشکیل ادرار اسیدی می گردد.

انواع اسیدهای موجود در بدن:

دو دسته اسید در بدن وجود دارد که از نظر فیزیولوژیک مهم می باشند. اسید کربنیک و اسیدهای غیر کربنیک. این تقسیم بندی از نظر مقدار و روش دفع این اسیدها اهمیت دارد. در طی متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتیین ها روزانه مقادیر زیادی دی اکسیدکربن تولید می گردد. اگرچه دی اکسیدکربن اسید نیست، ولی می تواند با آب ترکیب شده و اسید ضعیفی به نام اسید کربنیک را تولید نماید. از آنجاکه این اسید به صورت دی اکسید کربن توسط ریه ها می تواند دفع گردد، به آن اسید فرار می گویند. در مقابل اسید فوق، اسیدهای غیر کربنیک وجود دارند که دیگر به وسیله ریه ها قابل دفع نبوده و به آن ها اسیدهای غیر فرار گویند. نظیر اسید سولفوریک و اسید فسفریک که به ترتیب از اکسیداسیون اسیدهای آمینه حاوی سولفور و ترکیبات فسفر دار تولید می شوند. اگرچه تولید روزانه این اسیدها اندک است، لیکن در صورت عدم دفع، این اسیدها غلظت یون هیدروژن را تا مقادیر کشنده ای افزایش می دهند. علاوه بر اسیدهای فوق، اسیدهای آلی دیگر هم وجود دارند که به طور معمول در شرایط غیر طبیعی نظیر اسیدهای کتونی (در دیابت قندی کنترل نشده) و اسید لاکتیک (در نارسایی خونرسانی به بافت ها) تولید می شوند.

مواد غذایی اسیدی و قلیایی:

مواد غذایی مصرفی ما هر یک در زمان مصرف از نظر PH خصوصیاتی منحصر را دارا می باشند. به عنوان مثال آب پرتقال را همگی ما به عنوان یک نوشیدنی اسیدی می شناسیم. لیکن با ورود به چرخه متابولیسمی بدن و به ویژه بر اساس ترکیبات دفعی آن ها وضعیت متفاوتی را شاهد هستیم. به گونه ای که در ادرار آب پرتقال به صورت یک ماده غذایی قلیایی عمل می نماید.

به طور کلی میوه ها و سبزی ها (به جز آلو بخارا، آلوی برقانی و زغال اخته) خاکستر قلیایی در ادرار دارند. سه میوه ای که نام آنها به عنوان استثنا ذکر گردید، حاوی اسید بنزوییک و کوینیک هستند که در ادرار به صورت اسید هیپوریک دفع می شوند.

مصرف غذاهای با میزان پروتیین بالا نظیر انواع گوشت، ماهی، ماکیان، تخم مرغ، پنیر، نان و غلات عامل تشکیل ادرار اسیدی می باشند. جدول زیر نشانگر دسته بندی انواع غذاها از نظر خصوصیات قلیایی و اسیدی می باشد.

فهرست غذاهای با خاصیت اسیدی

انواع گوشت

گوشت قرمز، ماهی، ماکیان، تخم مرغ، انواع پنیر، کره بادام زمینی، بادام زمینی.

انوان نان و نشاسته

انواع نان به ویژه نان کامل و دارای سبوس، غلات، ماکارونی، انواع رشته ها ، ذرت و برنج.

حبوبات

عدس.

میوه ها

رغال اخته، آلو و آلو برقانی.

دسرها

کیک و شیرینی.

مغزها

فندق و گردو.

فهرست غذاهای با خاصیت قلیایی

سبزی ها

تمامی انواع به ویژه چغندر قند، کنگر، کلم پیچ، خردل، اسفناج و شلغم.

میوه

تمامی انواع ( بجز رغال اخته، آلو و آلو برقانی).

شیرینی ها

ملاس

مغزها

بادام، بلوط، نارگیل

فهرست غذاهای با خاصیت خنثی

چربی ها

کره، مارگارین، چربی های مخصوص پخت و پز

شیرینی ها

شکلات، شکر، شربت، عسل

نوشیدنی ها

قهوه و چای

                    www.pix2pix.org

سرکه سیب در خون عمل کرد القلی  دارد ....

                                     http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=29093

                   *************************************

حوادث دیدنی طبیعی : رعد و برق نیز میتواند حوادث طبیعی را بار اورد وقتی دو عنصر به تماس هم بیاید خیلی داغ میشوند و حرارت تولید میکنند، ایونهای مثبت و منفی از هم جدا شده، چارج های منفی ( الکترونها ) باعث ایجاد میدان های الکترومقناطیسی میشوند، این فرایند با رعد و برق شدید همراه بوده ، خاکستر گرد و غبار الکتریکی خنثی را بوجود میاورد.               

                               

                                ************************************

بزرگترین اسرار جهان: جهان  ما بزرگ است، نامحدود، هیچکس دقیقاً بزرگی جهان را نمیداند، بخش های از جهان تا هنوز کشف نشده، حتی ستاره شناسان هنوز نمیدانند که ایا اجسام دور در خطوط مستقیم پر تو افگنی میکند یا به شکل خطوط منحنی که اجسام نزدیکتر به نظرمیرسد.                                                                   

           Hoe groot is het universum?

                                                                                  MSN news                       

                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نوت

در وبلاگهای رنگین کمان صلح در مورد یک تعدادمردمان اشاره شد که در طول تاریخ ابتدا از طریق ادیان مختلف بعد از طریق سوسیالیزم و کمونیزم خود را به قدرت رسانیدند، امپراطوری روم در گذشته ها شامل روم بخشی از اروپا و خاک ترک بود...

                                                                               صفحه ای ۱۰ این وبلاگ ....

این افراد عادت به تلقین نمودن منفی دیگران دارند  و یا از طریق تیلیغات مذهبی و ضد مذهبی در میان مردم، دیگران را معتقد نمایید تا از هر طریقی  شود کنترو ل زندگی مردم را در دست داشته باشند و از جمله  مخصوصا در میان پیروان مذهب اسلام یک تعداد از این افراد با ستفاده از ایات قرانشریف به نوشتن تعویزات میپردازند و ما را معتقد به تعویزات نمودند، قانون باور ذهن میگوید به هر چی باور داشته باشی به حقیقت مبدل میشود ذهن نیمه هوشیار شما انچه حقیقت دارد یا نه نمیتواند به ان فرق قایل شود و از انچه حقیقت ندارد از همان جنس جذب و در زندگی حقیقی شما شکل میدهد، در حالیکه این مردمان در مورد  انرژی درمانی و قوانین ذهنی اشنایی دارند.

از اینکه قوانین ادیان را از قوانین ذهنی ساخته اند تدریس قوانین ذهنی را در طول تاریخ منع نمودند وقصدا به مردم یاد داده نشد، خداوند انسان ها را اشرف مغلوقات افرید ، خوشبختی بد بختی موفیقیت و یا عدم موفیقیت شما ....  همه چیز  ارتباط به مغز شما  و وابستگی به قدرت ذهن شما دارد قسمیکه اکثریت این مردمان در شرایط کنونی دارای تحصیلات عالی  یا متوسط و کمتر بیسواد هستند و یا پیشه ای تجارت ازاد دارند و یا به کارهای تبلیغاتی در ز مینه های مختلف مصروف اند در حالیکه مردمان عادی چنین نیستند  اکثریت بیسواد  وکمتر دارای تحصیلات متوسط و  یا تحصیلات عالی اند و همه را سرگر م مسایل مذهبی و سیاسی نموده اند،  شما قانون جذب ،قانون باور ،قانون شکر گذاری و قانون بخشش را میدانید پیرو ان همه ادیان از این قوانین استفاده میکنند و ارتباط قانون جذب با دعا در همین وبلاگ خدمت تان عرض شد  این قوانین نسل به نسل به طور خصوصی تدریس شد و یک تعدا د از این افراد با تدریس قوانین ذهنی گروه دیگر  خود را خرافاتی خطاب میکنند در حالیکه همه یکی اند، مانند یک فلم ایکه  هرکدام در ان نقش بازی میکنند، مردمان پیرو صد دین و مذهب و یا ضد مذهبی و یک تعداد با تدریس  قوانین ذهنی دست به تبلیغات میزنند و این مردمان در طول تاریخ عادت نمودند تا با استفاده از مذهب و علم چگونه  برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کنند تا مردم را به گروه های مختلف تقسیم و انها را افراد مذهبی ضدمذهبی و پیرو نظریه ای خاص بسازند و با این روش کنترول زندگی مردم را در دست بگیرند و به استعمال یکی به ضد دیگرش بپردارند.

از مدتیکه من درهلند زندگی میکنم قصدی این افراد شب  مرا از خواب بیدار میکنند که سخت مرا بیمار ساختند، خواستم تا درمورد بیماری فیبرومالیژیا نیزدر این سایت بنویسم، همه ناراحتی  های فیزیکی من از این سبب ا است.      

مردمان عوام فریب ایکه در طول تاریخ از طریق ادیان مختلف سوسیالیزم و کمونیزم خود را به قدرت رسانیدند، از خون مردم  قتل و کشتار انسان ها چور چپاول دزذی خود را  تغذیه نمودند و  صاحب قدرت پول و شهرت ساختند و  خود را افراد محترم در بین ما ساختند ، میگویند پولیس با ماست و یا ما افراد پر قدرت را درهلند میشناسیم که اولی در قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و این اقا را پولیسی دستگیر نمود که از جمله ای اینها نبود و دومی چرس دود میکند و انجینیر کمپیوتر  هم است، در امریکا یک تن دیگر از این افراد که افعان است و پولیس برادر خانم او را در قاچاق مواد مخدر  دستگیر نموده و برای رهایی او از زندان پول جمع میکرد تا به پولیس رشوه دهد به  فامیلم اخطار میدهد که حالا ما در کدام مذهب هستیم، همه جریانات در وبلاگ های رنگین کمان صلح در مورد این افراد مشرح نوشته شد ، این افراد یک دو نفر نیستند، پیروان ادیان مختلف ضد مذهبی پولیس قاچاق برمواد مخدر ..... در بین قوم خویش همسایه و همکار ما، خانه به خانه، کوچه به کوچه قریه به قریه شهر به شهر زندگی تمام مردم جهان را در کنترول دارند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره |                 10 

 به تاریخ ۲۰۱۱-۰۹-۱۲دوکتور نورووجاد یک تن از موسیقی دان های معروف کشورما که درمورد موسیقی کتاب مینویسند درضمن معرفی کتاب شان در برنامه پوهنه رنا ده،  در مورد اینکه موسیقی سبب ارامش ذهن میشود از موسیقی در تداوی امراض استفاده به عمل میاید وحتی موسیقی را پیراون یک تعداد ادیان شامل مذهب نمودند ، بحث جالب داشت که برایشان ارزوی موفیقیت میکنم، نظرات مرا در مورد ارتباط دعا با قانون جذب نیز تایید نمود، من توانستم بعد ازمطالعه درمورد فریکونسهای صوتی دراعضای مختلف بدن، بحث انرژی درمانی که ارتباط میگیرد به تمرکز ذهن ،چاکره سیستم، منظم شدن میدان مقناطیسی بدن و متصاعد شدن امواج مغزی به طور منظم به عالم هستی و مطا لعه ای امواج مغزی و بعد از مطالعه ای قانون جذب به یک نتیجه نهایی برسم، که در وبلاگ های مختلف رنگین کمان صلح در مورد معلومات از انترنیت جمع شده و موجود است و در نتیجه ارتباط قانون جذب را با دعا خلاصه نمودم واما  وی در ضمن اظهار داشت که من نیزدراین مورد تحقیق نمودم اما متاسفانه شرح ندادند که چطور؟؟ در ضمن در مورد موسیقی درمانی، رنگ درمانی، مقناطیس درمانی، سنگ های شفا دهنده معلومات در وبلاگ های مختلف رنگین کمان صلح موجود است. متاسفانه باوجود در دست داشتن وسایل تحقیقاتی علمی واز همه مهم تر قدرت وپول که در خدمت این مردمان قرار دارد، من در هیچ سایت انترنیتی و حتی موفق به خواندن یک کتاب و یا رهنمایی ایکه مرا کمک میکرد و ارتباط دعا را با قانون جذب شرح کند، نشدم و بنابر معلومات ایکه خودم به طور پراگنده ازسایت های مختلف انترنیت جمع اوری نمودم ، توانستم به اصتلاح این گره را باز کنم و به یک نتیجه ای نهایی برسم و ارتباط دعا را با قانون جذب بنویسم.  به همین ترتیب تحقیقات در مورد  تاریخ امپراطوران روم وفتوحات ایکه در طول تاریخ توسط اعراب وترکها انجام دادند به ده ها سایت انترنیتی را مطالعه نمودم، از مردم عادی ترک ارمنی ... در کوچه و بازار سوال نمودم که در ضمن در مقابل سوالاتم به من پاسخ درست میگفتند و من موفق شدم در وبلاگ همه مطالب را جمع اوری و بنویسم. اما خدا را صد هزار بار شکر با وجود مشکل صحی ایکه برایم ایجاد نمودند،  این معلومات را جمع اوری و به طور خلاصه توانستم جهت مطالعه ای خواننده گان محترم قرار دهم.   

  به اساس گزارش وزارت مواد مخدر افغانستان، مواد مخدریکه در صفحات شمال افغانستان تولید میشود از طریق کشورهای اسیایی میانه به اروپا و امریکا  صادر میشود، اما پولیس این گزارش را رد میکند،  سالانه در افغانستان ۸۵ کیلوگرام مواد مخدر تولید میشود که از تولید ان  ۶۴ میلیارد دالر عاید مافیای مواد مخدر میشود و از این پول ۹۷ فیصد ان به جیب مافیایی بین المللی مواد مخدر میرود، سالانه یک صد هزار نفر ازسبب معتاد بودن به مواد مخدر جان شانرا از دست میدهند که ۴۰ فیصد این تلفات را کشورشوروی متحمل میشود. (امید است تا دهقانان ما به کشت زعفران و ادویه های گیاهی تشویق شوند تا جای کشت بته کوکنار را زعفران و ادویه های گیاهی بگیرد، به دهقانان توسط افراد فنی در زمینه تدریس شود  ازیک طرف دهاقین ماعاید خوب ازفروش ان میتوانند بدست اورند از جانب دیگر ادویه های گیاهی بدون عوارض جانبی است، مردم ما از نبود و کمبود ادویه رنج نمیبرند، افغانستان یک کشورزرعتی است میتواند در اینده ازجمله کشورهای صادر کننده ای ادویه های گیاهی در منطقه و جهان محسوب گردد )

به اساس گزارش برنامه ای تلویزیونی فروغ انچه ابرقدرتها میتوانند درمیان مردم جهان تفرقه ایجاد کنند عنوان کردند اختلافات مذهبی ضدمذهبی نژادی زبانی قبیلویی (ملیت ) و مرزی یست و درشرایط کنونی کشور پاکستان مواد سوخت و یک وسیله  خوب برای پیاده کردن پلان صد سال پیش دولت انگلیس دراسیایی مرکزی، ناگفته نماند که تجارت  و سرمایه گذاری ابر قدرتها روی نفت گاز ذخایر مواد معدنی یورانیم قاچاق مواد مخدر( هیروهین مورفین چرس ... ) قاچاق انسان و در پهلوی ان با بلند رفتن قیمت نفت گاز مواد غذایی انرژی برق ادویه یا دارو پول بیمه ای صحی  ... تامین میشود،

 کتاب تحت عنوانcontrol your mind تازه به چاپ رسیده  در این کتاب به افشا گری سازمان های جاسوسی جهان میپردازد یک تعداد سازمانهای ایکه در سرتاسر جهان مردم را میخواهند درفقر نگهدارند و ۴ میلیون انسان را میخواهند درجهان از بین ببرند، کتاب دیگر تحت عنوان کمیته ای سه صد به افشار گری دولت انگلیس میپردازد این کتاب به زبان انگلیسی و فارسی موجود است ، گرچه این کتاب نزدم موجود نیست به نقل ازگزارش گر این برنامه داکتر جان کول من در کتابش چنین مینویسد: قدرت مردم جهان در دستی گرگان افتاده که میخواهند ما را بکشند و ما نمیتوانیم از خود دفاع کنیم، که من این نظریه را تایید میکنم درجای دیگر در این کتاب چنین اشاره شده: از مدت ۲۰ سال به این طرف دولت های دیکتا تور را در کشور های عربی قدرت دادند ، چرا در طی این ۲۰ سا ل به فکر از بین بردن این دولت ها در کشورهای عربی نشدند،  اتحادیه عرب به تصویب رسانیده بود تا اگر هر کشور دیگر به خاک شان حمله کند باید متجاوزگر را از کشور شان بیرون کنند این مصوبه ها در بخ نوشته میشود، در جای دیگر در این کتاب نوشته شده  :  از انحرافات اخلاقی گرفته  تا اختلافات مذهبی وسیاسی ،اختلافات در فامیلها و عامل فقر گرسنگی  بیسوادی و همه بدبختی های مردم  در کشورهای اسلامی وعامل بدنامی مسلما نان تا قتل رهبران مانند قتل جترال ضیا الحق  بهتو و احمد شاه مسعود مسوول ان کمیته سه صد است و اگر بدانند که دیگران به ضد شان هستند انها را میکوشند، به نظر من خواستند فقر اقتصادی را جهانی بسازند و امروز این فقر دامن گیر مردمان امریکا و اروپا پیروان ادیان مختلف سوسیالیست و کمونست ها نیز شد.

مقامات پليس افغانستان اعلام كردند: برهان الدين ربانی، رييس جمهور سابق و رييس شورای عالی صلح افغانستان، روز سه شنبه 20 سپتامبر در يک حمله انتحاري در خانه اش در کابل کشته شد.     http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100854678668          همه‌ ساله از تاریخ 13 تا 19 سنبله در سرتاسر کشور به عنوان هفته‌ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، تجلیل به‌عمل می‌آید.                http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=2650 

 روز گذشته  مورخ ۲۰ مارچ در یک دفتر ایکه در چندقدیمی منزلم فاصله داشت مراجعه نمودم، در این دفتر سه خانم هلندی مصروف ساختن کار دستی بودند و  اکثر اوقات خانم های هلندی  دراین دفتر که مربوط ساکنین این منطقه است جمع میشوند، من در ضمن شکایت از این همسایه ها در مورد تاریخچه امپراطور روم که لازم میبینم در این جاه  نیز ذکر نمایم شرح دادم یکی ازاین خانمان بالایش شوک عصبی امد، مرا بیاد یک تعداد ترکهای ساخته شده از این افراد انداخت که اکثر اوقات از  انها سوال میکنم این مردمان توسط  مغلولها هلاکو چنگنیز سلطان محمود غزنوی........ توسط ترکها طی قرنها در کشورهای ما تاخت و تاز نمودند، تمدن و امپراطور پریشیا را از بین بردند، مارا به صدها ملیت ادیان و زبان تقسیم نمودند تمدن بین النهرین و یونان باستان نیز توسط این مردمان به خاک یکسان شد، توسط دولت عثمانی ها و فعلا جنگ را در کشورهای اسیایی مرکزی، کشورهای خاور میانه و کشورهای عربی دامن میزنند، گاهی یک گروپ را به قدرت میرسانندو زمان گروپ دیگر را، خلاصه این سلسله از قرنها ادامه دارد......  در گذشته ها امپراطور روم  شامل روم بخش از خاک اروپا و ترک بود به شمول اورشلیم یا فلسطین زاده گاه مسیح که شامل امپراطور روم  بود، عیسی مسیح توسط این مردمان صلیب شد  و بعد بنام مسیح قدرت گرفتند، ( عیسی مردم را از دادن مالیه به دولت ان وقت متع میکرد و اما در شرایط کنونی در کشورهای پیشرفته ای جهان مردم به دولت  تکس میدهند و به بهانه ای مبارزه با تروریزم در کشور ما جنگ است) امام شیعان علی (ع) و امام حسین (ع) که در طول تاریخ از ازاد منشی این مردان تاریخ،  پیروان ادیان و گروه های مختلف یاد اوری میکنند نیز توسط این مردمان به شهادت رسید، اگر چه در ظهور اسلام به حضرت محمد (ص) کمک نمودند و اما قرار شنیده  از برنامه های تلویزیونی یکی از مبلغان دینی اهل تشیع : حضرت محمد  ص را زهر دادند  در اروپا ۴۰ فیصد مردم ساخته شده از این افراد اند که اکثریت شان درپست های مهم کار میکنند  دارای تحصیلات عالی و یا تجارت و کار شخصی میکنند بقیه مردم  عادی در اروپا اقتصاد متوسط دارند، اگر چه اکثریت این مردمان کدام عقیده ای مذهبی ندارند اما از نطریات سوسیالیستی یا کمونستی نیز پیروی نمیکنند به نظرمن سوسیالیزم و کمونیزم در شوروی وقت و چین روی کار شد تا عیسوی ها مسلمانان و پیروان سایر ادیان را توسط طبقه کارگر زیر نام اعمار جامعه ای بدون طبقات سرکوب نمایند مخصوصا در کشورهای اسیایی مرکزی، درشوروی سوسیالیزم را ساختند و از بین بردند در حالیکه کارگر حالش بهتر نشد .... مردمان اروپا در جنگهای جهانی اول، دوم  و جنگهای صلیبی شرایط بدتر از ما را داشتند میگویند تفرقه بیانداز و حکومت کن، بعضی ها در مورد عقاید مذهبی از من سوال میکنند، من این اجازه را به خود نمیدهم تا در مورد عقاید مذهبی یا غیرمذهبی دیگران قضاوت کنم، به عقاید مذهبی پیروان ادیان مخلتف احترام میگذارم این وبلاگ توسط کدام گروه و گروپ خاص حمایت نمیشود، یگانه هدف من از ساختن این وبلاگ ها در رفاه سعادت سربلند زیستن و در صلح زیستن تمام فارسی زبانها هموطنانم هم از فارسی زبانها پشتو زبانها همه ملیتها و در مجموع اریایی هاست  در هرمرام و هدف ایکه هستند هر قدر ما به جزییات مسایل مذهبی و سیاسی توجه کنیم اختلافات ما زیاد میشود باید نادیده بگیریم و فراموش کنیم.    اریایی ها  مردمان هند اروپایی هستند که دراسیایی مرکزی مهاجر شدند و امروز ما بنام افغان تاجک هزاره  پشتون ایرانی بلوچ کرد ارمنی اذری ترکمن پاکستانی هندوستانی ... یاد میشویم،اما فراموش نکنیم که اجداد ما اریایی ها در اروپا زندگی میکردند. بنا اسیایی مرکزیی که باشنده گان انرا اریایی تشکیل میدهند، علاوه از اریایی مردمان بیطرف و عادی مانند اریایی ها که اجداد اینها عرب و یا ترک بودند به دستور امپراطوران روم توسط اجداد شان کشور گشایی ها صورت گرفت و اینها از سابقه اجداد خود اگاه نیستند واما نسلها نسل در این سرزمین باقی ماندند. کشورهای اسیایی مرکزی را توسط ترکها به ملیت های افغان هزاره تاجک ازبک ارمنی پنجابی بلوچی پشتونستانی ایرانی شیزازی ترک ..... خلاصه به صد ها ملیت مذهب و زبان تقسیم شدیم. به نظر من زیادترین ارقام این مردمان استفاده جو  کمتر با سواد و یا بیسواد  در کشورهای عقب مانده مانند افغانستان، پاکستان ... است این افراد استفاده جو با تشویق طالبان به حملات انتحاری کشور شانرا بدست خود شان ویران میکنند، چنانچه ما در زمان حمله ای شوروی در افغانستان و بعد جنگ های مجاهدین با همدیگر  و در طول تاریخ در کشور خود این حوادث را زیاد تجربه نمودیم،  متاسفانه در کشورهای ما مردم ما قصدا بیسواد نگهداشته میشوند تا نتوانند از وقایع ایکه  درطول تاریخ درکشور شان اتقاق افتاده اگا هی حاصل  کنند، اطفال و جوانان ما بنابر شرایط جنگ نمیتوانند به تحصیلات شان ادامه دهند تا سرنوشت و  زندگی شانرا خودشان بدست خود تعین کنند. اکثریت مردمان ایکه در  کشورهای اروپایی از سایر کشورها پناهنده میشوند هم از عرب ترک مردمان کشورهای اسیایی افغان ایرانی پاکستانی  .... مردمان سیاه پوست افراد ساخته شده از این مردمان اند خلاصه پناهنده گان از سرتا سرجهان،  این مردمان زیادتر به کار تجارت و کار ازاد مصروف اند و تعداد محدود دارای تحصیلات عالی و یا متوسط مخصوصا مردمانیکه اجداد شان از گذشته های دور به این کشورهای پناهنده شده اند و  برعکس یک تعداد این مردمان که درکشورهای خود سواد نداشتند در اروپا توانستند تا اندازه ای  با سواد شوند بکارهای عادی که کدام عاید برایشان ندارد مصروف گردند در اروپا هیچکس ازگرسنگی نمرده و  اما اطفال این فامیل هاچون در این جاه تحصیل میکنند هرکدام در اینده میتوانند به کمک اروپایی های ساخته شده از این مردمان از تحصیلات عالی بهره مند گردند و در اینده یک تعداد دوباره به کشورهای شان برمیگردند و یک تعداد در کشورهای اروپایی باقی میمانند، این مردمان در سرتاسر جهان به قسم یک گروپ منسجم که میتوانند از حمایت یکدیگر برخوردار باشند زندگی کنند درمیان پیروان ادیان مختلف و یا غیر مذهبی و ضد مذهبی ها در میان نژاد های مختلف، اقوام قبایل و ملیت های مختلف در سرتا سر جهان.  مذهب اسلام در زمان جهالت عرب برای ازادی زن ظهور کرد تا از جهالت عرب درقبیله قریش جلوگیری کند قسیمکه امروز گروپ های خاص سیاسی و مذهبی برای ازادی و حقوق زنان مبارزه میکنند و از یک قرن به این طرف از روز جهانی زن تجلیل به عمل میاید و اما حضرت محمد(ص) نتوانست موفق شود و در مرور زمان ابر قدرت ها با استفاده ازجهالت عرب کوشش نمودند تمدن پرشیا را از بین بردند .  ابر قدرت ها در طول تاریخ مردمان ازادمنش و ازادیخواه را به قدرت میرسانند و میکشند و بنام شان قدرت میگیرندو یا از نظریات دیگران برای پیش برد اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. ( معلومات در وبلاگ رنگین کمان صلح ، در مورد تمرکز ذهنی و قانون جذب  معلومات در رنگین کمان صلح ۵ شامل پیوند های این وبلاگ) .                     موضوع ایکه باید روی ان اشاره نمایم و  از این موضوع  طی چند سال بار بار به  پولیس نیز یاد اوری نمودم خواستم درج وبلاگ نمایم شخصا به عقاید مذهبی مسلمانان  عیسوی  ها احترام میگذارم  مشکل من از زمان با این افراد شروع شد که در داخل افغانستان با مجاهدین شروع بکار نمودم بعد در پاکستان و فعلا در هلند -یک تعداد  این افراددر ابتدا که ارتباط قومی باپدرم دارند پدرم در میان قوم و مر دم  افغانستان شخص نام دار و با معرفت بود ( بیوگرافی  درج رنگین کمان صلح 2 )   این افر ا د فامیل های تحصیل کرده را زیر نظر میکنند و بعد در پاکستان خویش هم شدند شروع شد  ( شرح  این مطالب در وبلاگ رنگین کمان صلح3...) و از روزیکه افغانستان را ترک نمودم چه در پاکستان و  چه در هلند درمیان گروپ های مذهبی مثل حزب اسلامی خاد خلقی پرچمی ( در گروپ های  مذهبی و غیر مذهبی افراد ساخته شده از  این دسته )  به گروه گروه مسلمانان را در پاکستان و  اما در هلند چون درمیان عیسوی ها و سوسیالیست ها از قدرت فوق العاده برخوردار اند توانستند به گروپ گروپ عیسوی را به ضدم به استعمال بگیرند ( شرح مطلب در رنگین کمان صلح5 ) برای این افراد کتب مذهبی و یا نظریات غیر مذهبی صرف یک وسیله ایست برای کسب قدرت و ادامه قدرت در میان مردمان عادی. اکثریت مردم ایکه وبلاگ را مطالعه میکنند  چه در افغانستان و یا ایران مسلمان ها اند - مطالب وبلاگ بیطرفانه حتی اهنگهای مذهبی را  از همه ادیان من در وبلاگ دارم و در مورد تاریخچه  این قوم که شرح ان در وبلاگ  های رنگین کمان صلح  2-5-4 و در مورد اینکه اینها خود کدام عقیده مذهبی ندارند شرح  ان در رنگین کمان صلح5 موجود است تا باشد  کمک برای پیروان همه ادیان و یا کسانیکه کدام عقیده مذهبی  کرده باشم -  صرف این یک بهانه است که بنام اسلام و یا عیسویت مردم به ضدم تحریک میشوند زیاد تر هدف این افراد شخصی یست تا مذهبی- در حالیکه  مرا تحت فشار های  افراد مذهبی عیسوی ها پولیس  و همسایه ها  قرار میدادند به پسران طالب -مسلمان و عیسوی ساخته شده از این افراد  وظیفه داده میشد و پیشنهاد ازدواج و دوستی میکردند- در اپارتمان ایکه زندگی میکنم اکثر این پسران مجرد  عیسوی مسلمان یا کدام عقیده مذهبی ندارند کوشش مینمایند با من دوست شوند  یکی از اینها هلندی که به قاچاق مواد مخدر دستگیر شد در  غیر  ان شکنجه عصبی روانی (بیدار من  نمودن شب از خواب  با  ایجاد صداهای وحشت ناک و کوبیدن دروازه ها مصروف میشدند که از شب گذشته دوباره شروع شد )  همه همسایه های ایکه در  این تعمیر طی4 -5  سال زندگی میکنند ساخته شده از این  افراد  به شمول یک خانم سالخورده که دخترش در شفاخانه در بخش ریسپشن کار میکند و هر باریکه به شفاخانه مراجعه میکردم  از رشپشن شروع میکرد به زنگ  زدن در داخل شفاخانه - علاوه  از بهانه های  مذهبی- دور  نگهداشتن و به اصتلاح  قصدا زدن از  ادامه تحصیل چه در پاکستان و  هلند  قصدا مریض نگهداشتن در خانه - یک تعداد از اینها که طالب نیستند و مسلمان مترقی اند دشنام دادن توهین کردن از طریق برنامه های تلویزیونی  ایرانی ها درامریکا که کوشش میکنند مردم عادی ترک را به ضدم به تحریک بگیرند  ما تا جک ها ترک هستیم و  اما نه مانند این  افراد مسلمان و یا ترک بودن اینها برای کسب قدرت پول و شهرت است  و بس با از بین بردن  امپراطوری پرشیا  توسط امپراطوران روم  به واسطه  قوم ترک ما به صدها ملیت زبان و مذهب تقسیم شدیم تغیر نام خراسان به افغانستان - تغیر نام  فارس به ایران  در حقیقت همه اریایی هستیم  پشتون ایرانی تاجک ........ همه ملیتها  ساکن در اسیایی مرکزی اریایی ها اند .( امپراطور  روم در انوقت شامل روم  بخشی از خاک اروپا و خاک ترک و  فلسطین یا اورشلیم که مسیح در ان متولد یافته نیز جز خاک ترک بود  شامل بود  و مردم پشتو زبان ما نیز از فلسطین در افعانستان مهاجرت کردند .- یک تعداد  مسلمانان متعصب مذهبی پاکستانی ساخته شده از این ( خانم همسایه پاکستانی که از جمله این مردم بود ) مسلمانان مانند اینها ازرفت و امد معلمان عیسوی به شمول این معلمان که همه اینها در پاکستان نیز  همدست بودند  درمنزل ما جلوگیری به عمل اوردند تا بتوانند در انوقت مسلمانان را خوبتر به ضدم تحریک و مرا تحت کنترول مسلمان ها نگهدارند  و از همه جالب تر که در حملات 11 سپتمبر و قتل احمد شاه  اینها  دست داشتند و موضوع مهم تر دیگر که از مدت ممکن زیاده تر از یک هفته موتر خیلی مودل کهنه در جلوی اپارتمانم پارک میکند- مالک این موتر مسلمان با شکل ظاهری  چشم های برامده  عصبی مزاج مانند  افراد متعصب مذهبی  کلاه بافتگی در سرش میگذارد و ریش هم دارد با نگاه های خیلی بد بد هر باریکه در موترش او را میبینم به طرف کلکین اپارتمانم نگاه میکند فقط کنترول  این اپارتمان را به عهده داشته باشد و جلوی شیشه  موترش را نیز از داخل موتر  پوشش  میگذارد تا داخل موتر از جلو معلوم نشود و زیادتر به مسلمانان شباهت دارد که از انها در حملات انتحاری در کشورهای اروپایی  استفاده میکنند و  اکثرا در تلویزیون ما انها را مشاهده میکنیم و  تا میتوانند از هر طریق یک مشکل اقتصادی بر ایم ایجاد کنند  امسال با فرستادن ویروس  کمپیوترم را سوختاندند  از زمانیکه من ۱۲ سال پیش تداشتم از زبان این مردم میشنیدم که سعیدان عیسوی ها اند  چه در افغانستان و یا پاکستان کوشش میکردند تا  مرا به ضد سعیدان  و یا انها را به ضد من تحریک کنند  ( افراد ساخته شده ا ز این مر دم که خود کدام عقیده مذهبی نداشتند )    تا اینکه هر دو  گروپ  سعیدان و عیسوی ها را تا توانستند چه در پاکستان و هلند به ضدم تحریک نمایند. من این همسایه ها  را یک روز یکشنبه ندیدم که کلیسا بروند  اکثریت کدام  عقیده مذهبی ندارند. مساله زبان پشتو  که طالبان و خلقی  ها در هلند به ضد م تحریک میکردند- پشتو زبانها و ایرانی ها نیز ترک اند شرح رنگین کمان صلح 4 زمانیکه با مجاهدین کار میکردم 50 فیصد مریضانم پشتو زبان بودند که از مناطق خیلی دور دست میامدند من  به زبان پشتو بلدیت دارم  خواندن و  نوشتن زبان پشتو را در مکتب اموختم همه نوشته های وبلاگ رنگین کمان صلح فونت  پشتو  است - میتود نوشته فارسی من پشتو  است و  با زبان پشتو  کدام مخالفت ندارم خلاصه همه و همه یک بهانه است نه تنها در زندگی شخصی من بلکه مردم ما به ادیان ملیت ها زبان ها ی مختلف تقسیم شدند  مذهب اسلام  و دیگر ادیان را به چند و چندین شاخه  ها تقسم کردند ما تقسیم به  ادیان  زبان های مختلف ملیت های مختلف شدیم  و  از یک نسل به نسل دیگر  این تقسیمات به ما  میراثی باقی ماند  و  این وظیفه ماست تا ذهن نیمه هوشیار خود را از باورهای ایکه سبب تفرقه افگنی میان ما شد ه  فارمت کنیم.  با پیشرفت علم  و تکنالوژی در جهان - مادر تشکیل گروپ های سیاسی و مذهبی مختلف پیشرفت نمودیم و هر روز به تعداد گروپهای سیاسی  در کشورهای ما افزون گردید این هم مشکل دیگر برای فر د فرد ماست هرکدام هدف رسیدن به قدرت را دارند نه خدمت به ملت را و با ایجاد این گر وپ ها طی سی  سال جنگ نه تنها کشور ما را به یک ویرانه مبدل کردند  بلکه قوم ها فامیل هانیز از هم پاشید پس بهتر خواهد بود تا از جلب و جذب در این گروپ  ها چه در داخل افغانستان و یا خارج از کشور خودداری کنیم. روز گذشته مورخ ۲۲ فبروری من در شاپ ایکه کمپیوتر را جهت ترمیم برده بودم  تا دوباره تسلیم شوم مراجعه نمودم وقتی دوباره به خانه  برگشتم کدام شخص ناشناس قفل دروازه اپارتمانم را باز نموده بود  که قفل باز بود و اما  قفل اضافی را که خودم در دروازه انداخته بودم قفل بود معلوم نبود که این قفل را نیز باز توانسته بودند یا نه چون این قفل اگر باز شود دوباره با فشار دست قفل میشود- اما وقتی حیرت زده داخل منزل شدم گربه از من خود را پنهان میکرد و میترسید فکر کردم حتما کسی داخل اپارتمانم شده ا ز طرف دیگر امروز متوجه شدم نبات ایکه در دیوار ریشه میدواند و به دیوار  تراس و کلکین اشپزخانه زیبای خاص داده بود شخص نامعلوم در حالیکه هنگرهای لباس را از جایش بیجاه نموده در تراس که در طبقه ای دوم قرار دارد اینکه چطور از پشت این تعمیر بالا شده  این نبات  را از دیوار تراس (دیوار دوش کلکین دوش و کلکین اشپزخانه کنده و به بیرون از تراس پرتاب نموده  بود نمیدانم هدف این شخص از کندن این بته زیبا از کلکین و دیوار تراس و امدن  به تراس اپارتمانم بدون اجازه چه بوده- من در طول همین ۶-۷ شب که  گذشت دقیق بخاطر ندارم در ساعات بین ۲-۳ شب از ناحیه اشپزخانه و تراس صدا شنیدم و اما در انطرف این اشپزخانه اتاق خواب همسایه قرار دارد این پسر چرس دود میکند و به الکول معتاد است فکر کردم ممکن این اقا با دوستانش باشد و پارتی داشته باشد. من هیچگاه از این تراس در زمستان استفاده نمیکنم اگر این بته دروازه را مسدود ساخته بود برایم مهم نبود.  ...... به پولیس های وابسته به این افراد خارج  ار دفتر پولیس هدایت داده میشود تا با من چه نوع برخورد داشته باشند، گاهی وعده کمک و زمان برخورد زشت وقتی متوجه میشوم مدت ۱۰-۱۵ روز میتوانم به راحت در اپارتمانم زندگی کنم با خود فکر میکنم دیگر این همسایه ها با من برخورد شان تغیر خواهد کرد و صحتم بهتر میشود و اما برخلاف .زمانی هیچ بهانه به پولیس باقی نمیماند میگویدبرو به دفتر پولیس منطقه ایکه زندگی میکنی مانمیتوانیم ترا کمک کنیم به این بهانه و اگر به دفتر پولیس مراجعه نمایم یک تعداد خانم های پولیس مانند این افراد با نگاه  ،گفتار و رفتار شان چنین وانمود میکنند که  همه کار را عیسا میکند وزمانی اینها را  از دفتر میفرستند تا با همسایه صحبت کنند در موتر پولیس از جلو اپارتمان عبور میکنند و یا در خارج از اپارتمان منتظر میمانند و فرار میکنند، چون یک تعداد این افراد درمیان افراد پولیس با همسایه ها یکدست اند، پسر افغان به اسم عبدل در دفتر پولیس کار میکند که در افغانستان طالب و پولیس بود  تقریبا از مدت دو روز به این طرف برای اینکه اپارتمان  این همسایه ها مشخص نشود تا کدام یک از این اقایان وحشی صفت به کوبیدن دروازه ها در داخل تعمیر مصروف میشوند در زیر زمینی این اپارتمان که باشنده ای هر اپارتمان یک اتاق جداگانه جهت گذاشتن اشیایی اضاقی منزل دارند خود را به کوبیدن دروازه ها در زیر زمینی مصروف میسازند و پولیس میگویید ما نمیدا نیم که کدام یک از باشنده گان این اپارتمان ها اند در جواب گفتم با تروریزم مبارزه میتوانید و اما جلوی ۶ نفر مضر را در این اپارتمان گرفته نمیتوانید؟؟؟؟ تعداد همه ای  این اپارتمانها  در این تعمیر به  هشت اپارتمان میرسد به شمول اپارتمان خودم و یک دختر ترک که اکثرا در منزلش تشریف ندارد با مادرش زندگی میکند باشنده گان این تعمیر عیسوی مسلمان شیطان پرست یا غیر مذهبی و یا باور به انرژی درمانی دارند، همه ساخته شده از این افراد و اما پولیس ساخته شده از این افراد  در طی این ۱۳ سال به گفته ای خود این مردم به اصتلاح  پلی میکند و بازی میدهند تا باشد چگونه  و به چه راه و روش های زندگی مرا تحت کنترول خود داشته باشند، این  افراد چه مذهبی پیرو هر دین و مذهب و  یا ضد مذهبی  اهداف شخصی دارند تا مذهبی بودن اینها. در طول تاریخ از نسلها نسل به این طرف ابتدا از طریق مذهب و بعدها از طریق تشکیل گروپ های سیاسی مذهبی و ضدمذهبی در غیر ان با ساختن کیس و دسیسه ها،منفی بافی و دیگران را قصدا از تحصیل به دور ماندن، مضریت ویا به بهانه عشق دوستی ، رفیق بازی ،ازدواج ( بدنبال فامیلهای تحصیل کرده میگردند)  معتاد ساختن مردم جهان مخصوصا جوانان نوجوانان به مواد مخدر الکول....  توانستند افراد یک جامعه یا زندگی شخصی افراد را در کنترول خود داشته باشند و باتفرقه اندازی میان فامیل ها اقوام ملیتها  افراد اقشار مختلف جامعه و  یا با تشکیل گروپ های مختلف سیاسی مذهبی و یا ضدمذهبی مردم را در سر تا سر جهان سرگرم و در گیر اختلافات فامیلی ،سیاسی مذهبی ... نگهداشتند، از زبان این افراد میشنوم که ادیان همه ساخته شده، علم دانش را برای خود میخواهند و تما م تلاش اینها بدست اوردن پول و قدرت است نه مذهب و یا افکار ضد مذهبی شان و مردم جهان را سرگر م مسایل سیاسی مذهبی و یا ضد مذهبی نگهداشتند با ایجاد جنگها و تفرقه اندازی،  مردم جهان را در فقر اقتصادی و دور از دانش نگهمیدارند، هشتاد در صد رسانه ها مطبوعات  تبلیغات سیاسی ، مذهبی در ادیان مختلف و یا ضد مذهبی در دستی این افراد قرار دارد ، حتی از برنامه های اموزشی به نفع خود و محترم جلوه دادن خود در میان مردم استفاده میکنند، اکثر بر نامه ها یا مذهبی است یا ضدمذهبی یا مسایل دور از اخلاق و سکسی برای گمراه کردن جوانان و نوجوانان تا از هر طریق بتوانند کنترول زندگی جوانان را بدست بگیرند، انچه ما میشنویم و  میبینیم و ذهن نیمه هوشیار ما قبول میکند در حالیکه وافیعت چنین نیست ( ذهن نیمه هوشیار شما در مورد انچه واقیعت دارد و یا ندارد نمیتواند فرق قایل شود و با تبلیغات این مردمان در هر مورد قبول یا باور میکند، اکثریت این مردمان عادت دارند تا دیگران را تلقین ذهنی نمایند. ( این باور های ماست که سبب موفیقیت یا عدم موفیقیت ما در زندگی ما میشود، قانون باور از جمله قوانین ذهنی یست، قانون باور میگوید: انچه را که باور کنید تبدیل به واقیعت میشود، چون مغز شما مطابق باور شما از همان جنس یا فریکونس از عالم هستی جذب میکند و در زندگی حقیقی شما شکل میگیرد، با به عباره ای دیگر قانون باور یا ایمان به قانون جذب تبدیل میشود، عیسی  ع وقتی بیماران را شفا میداد میفرمود: ایمان تو  ترا شفا داد، تفصیل بیشتر در لینک این وبلاگ) و از شما افراد مذهبی و یا ضدمذهبی میسازند. انرژی درمانی و  قوانین ذهنی مانند قانون جذب  را این مردمان از نسلها نسل میدانستند  و تدریس انرا میان مردم جهان منع نمودند  و فعلا به ندرت در بعضی  رسانه ها به تدریس میگیرند.  این مردمان مرموز پیرو صد دین و مذهب یا ضد مذهبی که ممکن ۳۰-۴۰ قیصد نفوس جهان را تشکیل دهند درمیان قوم خویش همسایه همکار فامیل تان ممکن همسر شما مانند این افراد باشد، شما او را نشناسید خود را افشا نمیکنند، از روزیکه من از افغانستان دور شدم مردم را به بهانه مذهب چه در پاکستان و فعلا در هلند به ضدم به تحریک گرفتند در حالیکه این مردمان در پاکستان وابسته به گروه های سوسیالیستی و خاد بودند و در هلند با استفاده از سعیدان شروع به تحریک عیسوی ها به ضدم نمودند ( سعیدان وابسته به گروپ خلق که برای سوسیالیست ها ی وروسی کار میکنند)  و با طالبان نیز همدست بودند. ( همه ساخته شده از این مردمان ) طی ۱۳ سال قصدا در اپارتمانم توسط همسایه ها بیمار نگهداری میشوم  که اکثرا از طرف شب با کوبیدن دروازه ها و یا رها نمودن اشیایی   وزمین بزمین فلت در طول شب یا روز میپردازند و اگر به پولیس زنگ بزنم پولیس در جواب میگوید بشنو تحمل کن، تیلیفون را مصروف نگهمیدارد و یا خاموش میکند، اگر به دفتر پولیس مراجعه کنم در جواب میگوید همه کار را عیسی میکند و این خانم را اگر از ذفتر پولیس میفرستند، با موتر پولیس از رو به روی اپارتمان میگذرد و یا در سرک صبر میکند، چون با همسایه ها همه همدست اند داخل اپارتمان نمیشود ، چندی قبل یکی از این  همسایه ها را پولیس ایکه مانند اینها نبود در قاچاق مواد مخدر دستگیرنمود،در شهریکه قبلا زندگی میکردم یک روز جهت شکایت از همسایه ها به دفتر پولیس مراجعه نمودم ،رنیس دفتر پولیس بدون اینکه به حرفم گوش کند مرا از دفتر خارج نمود و میگفت من از بعضی ها شنیدم که تو دیونه هستی و به این بهانه خود را به اصتلاح تیر نمود،هر وقتی ایکه من این پولیس را در موترش مشاهده میکردم بد بدبه طرفم میدید به اسم فن امن رومن  با تخلص رومن بودند  از طرف دیگر دختری را برای کشتن من وظیفه داده بودند ، شوهر این دختر خلقی و با طالبان پاکستانی همه دوست بودند، این دختر یک روز میخندید که عیسوی ها احمد شاه مسعود را میکشند، من فکر میکردم که این دختر مزاق میکند ، من نمردم  اما بعد ازمدتی حملات یازده سپتمبر انجام یافت و احمد شاه مسعود نیز کشته شد، اگر احمد شاه مسعود حیات میداشت به نظر من این مردمان مرموز نمیتوانستند قاچاق مواد مخدر نمایند ، حتی در مورد قتل احمد شاه مسعود تا حالا هیج کدام  تحقیقات صورت نگرفت و دوسیه اش را بستند، طالبان را مدتی براینکه بتوانند قاچاق مواد مخدر کنند در افغانستان قدرت دادندو اما در موجودیت طالبان نمیتوانستند از ذخایر مواد معدنی یورانیم .... استفاه کنند، چون طالبان از حضور مستیقم این مردمان جلوگیری میکنند خلاصه همسایه های من که همه ساخته شده از این افراد مرموز اند، عیسوی  مسلمان شیطان پرست ضدمذهبی که سوسیالست و  کمونست نیستند و تو سط پولیس حمایت میشوند  ( من از اینکه صحتم خوب نیست نوشتن دوام دار را در وبلاگم متوقف میکنم، وقتی خوش نباشم  از سردردی و درد های شدید عصبی نمیتوانم هیچ کار انجام دهم و در پهلوی همه که در این روز افسرده گی شدید دارم ، از یک طرف همسایه به مضریت میپردازند و از جانب دیگر براینکه بتوانند کنترول زندگی مرا صد در صد در دست بگیرند به بهانه کمک که من میخواهم کمک کنم به یک تعداد وظیفه میدهند، در حالیکه این وظیفه پولیس است  نه افراد معمولی، به پسران مانند خود در هر اورگان ایکه از اینها شکایت میکنم به این بهانه این افراد مضر میخواهند با من دوست شوند یا ازدواج کنند این قصه طی این ۱۳ سال جریان دارد این اقایان یا پسران عیسوی مسلمان و یا ضدمذهبی ... خلاصه مانند شطرنج بازان ماهر هر روز این شکارچی ها به فکر یک پلان جدید اند ، اکثریت  دوکتوران مانند این افراد معاینان صحی مرا غلط مینویسند و  یا اینکه با تداوی های ایکه بتوانند مرا مخفیانه بکشند،میپردازند، حتی اگر به بیمارستان بروم  تیلیفون در دستی این افراد و یکدیگر را  از امدن من اطلاع میدهند من به این فکر هستم تا اگر روزی به بیمارستان بستری شوم عاجل مرا خواهند  کشت.  به پاسخ سوالات شما عزیزان                                                                                       ۱۱-۰۵-۲۲   

امروز مورخ ۱۱-۰۵-۲۹: روز گذشته در جریان یک حمله انتحاری در ولایت تخار در شمال افغانستان، جنرال داود داود فرمانده پولیس حوزه شمال افغانستان و دست کم شش نفر دیگر کشته شده اند. (جنرال داود داود و شاه جهان نوری از همکاران نزدیک احمد شاه مسعود بودو به اساس گزارشات رسانه ها چندی قبل  او یک تعداد از افراد پولیس که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند به چنگ قانون تحویل نمود)، به نظر من تا زمانیکه  ازتجارت قاچاق و فروش مواد مخدردر کشورهای اروپایی و امریکا جلوگیری نشود، در افغانستان که یک کشور  فقیر است و زیاد تر از سه دهه جنگ و جنگ ایکه فعلا در افغانستان دامن زده میشود، در افغانستان و کشورهای اسیایی مرکزی خیلی مشکل خواهد بود تا جلومافیایی مواد مخدرگرفته شود این افراد درمیان پولیس و یا مردمان عادی و ملکی از قدرت فوق العاده برخوردار بوده و با استفاده از احساسات مذهبی عیسویها و یا طالبان هرنوع بلایی را در تباهی فرد فرد ما ومردم جهان، میتوانند، بیاورند با استفاده از افراد مذهبی در ادیان مختلف و یا پیروی از نظریات ضد مذهبی به خیلی اسانی مردم را به ضد یکدیگر شان به تحریک بگیرند، در اروپا برای این مردمان تربیه بته های چرس و فروش چرس ازاد گذاشته شده، تا بتوانند جوانان و نوجوانان را در اروپا به کشیدن چرس ، مورفین، الکول..... معتاد سازند، شما جوانان  نوجوانان  متوجه باشید که یک تعداد از این افراد در محافل، مکاتب به لباس  دوست و رفیق به شما الکول، سگرت ....  تعارف میکنند، تنها دود سگرت  نیکوتین و دیگر موادیکه در سگرت موجود است را اگر مورد بررسی قرار دهید، سبب کانسر در جوف دهن، مری و قسمت های مختلف سیستم تنفسی شده، مستقيمآ بالاي رشته هاي عصبي انسان تاثير سو داشته از آن سبب است كه مبتلايان آن احساس آرامش وتسكين عصب ميكنند وبصورت متداوم به آن معتاد ميشوند، درآن حالت مسموميت و زهر آگين ترميشود كه مصرف كننده را از ناحيه شش ها ، مري، کلولون ، سيستم تنفسي، هضمی مورد حمله قرار ميدهد وبه مرور زمان سيستم تنفسي بدن به آن عادت ميكند كه دروقت نرسيدن اين مواد يك نوع سگنال به عصب ميدهد ودوباره ميل دود نمودن سگرت به انسان دست ميدهد. درصورت استعمال دوامدار تمام وجود انسان از جمله جريان خون تابع موثريت سگرت شده وانسان را از حالت عادي ونورمال انحراف داده ودريك انزواي كلي قرارميدهد وسگرت بيش از هرچيز ديگر دشمن نزديك سلامتي انسان بوده با گذشت زمان حجم واندازه مصرف نزد شخص معتاد بالا ميرود وهمان نشه يامزه روز اول برايش نميرسد.سگرت در هر دود خود يك ثانيه از عمر انسان را ميكاهد و هويدا است كه اشخاص معتاد به سگرت اگر ظاهرآ سالم هم باشند مقاوت وجود شان درمقابل امراض وآفات عضوي نسبت به اشخاص غيرمعتاد چندين برابر پايين آمده ودوره معافيت بدن شان كم ميشود طور مثال: اين اشخاص درست دوش كرده نميتوانند واشتهاي منظم ندارند.رنگ دندانها سياه ميشود رنگ پوست كبود وسياه ميگردد. در مجموع همه مواد معتاد کننده برای صحت مضر هستند علاوه به اینکه  شما  به کشیدن سگرت ... عادت میکنید ومعتاد میشوید، به اقتصاد شما صدمه میزند، این افراد به روش های مختلف  میکوشند به مردم جهان صدمات صحی و اقتصادی وارد کنند و مردم را دور از دانش و تحصیل نگهدارند.          یک تعداد از این افراد مرموز نمثیل افراد خیلی مهربان رامیکنند و یک حالت خاص را به خود اختیار مینمایند که به نظر ایند مردمان خیلی مظلوم و مهربان اند، اکثریت در منزل حیوانات نگهداری میکنند خیلی مهربان جلوه میکنند  درحالیکه غذا و ابیکه من برای گربه ها ی بی خانمان در میان بته های خار جلوی اپارتمانم میگذارم همه را به دور  میافگنند، سگ ها را  بدنبال  این گربه های بیچاره رها میکنند، این گربه ها را سگ زخمی میکند و یا میکشد، به صد رقم کوشش میکنند غذایی گربه ها را درمیان بته های خار پیدا کنند و غذاهایشان را به دور بریزند و یگانه دلیل ایکه این افراد حیوانات خانگی نگهداری میکنند تا به این بهانه خود را درمیان مردمان عادی افراد مهربان جلوه دهند تا جنایات ایکه در طول تاریخ به مردم جهان روا داشتند پوشیده بماند، خودر ا دوستان خداوند در ادیان مختلف میدانند ما خدا شناسی ، صداقت، عشق بوطن...... را از اینها بیاموزیم، در حالیکه در طول تاریخ زندگی های مردم را تاراج نمودند و به یغما بردند و مردمان بی دفاع را به بهانه های مختلف کشتند، قدرت مردم جهان امروز در دستی قاچاق بران مواد مخدر، دزذان و چپاول گران پیرو صد دین و مذهب افتاده و یک تعداد از این چپاول گران با پیروی از افکار سوسیا لیستی و کمونستی  که در اصل کدام عقیده مذهبی ندارند برای سوسیالیزم و یا کمونیزم  نیز کار نمیکنند، همه مذهبی یا ضدمذهبی مبارزه و ادم کشتن به خاطر پول و قدرت مانند هنرمندان فلم با مردم جهان معامله میکنند، تمثیل خیلی عالی، باتیلیغات و نوشتن کتابها و استفاده از نظرات دیگران جهت جلب و  جذب مردم جهان برای پیش برد اهداف سیاسی شان در میان مردم  جهان با چی نیرنگ ها که نیست، اگر کدام عقیده مذهبی داریم یا نه ، زندگی شخصی ما خانه ما ،شهر ما  کشورما را تباه و ویران میکنند و داد از بشردوستی وطن دوستی .... میزنندو هیچ قانونی برای این افراد وجود ندارد تا از اینها سوال شود.  به نظر من یک ممثل نمیتواند در نقش خود موفق باشند که این افراد پیرو صد دین و مذهب و یا با افکار ضد مذهبی در میان مردم جهان در عوام فریبی موفق اند.              ۱۱-۰۵- ۲۳   امروز با یک تن از این افراد که تازه در اپارتمان پهلوی نقل و مکان نموده، سوال نمودم وقتی این گربه ها را شما میبیندید چرا سگها را بدنبال گربه ها رها میکنید ( سگها را بدون قلاده میگذارند و خودشان پیش پیش میروند و سگ اگر گربه را ببیند بدنبالش میدود، پسر دیگر از فاصله دور میاید قبلا یک سگ داشت امسال  این سگ را با یک سگ کوچک با خود میاورد در اطراف اپارتمانم قدم میزند،سگ کوچک میتواند درمیان بته های خار داخل شود و به بهانه اینکه سگ خود را میپالد داخل بته های خار میشود، نان و اب گربه ها را دور میزد و مرا اخطار تو حق نداری به گربه های بی خانمان غذا بدهی، به پولیس میگویم، یک روز متوجه شدم که داخل خانه ای مرا کنترول دارد، من در اطراف شمع تیلی سگها قیمتی را بالای میز نان گذاشتم، بسیار دقیق داخل خانه را تحت نظر داشت، پروایی زندگی انسانها را ندارند، گربه حیوان است.  اقایی همسایه در جواب میگوید من یک گربه ای بی خانمان را درمنزلم نگهداری میکنم، بلی یک گربه را درخانه ای خود نگهداری میکند و دیگر گربه ها را  شکار سگ میسازند، امسال اکثر همسایه های ایکه د ر این اپارتمان شروع به زندگی نموده اند، دو فامیل تازه وارد یکی عیسوی و دیگرش مسلمان ساخته شده از این مردمان، اکثریت این افراد در منزلشان برای محافظت خود  سگ نگهداری میکنند، در افغانستان و پاکستان همسایه های ما ساخته شده از مردمان برای سوسیالیست های شوروی کار میکردند، فامیل عزیزی ، ریس  عمومی ارزاق در زمان رژیم ببرک کارمل که خانم وروسی داشت و کوشش داشتند تا مرا به ضد همسایه ای من که سعید بود استفاده کنند انوقت من ۱۲ -۱۳ سال داشتم ، قرار شنیده برادر این اقا انجینیر عزیز با وجودیکه خانم وروسی داشت به اسم شریف، فکر کنم در وزارت داخله کار میکرد درحدود ۲۰ تن از صاحب منصبان جوان را که به انها مفکوره پرچمی داده بودند به دستور این اقا اعدام شدند، باوجودیکه  پرچمی بودند، و  اما سعید ابراهیم اغا را به شعله ای ها ارتباط میدادند( این فامیل نه برای پرچمی ها کار میکردند و نه برای شعله ای ها فقط هدف شکار و اعدام  جوانان و مردمان چشم و گوش بسته بودکه جذب گروپ های سیاسی پرچم و یا شعله میشدند، به جوانان افکار سیاسی مذهبی ویا ضدمذهبی میدهند، مردمان وطن دوست، بشر دوست به هردین و مذهبی ایکه هستند و یا اگر افکار غیر مذهبی دارند و کسانیکه از راز های اینها اگاهی حاصل میکنند  در اخرتوسط این ادم کشها کشته میشوند) و اما این فامیل سعید به اسم سعید ابراهیم اغا استاد یونیورستی طبی کابل همیشه به خانه اینها رفت و امد داشتند، این مسایل مشرح در وبلاگها نوشته شده ، و فامیل دیگر به اسم چوهدری این اقا  اسمش فراموشم شده  اگر اشتباه نکنم به اسم مجید چوهدر ی دردفتر ملل متحدکارمیکرد، قرار شنیده وفات نمود، پسرانش عضو پولیس مخفی پاکستان بودنددر منزل شان سگ نگهداری میکردند و از زمانیکه این همسایه های ساخته شده از این مردمان را از سعید  پولیس ترساندم، همه ای این همسایه مسلمانان مذهبی  متعصب  و یا خلقی ها وابسته به فامیل نوابی در زمان حکومت خلقی ها ریس فابریکه قند بغلان ،از فامیل خرسند احمد پرویز اواز خوان که مادرش سعید بود و درهلند رفقای این اقا سعید و از حمایت پولیس ساخته شده از این افراد در هلند  برخوردار بودند، در پاکستان از دستی این مردمان مضر خیلی به پرابلم بودم ،معلمانان کورس انگلیسی به خانه ای  این افغانها و افغانها به خانه اقایی چوهدری رفت و امد داشتند، خلاصه همه  اینها در پاکستان همدست و درهلند هم چنین و اما در هر کشوریکه زندگی نمودم کوشش نمودند تا سعیدان را به ضدم کار بگیرند، از سعیدان به نام عیسویها یاد میکردند، بعد از ترساندن اینها از سعید پولیس متوجه شدم که سعید پولیس در خانه رفقایی پسر اقایی چوهدری رفت و امد میکند و اینها خو دشان از رفت و امد این معلمان در منزل ما بنابر راپور شوهر خواهرم به زن همسایه که پاکستانی بود و ساخته شده از این مردمان، جلوگیری کردند،در انوقت همه ای این افراد همدست بودند اگر خادیست ، پرچمی بودند و یا جادو گر که با جادو و تعویز مردم را تلقین ذهنی نمایند، عضویت حزب اسلامی را داشتند به شمول معلمان این کورس و اما ( اگر یک روز مردم جهان این مردمان مرموز  را شناختند با سگ های شان هم نمیتوانند خود را در بین مردم  حفظ کنند) در این اپارتمان که در مجاورت اپارتمانم قرار دارد سه  همسایه ساخته شده از این مردمان در فلت شان سگ دارند.   درهر کشور ایکه این مردمان به قسمی مهاجر زندگی میکنند،در یک اپارتمان یایک تعمیر  یا در یک منطقه زندگی میکنند، چون شوهر خواهرم اقایی فقیری ،از جمله ای این مردمان بود، با این مردمان مرموز فامیلم زندگی میکرد، در اسلام اباد فامیل نوابی پشتو زبان ، فامیل خرسند، همسایه های پاکستانی در پشاور فامیل هزاره میخواستم نزد دوکتو ر دندان بروم، از دختر همسایه، ادرس دوکتور دندان را گرفته، این دوکتور نیز هزاره بود، متوجه شدم شخصی داخل معاینه خانه شد، انقدر دقیق و بدبد به طرفم نگاه میکند من تعجب کردم ، با داکتر دندان صحبت میکرد، دانستم  اقایی واصف باختری است، همسایه هزاره در افغانستان عضو خاد بودند وقتی جویا شدم قرار گفته ای مردم  یک زمان واصف باختری نیز عضو خاد بود، خلاصه ندانستم چرا این قدر به طرفم بد بد مبیند و بعد اگاهی پیدا کردم یک تعداد خلقی هادر هلند مثل مرضیه فقیری ، احمد پرویز خرسند ( اواز خوان ) و دیگر خلقی ها محافل شب شعر دارند، سال روز تولدی باختری را تجلیل نمودند، زمانیکه درکمپ زندگی میکردم یک تعداد عیسوی های ساخته شده از این مردمان با افراد پولیس مانند اینها  که همه هم دست بودند در ان وقت خانم مرضیه فقیری بسیار تلاش نمود تا اگر من با اینها کار کنم،من دانستم که این مردمان چی مذهبی یا ضدمذهبی اهداف  شان بدام انداختن و یا جلب و جذب دیگران به سیاست است، مذهبی های عیسوی را به ضدم تحریک میکنند و ضدمذهبی ها به استفاده سیاسی میپردازند، بعد از اینکه احمد شاه مسعود را توسط القاعده شهید کردند به خواهرم یک تعداد از این مردمان وظایف احمد شاه مسعود در را در فرانسه برایش میسپردند، درحالیکه به یک تعداد خلقی ها و طالبان وظیفه داده بودند که مرا بکشند، امروز هر کدام در مقامات دولت هلند از قدرت فوق العاده درمیان هلندی ها ساخته شده از این مردمان چی مذهبی یا غیرمذهبی برخوردار اند. اکثر خلقیهای  و پرچمی های ساخته شده از این مردمان در هلند کلیسا میروند اما درشهر غزنی مزار پدر عتیق الله فقیری زیارت شده و مردم برای حل مشکلات میروند، این اقا و برادرش در منزل ما در پاکستان جادو  و تعویزات میاورند، بعد از اینکه معلمان عیسوی را توسط زن همسایه پاکستانی از  خانه منع نمود در یونیور ستی اسلامی در اسلام اباد پاکستان شروع به کار کرد و باخواهرم ازدواج نمود، اکثریت مردمان ایکه در هلند در خانه ای شان رفت و امد دارند افغانها، ایرانی عیسویها ساخته شده از این مردمان هستند،  زیادتر اهداف این مردمان شخصی یست دشمنی های شخصی، مذهب صرف یک بهانه است،درپاکستان و زمانیکه با مجاهدین کار میکردم قوم او که ارتباط خویشاوندی با قوم پدرم نیز داشتند، قوم پدرم مثل این مردمان هستند، مسلمانان را به ضدم تحریک میکردند، هدف اینها ازدواج رفیق شدن، استفاده سیاسی و مذهبی از دیگران، در غیر ان جوانان فامیل ها  افراد تحصیل کرده را در فامیلها میکشند و یا کیس های سیاسی و مذهبی برایشان میسازند خلاصه همه اولاده ای همان ترک ها هستند که با افکار مذهبی و ضد مذهبی ( افراد متعصب مذهبی یا روشنفکر مذهبی مسلمان، پیروی از ادیان مختلف  ویا غیر مذهبی ...از طریق زیارت جادو وتعویز ، عیسوی بودن، یهودی بودن .... یا با افکار سوسیالیستی و کمونیستی در نزد پرچمی ها خلقی ها و شعله ای ها،مردم عادی مسلمان عیسوی ..... خود را افراد محترم ساخته اند،  به هر طریق میشود باید کنترول زندگی مردم در دستی اینها باشد ( قانون کنترول ذهن میگوید اگر شما فکر میکنید  که زندگی شما تحت تاثیر یک نیروی خارجی افراد و اشخاص است شما نمیوانید در زندگی تان موفق باشید، باید با ان عوامل که زندگی شما را تحت کنترول خود قرار داده بجنگید یا محیط را ترک کنید در غیر ان شما در زندگی تان به موفیقیت دست پیدا نمیکنید) ما مردم کجا زندگی  کنیم، قریه به قریه شهر به شهر در تمام جهان تحت کنترول این مردمان قرار دارد، در شهر غزنی هر کدام از اینها که وفات میکنند  مزار شان زیارت ساخته میشود و  اما در اروپا درمیان اروپایی ها بقایای امپراطوران روم  پیرو صد دین و مذهب یا ضد مذهبی اند( سلطان محمود غزنوی ترک بود، در شهر غزنی اگر اشتباه نکنم یک لک و نه صدو نود نه زیارت به گفته مردم  عوام موجود است). مردم ما باور دارند که زیارت برایشان مراد میدهد ( قانون باور به قانون جذب تبدیل میشود، خواست خود را دریافت میکنند)  وقتی ما زبارت میرویم ، دعا میکنیم ، احساس ارامش میکنیم، برای عمل کرد قانون جذب احساس ارامش شرط است ، درحالیکه مغز ما خواست ما را از عالم هستی جذب میکند، من به خود این اجازه را نمیدهم تا در مورد باورهای مردم که از نسل به نسل برایشان باقی مانده، نظر دهم، اما واقیعت این است که باید ما به یکدیگر بفهمانیم، کمک  کنیم، پدرم زاده گاهش شهر غزنی است ، مردم غزنی را دوست دارم، در زمانیکه من با مجاهدین کار میکردم همیشه خاطرات شان بامن است.  در گروپ های سیاسی مختلف تا زما نیکه  این مردمان در قدرت هستند، استفاده از پول مقام و قدرت، رهبران و دیگر کارمندان دولت همه را بدنام میکنند، زمانیکه قدرت به گروه دیگر سپرده میشود، مطابق مفکوره سیاسی مذهبی و یا غیر مذهبی  شان به کشورهای عربی، اروپایی، امریکا ... پناهنده میشوند، هرمحیطی را که برای خود و اینده ای فرزندان شان خوب و راحت میابند شروع میکنند به زندگی،از نوشتن این مسایل کدام هدف ندارم، اینده ای این مردما ن در هرجاه تظمین شده است اما ما باید خود ما زندگی خود را بسازیم و انچه باعث بی اتفاقی در بین ما مردم میشود دوری کنیم تا اقلا بتوانیم در کشورخود راحت زندگی کنیم و مجبور به ترک وطن نشویم، در گیر مسایل زندگی نباشیم، اطفال  ما جوانان ما بتوانند تحصیل کننده اینده ای درخشان داشته باشند، در جنگ کنونی در افغانستان طالبان را تشویق به حملات انتحاری  میکنند و به بهانه مبارزه با تروریزم به صدها هموطن ما در حملات انتحاری طالبان و یاتحت حملات بمبارد مانهای هوایی خانه هایشان ویران و کشته میشوند. ( دولتهای ما تحت نظر ابر قدرت ها تعین میشوند،  از طالبان  گرفته تا سایر گروپهای سیاسی مذهبی و غیر مذهبی).      ۲۹-۰۵-۱۱ روز گذشته مورخ ۷ جون این پسر دوباره با دو سگش در اطراف اپارتمان شروع به قدم زدن نمود، متوجه شدم این پسر روان است و از گربه ها خبر نیست وقتی پنجره را باز نمودم متوجه شدم که سگ بدنبال گربه میدود، این پسر هفته گذشته اخطار میداد که حق ندارم به گربه ها غذا بدهم، من یک جک اب در اتاق داشتم از منزل دوم بالای سگ اب ریختم سگ فرار نمود و گربه نجات یافت، این پسر که ممکن ۲۰-۲۵ سال باشد درهمین نزدیکی ها زندگی میکند از منزلش یک دبه ماست اورد و به کلکین اپارتمانم حواله نمود، به پولیس زنگ زدم خانم پولیس مثل همیشه متلک میگفت : در اپارتمان شما داکتر نیست برو نزد داکتر ، برو نزد داکتر فامیلیت ، بلی هقته قبل به پولیس زنگ زده بودی در این مورد با پولیس صحبت کردی، پولیس میگوید این دختر تکلیف عصبی دارد ( این خانم  پولیسه ها ی ساخته شده از این مردمان )،  خلاصه بعد از چندین تیلیفون، به پولیس گفتم اگر من از این پسر فلم بگیرم ، شما میتوانید او را پیدا کنید اینها یک گروپ مردمان مرموز پیرو صد دین و مذهب که در اصل کدام عقیده ای مذهبی ندارند، امروز وقتی شیشه های کلکین را پاک میکردم دوباره این پسر با دو سگش پیدا شد، فقط هروقت این گربه پیدا میشود این پسر در طول روز نیز با دو سگ پیدا میشود، من از کلکین منزلم شروع کردم به فلم گرفتن این پسر یکبار به طرف بالا متوجه شد فهمید که من از او فلم میگیرم، از پشت  اپارتمان اینبار ناحیه را ترک نمود، دوباره متوجه شدم یک پسر کوت گرم زمستانی پوشیده در این هوایی گرم و به طرف اپارتمانم نزدیک میشود، دانستم این پسر است، میگوید دروازه را باز کن من میخواهم بالا بیایم همرایت صحبت کنم، من افراد راکه نشناسم به داخل منزلم اجازه نمیدهم ، پسرو اقا درمنزل من رفت و امد نمیتواند،  فکر کردم ممکن اینبار برای لت و کوب امده باشد و کوت گرم پوشیده ممکن نزدش سلاح کارد چاقو... باشد، گفتم برو با پولیس صحبت کن، من روز گذشته در مورد تو با پولیس صحبت نمودم، نمیگوید چرا از من فلم گرفتی فقط میخواهد دروازه را باز کنم که داخل  اپارتمان شود، زمستان سال گذشته پولیس این منطفه به خانم نرس ایکه به منزلم میاید به اسم الریکا گفته بود من بامردم ره گذر جنگ میکنم، گفتم نه خیر، صرف یک بار  انهم بخاطر ایکه گربه ها را میکشند،  (دردستی خانم الیریکا از شفاخانه برایم ادویه میفرستادند، میخواست پولیس را به منزلم بیاورد گفتم نه اکثر این پولیس ها با همسایه و این مردمان همدست هستند ) خانمی به اسم ایتو در شهریکه قبلا زندگی میکردم، در دفتر ریفیوجی کار میکرد مرا را یک روز به  خانه ای خود جهت معرفی کتب گرامر هلندی که نزد خود داشت برد، من اشتباهً دروازه یکی از اتاق ها را بازکردم به این فکر که  کتابخانه ای این خانم است،در حالیکه یک چند جلد کتاب را دریک اتاق کوچک با اوراق گذاشته بود، در داخل این اتاق درحدود ۴۰-۵۰ گلدان بته چرس موجود بود که بالای هر بته لمپ برقی روشن بود، این همه دوستان خداوند در ادیان مختلف یا ضدمذهبی ودرطول راه دوست پولیس خود را به من معرفی نمود، در ضمن او با دختر به اسم دلیلا دوست بود و دوست دلیلا به اسم جنت که همه ازکشورهای ایتوپیا و ارتریا امده بودند، مرا کلیسا میبرد و تحت فشار های مذهبی قرار میدادند دراین تعمیر همه دختران اتاق های جداگانه داشتیم، همه ای اینها همدست بودند و خانم سعید که پاکستانی بود و همه پسران پاکستانی در این منطقه طالب بودند در این خانه با دخترخلقی به اسم شازیه نظری رفت و امد داشتند، این دختر در شوروی پزشکی خوانده بود و در دفتر پولیس رفت و امد داشت نمیدانم در انجاه چی کار میکرد، به شمول  خانم های ایکه در فی فی ان یا دفتر ریفیوجی کار میکردند ساخته شده از این مردمان بودند.  اما این پسرمیگوید کدام عقیده مذهبی ندارد، معلوم است که اینها در طول تاریخ از طریق ادیان و  بعد از طریق نظریات سوسیالیستی و کمونستی قدرت گرفته اند در جوابش گفتم بلی کسانیکه کدام عقیده ای مذهبی دارند ظالم نیستند، ترس از خدا دارند، من از مردمانی میترسم که کدام عقیده مذهبی ندارند. ( یکی از این همسایه ها را پولیس در قاچاق مواد مخدر دستگیر نموده بود، این اقا هروقت من جهت غذا دادن گربه ها از منزل خارج میشدم در تراس فلت  خود مینشست و یا با بایسکل مرا کنترول میکرد کجا میروم، بعد متوجه میشدم که غذا و اب گربه ها را دور میریزند و یا گم میشود، امشب ساعت ۱۲.۳۰ شب در حالیکه باران میبارد این اقا با دو سگش در بیرون قدم میزند، زنگ دروازه من به صدا درامد، بوتل اسپری در دستش میگوید من همه را زهر پاشی کردم تا گربه ها بمیرند، برایش میگویم با پولیس صحبت کن، تکرار میکند  من گربه ها را میکشم. ) در کشتن اذیت و اذار انسان حیوان لذت میبرند بیمار اند، در هر نژاد گروه  و گروپ مانند یک گروپ افرادیکه در یک فلم نقش ایفا کنند، به نظر من اینبار از این پسر که ممکن درگ باشد یا خود را دیونه انداخته، به کنترول منزلم از روی سرک ،کشتن گربه ها ممکن برای کشتن خودم موظف نموده اند، جنگ نمودن را طی این ۱۳سال از خدا میخواهند، چون میدانند درمیان افراد پولیس پایه قوی دارند.       ۰۷-۰۶-۱۱     از روزیکه دانستند از اینها فلم ویدو یی میگیرم دیگر نه تنها این پسر را ندیدم، بلکه دیگران نیز با سگها هایشان ناپدید شدند، در پیاده رو ها گلدان های گل گذاشه شد بته های خار همه شاخه بری شدند، اما فکر میکنم  که گربه ها را با زهر کشتند، مدت سه روز است گربه ها را ندیدم .    ۱۱-۰۶-۲۱ یک تعداد از ترکهای ساخته شده از این افراددر تلویزیونهای ایرانی ها درامریکا برنامه اجرا میکنند همیشه تبصره شان این است که من ادعای دوکتور بودن میکنم، در کابل یک تعداد از همسایه های من که شعله ای و سعید بودند، فامیل سعید خلیل الله مقدر سابق ریس یونیورستی فارسی، با سعید ابراهیم اغا که در موردش نوشتم، دوست بود، خواهر سعید خلیل الله مقدر با دخترانش رابطه ای خوب نداشت، خواهر زاده او عضو خاد و دخترانش راضی نبودند تا برادرشان با دختر خاله ای انها ازدواج کند، این دختر خاله و پسر خاله یکدیگر را به دوستی گرفتند، خلاصه خواهر دوکتور مقدر وقتی من یونیورستی میبودم به  خانه ای ما میامد درضمن در یک قسمت حویلی خانه ما دخترش خانه ها را به کرایه گرفته بود،  خواهر مقدر به پدر و مادرم وانمود میکرد که گویا یک تعداد شعله ای دختر شما را باخود پاکستان خواهند برد، در انوقت اینها با تحریک مادر و پدرم به ضد من میخواستند مرا از خانه فراری کنند، درحالیکه من با این هم صنفی ها اصلا سلام علیک نداشتم، چون پدر و مادرم اینها را خوب نمیدیدتدو اینها اکثر نصیحت شان این بود تا یک پسر خوب از هم  صنفی هایم را انتخاب و با یکی از اینها ازدواج کنم ، زندگی خانه و یونیور ستی برایم زندان شده بود، بلاخره تصمیم گرفتم وقتی با پدرم غزنی رفتم دوباره به منزل برنگردم ، پدرم راضی نبود تا من بامجاهدین کار  کنم، درجواب گفتم نه من کابل برنمیگردم، شما این کرایه نشین را از خانه بیرون نکردید، چون اینها اطفال کوجک نداشتند و پدرم راضی بود تا اینها بمانند، همان بود که با استفاده از این موضوع قوم پدرم مجاهدین و مسلمانان را به ضدم تحریک میکردند، سال اخر یونیورستی من دوکتور ستاژر بودم، چند ماه به ختم یونیورستی باقی نمانده بود،من خودم خیلی رنج میبرم که تحصیلاتم ناتمام ماند اماتوانستم در انوقت بهترین تداوی را در خدمت زنان و اطفال این شهر قرار دهم و یگانه مشکل من با مجاهدین این بود که میخواستم امریکا بروم و به تحصیلات خود ادامه دهم و اما مجاهدین میخواستند من با انها کار کنم از طرف دیگر قوم پدرم ( مردمان ساخته شده از این افراد) به مجاهدین وانمود میکردند که من شعله ای هستم و اینها را نگذار که امریکا میروند، همه ای اینها پرچمی و یا اعضای حزب اسلامی، بعد در پاکستان این موضوع را به یک دوکتور که در کلینک او کار میکردم به اسم سعید افتاب شاه،  دوکتور و سرپرست شاه میدیکل سنتر، افراد حزب اسلامی با او در ارتباط بودند، این دوکتور مسلمان و ازشعله های خوشش نمیامد، متوجه میشدم این دوکتور از این افراد  حمایت میکند، و داماد او به گفته ای خودش حزب اسلامی را در افغانستان کمک میکند ،در کلینیک این دوکتور نرس او مواد مخدر میفروخت، بعد اسناد طبی من در کلینک او ناپدید شد، اسنادم را در ان روز ها در دفتر راجستریشن راجستر نمودم تا اگر بتوانم به تحصیلاتم درپاکستان ادامه دهم اما در نوشتن و املا زبان مشکلات داشتم ، بعداز اینکه در کلینک دیگر کار میکردم این دوکتور راپور میداد، اسناد او ساختگی است او یونیورستی خود را تمام نکرده ، در پاکستان نیز اکثریت این مردمان مانند اینکه درهلند پولیس و یا دوکتور هستند، دوکتو رو پولیس اند، یک روز این موضوع را درکلینک هیمو پتیک داکتر زاهد که او نیز سعید بود برادرش ازمن سوال کرد، او در ضمن کورس کمپیوتر داشت، یکی برادرانش در انوقت سفیر بنکاک یا کانادا بود فراموش کردم، من صبح تا دیگر مریضانش را میدیدم و شب خودش کارمیکرد، اما با دوکتورانیکه کار میکردم ، همیشه به من میگفتد تو در کارت خیلی موفق هستی، در پاکستان دوکتوران افغان با وجود داشتن دیپلوم نمیتوانند مستقل کار کنند، اسناد ما را دولت پاکستان قبول نمیکرد، من نسخه های ایکه برای مریضانم مینوشتم اوراق ان کهنه میشد همان نسخه رامریضانم میاورند و میگفتند این ادویه برای من خیلی تاثیر خوب نمود، برایم دوباره بنویس،برای مریضانیکه میدانستم اقتصاد خوب ندارند ادویه و نسخه بدون اینکه پول اخذ میکردم ، کمکشان مینمودم و جالب اینکه از روزیکه هلند امدم باوجود این قدر فشار های عصبی  و صدمه های روحی روانی را که متحمل شدم، این تداوی های نادرست  و تشخیص های غلط درمعاینات صحی من برای پنهان نمودن از ادم کشی هایشان که درقسمت من و دیگران روا داشتند، این افراد با داشتن دپیلوم دوکتورا کش و فش هیچ قانون وجود ندارد که سوال کند، این تداوی های قصدی و نادرست  و تشخیص غلط برای چی؟؟؟؟؟   زمانیکه  من دوکتور ستاژر بودم، در یونیورستی طبی کابل امتحان دولتی را از بین بردند، چون اکثریت هم صنفی هایم ضد دولت شوروی انوقت بودند دولت میدانست تا اگر به ما دیپلوم دهد همه افغانستان را ترک میکنند اما همه بدون دپیلوم یونیورستی را ترک نمودند و پناهنده کشورهای خارجی شدند و یا با مجاهدین کار میکردند اما ما کتابچه قناعت و نمرات ۶ ساله ای خود را داشتیم تا بتوانیم به تحصیلات خود ادامه دهیم، اولین مانع در پاکستان که این مردمان مانع امریکا رفتن فامیل من شدند، اوراق نمراتم را در پاکستان دزذیدند بعد درهلندبه بهانه مذهب ۱۳ سال است من صحتم را از دست دادم اگر برای من مانند این عوام فریب ها که چانس تحصیل دارند داده میشد تا حال میتوانستم تحصیلاتم را تمام کنم، این عوام فریب ها قصدا دیگران را از درس و تحصیل میزنند تا بتوانند کنترول زندگی دیگران را در دست بگیرند فعلا در منزل بیمار و هرکدام پیشنهاد ازدواج و دوستی میکنند، این است زندگی من از روزیکه از افغانستان دور شدم، در دام شکارچیها تکه داران دین و مذهب و یا ضدمذهبی ها، قاچاق چیها مواد مخدر ، دزذان و ادم کشها افتادم.                                                                                    ۱۲-۰۶-۱۱   به اساس گزارش رسانه ها در افغانستان ملیت ها را به ضد یکدیگر به تحریک میگیرند... اجداد این مردمان مضر ( هدف من مردمان عادی نیست ) امپراطوری پرشیا رادر اسیایی از بین بردند کشورهای اسیایی مرکزی را به ادیان، زبانها و ملیت های مختلف  بین خود تقسیم نمودند، در اصل باشنده گان این سرزمین ها اریایی اند که تو سط قوم ترک ، در ان زمان کشور ترک جز امپراطور روم بود، به ملیت های هزازه ، افغان ،تاجک، بلوچ، پاکستانی،پنجابی، هندی، پشتونستانی،ایرانی، ترکمن، شیرازی، ارمنی، اذریی، ازبک .... خلاصه به صد ها ملیت تقسیم  شدیم ، با به وجود اوردن گروپهای سیاسی مذهبی و ضدمذهبی درکشورما توسط این مردمان زیادتر از ۴۰ سال است که درکشورما جنگ ادامه دارد.  از زمانیکه مجاهدین را در افغانستان قدرت دادند، طی این چند سال ایکه گذشت، بهترین قومندان مجاهدین که از جمله این مردمان نبودند، مردمان ایکه در منطقه ای شان مردم انها را دوست داشتند توسط گروپهای مخالف مورد حمله انتحاری قرار میدهند.       ۱۱-۰۵-۳۰ بعضی ها نظر شخصی مرا درمورد قوم ترک خواستند، ایا من ترکها را خوب میبینم یا نه؟ در این مورد خدمت شان عرض شود، در سابق امپراطوری روم شامل روم بخشی از اروپا و خاک ترک بود، همه میدانیم که امروز همه چیز پول است ( عزت، ابرو، شرف، شناجت و قدر شما درمیان مردم )،به خاطر پول و قدرت است که خون بیگناهان زیر نام عقاید و افکار مختلف مذهبی یا ضدمذهبی ریخته میشود،  ترکها به طور عموم با مقایسه نسبت به سایر گروپ ها درمیان این مردمان ترکها سرمایه دار نیستند، در اروپا ترکها مردمان زیاد زحمت کش و با غیرت هستند،  قسیمکه در افغانستان جوانان ما بنابر عدم جذب در یونیورستی ها و موسسات تحصیلات عالی و مشکلات اقتصادی به خدمت سربازی میروند، در انزمان مردم ترک در فقر زندگی میکردند، چنانچه  فعلادرمقایسه نسبت به سایر کشور های اروپای ترکیه یک کشور فقیر است، در گذشته ها ارمنستان، اورشلیم یا فسلطین زاده گاه عیسی (ع) جز خاک ترک بود، این کشور ها از ترک جدا شدند، بنأً برای امپراطورا ن روم  ترکها و  اعراب ( کشورهای عربی کشورهای عقب مانده بودند و تا فعلامردمان ان قصدا عقب مانده نگهداشته شدند )  وسیله خوبی بودندجهت استفاده سیاسی، فتوحات و کشورگشایی ها، پالیسی این مردمان در شرایط کنونی در کشورها جنگ میاورند تا مردم را در فقر نگهدا رند و بتوا نندحکومت کنند وبا استفاده سیاسی مذهبی و ضدمذهبی از مردم جهان و قصداٌ مردم را دور از تحصیل نگهدا شتند زندگی مردم را در کنترول داشته باشند.  قدرت مردم جهان امروز در دستی یک طبقه محدود سرمایه دار است و اما مردم عادی درتمام کشورهای جهان به مشکلات اقتصادی بیماری بی دوایی نداشتن بیمه صحی ( که هر سال نسبت به سال  گذشته در حال صعود است )  وصد هاپرابلم هادیگر دست و گریبان اند.     ۱۷-۰۶-۱۱   توجه : اگر پولدار شدن و یا پول و سرمایه را ارتباط به جنایات قتل کشتن و انچه در فوق شرح شد ارتباط دهید متوجه باشید مغز شما برای شما پول و سرمایه از عالم هستی جذب نمیکند، چون مغز شما از پولدار شدن نفرت میکند و پول را نمیخواهد.شما شایسته ای زندگی بهتر و پولدار شدن را دارید و باندیشید تا اگر پولدار باشید شما به دیگران چی کمک کرده میتوانید ذهن بدتبال خوشی است و  از ناراحتی فرار میکند، هرچیزی را  که در ذهن به ناراحتی ارتباط یا نسبت دهیم  جذب مغز ما نمیشود،مثال دیگر بسیاری از ما  در دوران تحصیلی خود ان عده از مضامین مکتب را که دوست نداریم فقط درشب امتحان برای بدست اوردن نمره کامیابی میخوانیم.  زمانیکه در این اپارتمان تازه شروع به زندگی کردم به دو پسر وظیفه داده بودند که اپارتمان مرا در ساعتی بعد از نیم شب باز کنند به پولیس زنگ زدم میگوید در داخل فلتت استند در فاصله نیم الی یکساعت پولیس امد، چی بدانیم که خود پولیس همرای اینها یکدست بود، من از زبان یکی از انها که در پشت دروازه مصروف باز نمودن قفل بود، دانستم به اهستگی دیگرش را صدا میکرد، بیا بالا لهجه ای ایرانی دارند، ایرانی هستند، این موضوع را بیک خانم ازدفتریکه این فلت را به کرایه گرفتم ، واه نمود کردم، بعد از طرف شب همیشه لمپ زینه های این اپارتمان را روشن میگذارند، اما چندین بار به این خانم زنگ زدم ، دیگر این خانم با من صحبت نکرد،  به این تشوش هستم که زندگی من در کنترول یک تعداد افراد مرموز است، اما این همسایه های ایکه طی این سه چار سال در این اپارتمان شروع به زندگی کردند، اکثریت هم سن و سال من و یا اقایان بزرگ سال، که کوشش میکنند با من دوست شوند، در غیر ان به کوبیدن دروازه ها در نیم شب میپردازند،من در مورد یکی از همسایه ها که قصدا شیشه ای دروازه فلت خود را شکستاند و بعد به پولیس زنگ زد که در فلتش دزذ امده تا پول بیمه اخذ نماید نوشتم، در فلت دیگر این اپارتمان اقایی ایکه در قاچاق مواد مخدر دستگیر شد ( این اقا میخواست با من دوست شود من به او اهمیت ندادم ، بعد به کوبیدن دروازه ها و اشیای وزمین و بیدار نمودنم شب از خواب میپرداخت، بعد همسایه ای در فلت دیگربه اسم اقایانی خیلوکخ که به فضل خدا در این روزها یک دوست دختر جدید پیدا کرده این دختر شباهت زیاد به مردم  تاجک و هزاره ای ما دارد با مو های طلایی ( از شکل و چهره شما میتوانید اینها را درمیان ملیت های مختلف و ادیان مختلف با مردم عادی فرق کنید اما برای جنگ و دعوا بامن از مردمان سرخ پوست که از نژاد اینها نیستند استفاده میکنند، گرچه من این مردمان را در هر نژاد یافتم، دختر دیگر که با من دوست شد و شب د ر منزلم خوابید، مرا بیهوش نموده بود و فاصله بین دسک های کمر م را با زرقیات پاره نمود به لهجه هراتی صحبت میکرد، بعد میگفتند ایرانی است  اما یک روز کی بورد مرا از نزد من گرفت تا موسیقی کار کند، ویدویی ایکه در ان یک دختر ترکی اواز میخواند برایم گذاشت این دختر خودش بود وقتی از وی سوال  کردم این خودت نیستی خندید و خاموش ماند، این مردمان درمیان مردم عادی در هرکشور، زبان همان منطقه را زود یاد میگیرند و خود را هم دین و کلچر انها میسازند)، بعد اقایی ایرانی در یکی از فلت های این اپارتمان که میخواست  با من دوست شود ( از این فلت نقل و مکان  کرد ،شراب مینوشید و نشه مییود با یک فامیل یهودی دوست بود  اما خودش مسلمان ) اما  ازمدتیکه خیلوکخ از مضریت دست کشیده اقایی چرسی دیگر که اسمش را نمیدانم و د ر مقابل فلتم  زندگی میکند ( چنانچه چندی پیش پولیس مرا کمک نکرد، این خانمی پولیس یا با موترش از رو به روی اپارتمان فرار میکند یا در سرک ایستاد میشود و خود را نشان میداد و داخل اپارتمان نمیشد به بهانه اینکه دروازه را باز نکردم و یا اگر در دفتر شان میروم میگوید همه کار را عیسی میکند....  خلاصه من مجبور شدم خودم بروم و با خیلوکخ دعوا کنم ، من از هر شب بیدار نمودن از خواب صحتم را بنابر سردردی و درد های عصبی بکلی از دست دادم، وبنابر به سردردی و درد های عصبی  و افسرده گی ناشی از عوامل محیطی من به  بیمارستان امراض عصبی و روانی مراجعه نمودم ، در این بیمارستان زمانی میرفتم به کوبیدن اشیایی وزمین در منزل بالا میپرداختند و با تداوی های نادرست من ابتدا با این ادویه هاشب و روز خوابم میبرد، که ایجاد صداها در داخل این اپارتمان مرا زیادتر بیمار میکرد، بعد اعصابم را این ادویه ضعیف کرد و تمرکز ذهنی خود را از دست دادم ، تصمیم گرفتم تا خودم ادویه ارام کننده اعصاب خرید کنم ، اما از یک هفته به این طرف اقایی چرسی به دروازه کوبیدن و ایجاد صداها د ر اثنای شب و طول روز مصروف شده به شمول دوست دختر خلیوکخ این دختر میگوید: تو خواب بودی من خو بیداربود م،این روشن گذاشتن لمپ نمایشی از طرف شب در زینه های این اپارتمان واه نمود نمودن از امنیت این اپارتمان نمیکند، درحالیکه همه افردیکه در طی این سه چار سال در این اپارتمان شروع به زندگی نمودند همه ساخته شده از این افراد اند بعد از همان شب دعوا با اقایی خیلوکخ این پسر چرسی پشت دروازه من امد که خیلوکخ میخواهد یک ورقه ترتیب دهدو همه امضا کنیم که من باید از این اپارتمان نقل و مکان کنم، اما من امضا نمیکنم تو همسایه ای خوب من هستی، من عقیده مذهبی ندارم و قبلا میگفت: شیطان پرست است و درضمن اگر بتوانم من او را تداوی کنم، گفتم برو نزد داکتریکه در این مورد تخصص دارد، به خود عهد کن که چرس دود نکنی و قانون جذب را یاد بگیر، جملاتی بنویس که بتو روحیه خوب دهد؛ مثلا:من قادر هستم میتوانم چرس را ترک کنم، امروز هر اتقاف ایکه در زندگی من میافتد به نفع من است ، مغزت خواست ترا جذب میکند، به خواست خود باور و اشتیاق به ان خواست خود داشته باش،در طول روز به خواست خو د تمرکز کن و مثبت فکر کن که قادر هستی و میتوانی بعداز این موضوع مشاهده میکردم این پسر نیز مانند ان اقایی ایکه به قاچاق مواد مخدر دستگیر شد اگر من از منزل خارج میشوم  در سر را من ظاهر میشود و دو سه بار زنگ دروازه فلتم را فشار داد من بازنکردم من میدانم هرکدام بیک بهانه میایند، چنانچه اقایی ایرانی مانند این پسر به یک بهانه میامد و من دروازه فلت را  باز نمیکردم،میگفت تو درخانه هستی و دروازه را باز نمیکنی، صدای تلویزیون را میشنید ( من به خاطرسرو صدا در همه اتاقها به شمول اشپزخانه، دهلیز سپیکر گذاشتم) و اما اکثر مسلمانان ساخته شده از این افراد از کشورهای مختلف از هلندی های مانند این مردمان متیر سند،به زنان ترک که همسایه های من هستند، درکالج بعضی شان با من هم کلاس بودند، میگویم شما بیاید ما باهم  رفت و امد داشته باشیم، اگر شما رفت و امد کنید، اینهابدانند من تنها نیستم مرا اذیت نمیتوانند، میتوانم دختران شما را در مضامین درسی شان کمک کنم ، میبینم بهانه میاورند و ا زهلندی ها میترسند  تا با من صحبت کنند من هیچگاه  دروازه منزل را برای  همسایه های داخل فلت باز نمیکنم میدانم همه یک بهانه است، اما یک تعداد از این شکارچی ها میخواهند کیس تازه بسازند که من مشکل اعصاب دارم و قصدابیک تعداد افراد وظیفه میدهند تا بامن جنگ کنند تا اگر بتوانند به این بهانه بقیه عمر من در شفاخانه امراض عصبی روانی  سپری شود، از مدت تقریبا دوماه من درچت روم ها به معرفی وبلاگ پرداختم، در چت روم ها به تعداد محدود این افراد موجود اند،  یک تعداد پسران شروع میکردند به الفاظ دوستانه صمیمی  ووقتی به اینها اهمیت نمیدام ، میپراختند به دشنام  و اما در این روز ها سرعت انترنیت مرا کم ساخته اند تا در یک تعداد روم ها رفته نتوانم، چند روز وبلاگ را بستند تا مردم عادی مطالعه نتوانند، این روم ها وسیله ای خوب تبلیغاتی برای اهداف دور از اخلاق این مردمان است تا دختران و پسران را در پهلوی تبلیغات سیاسی مذهبی ضد مذهبی بدام بیاندازند،دختران و پسران شکار حرف های عاشقانه ( تبلیغات عشق و دوستی و دوست یابی) میشوند اما برای من که همیشه در منزل تنها هستم ، برای چند لحظه اگر  با ایرانی ها  صحبت میکنم ، برای چت نمودن سالم خیلی خوب است.  ناگفته نماند اقایی چرسی در بخش کمیپوتر کار میکند، مشکلاتیکه در هردو لیپتاپ دارم، میموری یکی از این لیپتاپ ها ۴.۵ گیگابایت بود، فعلا ۳ گیگابایت است، نمیدانم تبدیل کردن میموری کمپیوتر توسط مغازه ایکه من این کمپیوتر را خرید کرده بودم و برای ترمیم بردم به اسم کمپیوتر لند صورت گرفت یا در این اپارتمان صورت میگیرد، درلیپتاپ دیگر نیز این پرابلم را داشتم ، ممکن کلید میسازند یا نزد شان موجود است وقتی من کالج میرفتم میموری یکی از لیپتاپ ها را تبدیل نمو دند ( ورقه اصل،تشخیص غلط از معاینات دسک کمرم با سی دی اکسری ان از منزلم مفقود شد)  و کمپیوتر دومی را درمغازه ایکه زیادتر از سه ماه لیپتاپ را برای ترمیم نزد خود نگهداشتن صورت گرفت ، نمیتوانم سایر پروگرام ها را انستال و یادبگیرم، طی ۱۳سال فوق العاده مانع تحصیل من در هر زمینه شدند. یک عدد کلید صندوق پستی مربوط من نزد خانم سالخوره ای بود که در این اپارتمان زندگی میکند،  ز مانیکه د ر این فلت شروع به زندگی نمودم ، از نزدش تسلیم شدم قبلا در این فلت ،  خانمی از کشور مجارستان زندگی میکرد او مانند این مردمان یود و با این  خانم سالخورده خیلی صمیمی و اما دختر این خانم سالخورده هر باریکه من بیمارستان جهت معاینات صحی مراجعه میکردم  در اتاق رسپشن بخش عملیات وظیفه دارد، تیلیفون را برداشته  شروع میکرد به زنگ زدن در داخل بیمارستان  اکثر خانم های ایکه در بخش ریسپشن کار میکنند مانند این مردمان هستند ( کارهای تبلیغاتی در هر بخش و مخابرات را جهت جلب و جذب و کنترول مردمان عادی در سرتاسر جهان در دست دارند) از طرف دیگر کانتک پرسن من یا شخصی ایکه کلید های این فلت را از نزدش تسلیم شدم،  این خانم نیز مانند این مردمان است، در هر دفتر و یادر بعضی از  معازه های ایکه من مراجعه میکنم اینها مرا میشناسند، مثل ایکه از قبل برای اینها گفته شده باشد   ۱۱-۰۶-۲۱ .   امروز مورخ ۱۱-۰۶- ۲۷ پسریکه گربه های بی خانمان را با زهر کشت، بعد از مدتی زیاد دوباره در دور و بر اپارتمانم امروز ظاهر شد، متوجه شدم با اقایی دیگریکه تازه در اپارتمان پهلو زندکی میکند و به گفته خودش بکی از این گربه ها را در منزلش نگهداری و دیگران را با سگش شکار میکند، این دو مصروف صحبت و خندیدن هستند، روز گذشته موضوعی این پسر که معلوم نیست در کدام فلت در این منطقه زندگی میکند، به خانم نرس به اسم الیریکا تعریف نمودم او ازفلم ویدویی ایکه ازاین پسر گرفتم سوال نمود، گفتم:  فلمش نزد خودم موجود است،چون نمیدانم کدام پولیس مرا کمک خواهد کرد یا نه ؟ ، کدام یک از افراد پولیس مانند این مردمان است که از اینها حمایت میکند و یا کدام یک از ایشان مانند این افراد نیست تا بتوانم از او در مورد کمک بگیرم. دو سه سال قبل میخواستم دوکتور فامیلی خود را تبدیل کنم، اکثر دوکتوران در این منطقه دوستان او هستند هم از دوکتوران خانم و یا اقا، در این مورد از این خانم خواهش نمودم تا دوکتور فامیلی ( پزشک عمومی)  و دوکتور متخصص بیمارستان دربخش امراض روانی و عصبی هر دو باید تبدیل شوند، میگوید امکان ندارد ، نمیدانم چرا؟ در این شبها برای اینکه فلت مربوطه ای شان شناسایی نشود، در زیر زمینی این اپارتمان باشنده ای هرفلت یک اتاق برای اشیایی اضافی منزل خود دارند، در طبقه ای زیرین فلت من  اتاق مربوط به اقایی یست که چرس دود میکند، دیشب بین ساعات ۲-۳ شب به کوبیدن در شروع نمود، که ممکن۲-۳ دقیقه دوام نمود در بخش ایکه  من زندگی میکنم،دیشب همسایه ها نبودند و اما در بخش ایکه این اقا زندگی میکند، همه  همسایه ها خواب بودند، ایجاد این سر و صدا  ها برای دیگران  درنیم شب ناراحت کننده نیست؟؟؟؟  این مردمان همیشه عادت دارند تا در هر حالت به تعریف و تمجید یکدیگر خود بپردازند و جنایات ایکه در طول تاریخ به مردم ناحق روا داشتند در نزد مردم عادی اگر پیرو کدام دین و مذهب هستند و یا ضدمذهبی چشم پوشی  نمایند.                                                                                    ۰۳-۰۷-۲۰۱۱     ار روزیکه به افشا گری این مردمان به وبلاگ پرداختم، هر روز به تعداد وبلاگ ها و سایت های انترنتیی در قسمت تدریس قوانین ذهنی و معرفی کتاب راز رو به افزایش، این هم یک خوش خبری برای همه ،مطالب وبلاگ به صورت پراگنده از کتاب راز و منابع مختلف  ترجمه و جمع اوری میشود.  ۲.۱۱- ۰۷- ۱۲   به ادامه مطلب صفحه ای ۶  گرچه  داکتر متخصص که جهت تداوی اقسرده گی نزدش مراجعه میکنم در ابتدا برایم وعده نمود تادر مورد مزاحمت همسایه به پولیس خواهد نوشت اما بعد از نوشتن تصدیق خودداری نمود، دانستم این دوکتوران من به شمول نرس های ایکه در منزلم رفت وامد دارند با این همسایه یکدست هستند، جنانچه چند سال پیش این دوکتور و دوکتور فامیلی من ادویه های را به من تجویز میکردند که خاصیت انتاگونیست در بدن داشت، کودین به خاطر تکلیف دسک کمر و نهی کننده های مونو امینو اکسیدازادویه ای به اسم سیم اپ به خاطر تداوی اقسرده گی اگر نمیدانستم مرا کشته بودند، هم زمان از این ادویه بدستی این خانم نرس میفرستاد و هر دو دوکتور به فارمسی این ادویه  هم  زمان ایمیل میکردند، فکر میکردند من از این ادویه برای اینکه مرا خوش نگهدارد به مقدار زیاد خواهم استفاده کرد،از  این موضوع به خانم الیریکا بابتیس یاد اوری کردم در جواب میگفت داکتربه من میداد ، نمیدانم در اصل ترکیب این ادویه چی بود، که در ابتدا مرا زیاد خواب میبرد بعد اعصابم را خیلی ضعیف کرد و بعد من تمرکز اعصابم را از دست دادم فقط بامقدار نیم تابلیت ان که باید هفته یک تابلیت گرفته میشد، و این خانم نرس از من سوال میکرد از دستی همسایه ها خود را نمیکشی و قهقه قهقه میخندید، وقتی امیدم از داکترم و پولیس قطع شد از دفتر یکه این خانه را به کرایه گرفتم زنگ زدم که از ۷ سالیکه در این اپارتمان زندگی میکنم شدید من تحت فشار های عصبی و روانی این افراد مرموز قرار دارم، از جریان موادمخدر فروشی و چرس دود کردن اینها و در ضمن وقتی دراین منزل نقل و مکان کردم شب پسران ایرانی را پشت دروازه ای منزلم فرستاده بودند و میخواستند وارد منزلم شوند و بعد از اینکه دانستند من خواب نیستم پا به فرار گذاشتند حتی پولیس هم دیر امد، همه همسایه های ایکه بعد از امدن من در این تعمیر شروع به زندگی کردند مانند این افراد هستند و همه یکدست از طرف دیگر هر باریکه از حادثه قتل احمد شاه مسعود یا د میکنم خانم الیریکا خیلی با نگاه های بد به طرفم میبیند، این خانم نرس توضیع داد که داکتر به خاطر به من کمک نمیکند که من تکلیف روانی دارم، من این طور فکر میکنم همسایه برایم مشکل ایجاد نمیکند، پولیس هم میگوید من تکلیف روانی دارم دو ماه پیش نیز این گفته ای پولیس را درمنزلم تکرار کرد و اما در مورد داکتر از زبانش من هیچ حرفی نشنیدم ،در جواب گفتم پولیس دوکتور نیست که مشکل مرا درک کند قبلا درشهر دیگر ایکه زندگی میکردم همه مردما ن کشور مراکش بودند مردمان ایکه احمد شاه مسعود را کشتند نیز از کشور مراکش بودند، همسایه ایکه در طبقه ای پاهینی زندگی میکرد به من میکفت ما ترا میکوشیم و دیوانه میکنیم، خانم های ایکه به منزلم میامدند ازمن سوال میکردند در کدام اتاق خواب میکنم و در کدام قسمت بسترم بالشت را میگذارم ابتدا یک پسر ایرانی که تمثیل افراد دیوانه را میکرد به شبها مرا ا زخواب بیدار میکرد استفاده میکردند بعد همسایه ای هلندی جای اورا گرفت اما وقتی ایکه من با یکی از کارکنان این دفتر در این مورد اینکه مرا میخواستند توسط افغانهای خلقی و طالبان پاکستانی که همه یکدست بودند بکشند دوکتور متخصص ورقه تشخیص معاینات صحی مرا غلط نوشته بود وهمه ای این دوکتوران در ان امضا هم کردند و بلاخره ورقه ای اصل را از همین خانه دزذیدند این خانم نرس با اه کشیدن عمیق به من میگوید میدانی چرا داکترت برایت کمک نکرد چون توتکلیف روانی داری پولیس میگوید توتکلیف روانی داری، همسایه ها میکویند ما با ا و کدام مشکل نداریم، او دختر خوب است او با ما مشکل دارد در اخیر با خانم ایکه صحبت میکردم گفت نه اینها مردمان مرموز نیستند من با این پسر صحبت کردم این پسر به من گفت من خبر ندارم نمیدانم که او از من شکایت کرده، در جواب گفتم اینها در طول ۷ سال در این تعمیر زندگی مرا زندان ساخته اند، من صحتم را از دست دادم قصدی از من یک بیمار روانی ساختند من افسرده گی دارم با از خواب بیدار کردن های شان تکلیف فیبرومالیژیا نیز پیدا کردم، اینها همه یکدست هستند، این پسر در راه و سرک حیوانات را نوازش میکند اطفال کوچک را مورد نوازش قرار میدهد تا به دیگران در این محل وانمود کند که پسر مهربان است اما شب ها مراقصدی از خواب بیدارمیکند در هر دفتر مراجعه میکنم تا بیمارستان من مورد تعقیب این افراد قرار میگیرم  حتی ندانستم کی به خانم الیریکا گفته بود با من به این دفتر برود در این بیمارستان برای اولین باریکه مراجعه نمودم یک خانم دوکتورم بود این خانم  به من گفت بعد از هر سه ماه دوکتورت تبدیل میشود اما از مدت زیادتر از ۶ سال است که کیس هوک داکترم است و نمیتوانم داکترم را تبدیل کنم، حتی دوکتور فامیلی خود را نتوانستم تبدیل کنم با دو دوکتوریکه در این محل صحبت کردم دانستم اینها دوستان او بودند، اکثریت این مردمان در کشورهای اروپایی پولیس اند یا دوکتور چون پولیس قدرت دارد و دوکتورعاید خوب بقیه از طریق  تبلیغات در زمینه های مختلف ویا  از طریق فروش مواد مخدرعاید بدست میاورند و یا تجارت و بیشه ای ازاد دارند و از طریق پولدار میشوند، گرچه در کشورهای ما نیز از این روش پیروی میکنند،  اما اگر از کابل دور شویم در قریه ها و سایر  شهر ها اکثریت مردم بیسواد اند و این افراد زیادتر به کار های تبلیغاتی مذهبی  مصروف و دارای تحصیلات متوسط و یا بیسواد و کمتر دارای تحصیلات عالی هستند.  زیاد ه ترد رفکر داشتن تحصیلات عالی در بخشهای مختلف درکشورهای ما ودر میان اروپایی ها این مردمان هستند و اما از مردمان عادی استفاده مذهبی و سیاسی میکنند، با وجودیکه من نمره تیلیفون همسایه طبقه ای بالا خیلوکخ را از موتر مخصوص شرکت شخصی این پسر که در جلوی این تعمیر بعضی وقت او را میاورد کاپی و به خانم الیریکا دادم تا با پدر این پسر صحبت کند در زمستان سال گذشته وقتی پولیس مرا کمک نکرد  من در زینه ایستاد بودم که این پسر ازمنزلش خارج شد و با لگد وار نمودن دستم شدید صدمه دید، درماه ایکه گذشته صدای مخصوص را در میدیا پلیر کمپیتوتر خود ثبت نموده بود و با استفاده از سی دی پلیر این صدا در تمام طول شب هر ۱۳ دقیقه بعد برای ۵ دقیقه تکرار میشد، فراد صبح ان روز وقتی خواستم از همسایه ها ی دیگر سوال کنم که ایا با این صدا شما توانستید بخوابید متوجه شدم هیچ همسایه ای در تعمیر نبود به جز از همسایه ایکه چرس دود میکند او هم بعد یکساعت پشت دروازه ای من امد و گفت من با این پسر صحبت میکنم که دیگر برایت مزاحمت نکند، حتی اکثر اینها چهره های خیلی مشابه دارند در میان مردمان اروپا به مردمان تاجک هزاره وافغان های ما شباهت دارند، به طور مثال پدر این پسر ، همسایه ای هلندی که در این محل مسلمان شده، اقایی ایرانی ایکه در این تعمیر قبلا زندگی میکرد درشهر یکه قبلا زندگی میکردم اقایی هاکس ما که مسایل اداری و پولی بدست او بود و اقایی تون که مربوط شهرداری میشدند شباهت خیلی نزدیک به شوهران خواهران من دارند، نوشتن این موضوع برای من خیلی خنده اور است، فن امن رومن ریس دفتر پولیس که فکر کنید شرقی است نه اروپایی خلاصه یک نژاد اروپایی اسیایی درمیان مردمان اسیا و اروپاهستند و اما افراد و خانم های ایکه در دفتر فی فی ان یا پناهنده گان کار میکردند، اکثریت پناهنده گان ایکه مانند این افراد هستند، شامل پیروان ادیان مختلف یا غیر مذهبی و ضد مذهبی به انها هر نوع کمک اقتصادی از طریق این دفترصورت میگیرد و از همه جالب تر که همه ای اینها درپاکستان نیز همدست بودند، شوهر خواهرم توسط فامیل وهمسایه پاکستانی از رفت و امد این معلمان از خانه ای ما جلوگیری کرد و در هلند با استعمال سعیدان شروع به تحریک این افرادمرموز در میان عیسویها به ضدم نمود، چون در انوقت هم زمان با رفت و امد این معلمان عیسوی در منزل ما مسلمانان را به ضد استعمال میکردند و اگر عیسوی میشد مورل خود را درمیان مسلمانان از دست میداد، پدرش ملا و خود او معلم انگلیسی و عضو حزب اسلامی بود، در کشورهای ما وقتی وفات کنند مزار شان زیارت میشود و اینها را افسوس که مردم نشناخته است من مانع رفت و امد او در منزل بودم نه این معلمان، پسر مامایی او از مادرم ده هزار دالر اخذ نمود چون با قاچاق بران و پولیس پاکستان همدست بود مرا هلند فرستاد، همه ای اینها تا این خانه ایکه من در ان زندگی میکنم همدست هستند.  به یک فامیل از مردمان اهل هنود در نزدیکی اپارتمانم زندگی میکنند، تازه اشنا شدم،مدت ده روز زیادتر نمیشود که اینها درهلند زندگی میکنند ، تا زمانیکه برای شان لوازم خانه خریداری کنند یک تعداد ازلوازم خانه را به قسم امانت و بخشش برایشان دادم، این همسایه ها به مرجع ایکه از ان پول در یافت میکنم راپور داده اند که من در منزلم لوازم خانه میفروشم و از این بابت پول دریافت میکنم من برای ضروریات روزمره ای خود بنابر به دردهای عصبی ایکه پایم صدمه دید و تکلیف دسک کمر به مشکل میتوانم ضروریات روز مره خود را خرید کنم و دیگر اینکه من در منزل خود طفل کدام همسایه را با خود نگهداری میکنم این هم از مضریت دیگر این افراد مضر که در این هفته برایم اتفاق افتاد،  امروز مورخ ۲۵-۱۰-۱۱ من از طریق این دفتر یک کمک میشوم نامه دریافت کردم که باید فردا این موضوع را همرایشان حل و فصل کنم. این مواد مخدر فروشها و چرسی ها هرچی میکنند دیگران گوش به فرمان اینهاست باز هم مساله قدرت است نه چیزی دیگر، اگر این افراد مضر ادم میکشند مواد مخدر میفروشند چرس میفروشند پول مردم را میخورند مردم جهان را به چی مصیبت های نیست که گرفتار نکردند و نمیکنند هیچ مرجع نیست که از اینها سوال کند، اما اگر من خواستم به فامیلی کمک انسانی کنم این مضر ها میخواهند از ان یک مشکل برایم ایجاد کنند حتی یک تعداد شان گربه های بی خانمان را که من غذا میدادم کشتند، این اولین بار است که من چنین مکتوب دریافت میکنم، بعد از معلومات دریافتم که این نامه صرف یک رهنمای یا معلومات بود اگر من طفل نگهداری کنم یا لوازم بفروشم باید به انها راپور دهم . به ادامه رنگین کمان صلح ۶     

rahanaderi767@yahoo.com      

   www.rainbowpeace-7-7.blogfa.com


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
فلم راز در پانزده ویدو کلپ
دانلود صوتی کتاب راز
رنگین کمان صلح 7...
رنگین کمان صلح 6
آثار سخن سرایان پارسی‌گو
رنگین کمان صلح 5...
رنگین کمان صلح 4...
رنگین کمان صلح 3...
رنگین کمان صلح 2...
رنگین کمان صلح 1...
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
پیوندها
استفاده از قدرت ذهن بخش سوم
شکیب سپند
شکیلا
وطن
مژده
انجمن پزشکان افغانستان
ترجمه از زبان هلندی به انگلیسی
ترجمه از زبان انگلیسی به هلندی
ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی
ترجمه از زبان هلندی به فارسی
امورش تایپ انگلیسی
Typing program online with speed test
گروه ارین
Modern Talking
c.c.catch
Boney M
هنگامه
حیدر سلیم
Nazia Hassan
Alka
Pan Flute
ساربان
تماس تیلیفونی با تصویر ویدویی از طریق انترنیت رایگان
Free Antivirus By Microsoft
keyboard
دانلود جدیدترین اهنگ های هندی
Kites
Fanna
Tere Naam
Gunnah
Dil Hai Tumhara
Chalti Chalti
Pakeezh (لتا)
VIEWER TEAM
مشروطی ها
همیشه تنها
روز های تنهایی
خدا را دوست میدارم
باران
تو عشق من
با حیوانات مهربان باشید
ویر زارا
خواص خوراکه ها
خواص اجیل و خشکبار
خواص میوه ها و سبزیجات
نادیه انجمن
راه ریکی
کتاب فلم و داستانهای خارجی
زیبا ترین ترنم بهاری
فرشته کوچولو
روایات و حکایات اخلاقی
فقط بخاطر تنها عشق
JUST FOR YOU
تاریخ افغانستان
کوروش کبیر
فریاد سکوت
زیر پای اسمان
instrumental
instrumental
VEER ZARA SONGS
اهنگ های از احسان خواجه امیری
ارین
دستور ها برای تغذیه بهتر و کاهش وزن
روزنامک
امروز در تاریخ جهان
در مورد قانون جذب و دانلود فلم راز
باور ها
قدرت باور
قانون شکر گذاری ( از جمله قوانین ذهنی )
انرژی ذهنی یا امواج مغزی
دوستت دارم
قانون باور ( از جمله قوانین ذهنی )
C.C.CATCH
c.c.catch in 2012
جبران خلیل جبران
اشتی میوه ای شیرین خداست
Instrumental
R-Tools
The basic components in a computer
Relaxation Music
Relaxation Music
Relaxation Music
رشاد ظاهر
Anti malware رایگان
ترجمه کتاب و فلم راز به طور خلص
اگر کلمه عبور را فراموش کردید
اخبار موسیقی پاپ از داخل ایران
سهراب سپهری
احسان خواجه امیری
فیزیو لوژی غده وات
اعتماد به نفس چیست و...
افزایش اعتماد به نفس ...
Indian Live tv
GLWIZ tv
Nederland 24uur per dag
Embrace Growth
افغان نیوز تی وی
7 چاکره اصلی زمین
چگونه مثبت اندیش باشیم؟
چگونه تمرکز بهتر داشته باشیم
قوانین عالم هستی
Screen Recorder
در باره آب
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM